Skip to main content

Välkommen att söka vårt Design- och hantverksstipendium för hösten 2020.

Vindelns Folkhögskola utlyser
Design- och hantverksstipendium 2020

Bakgrund
Kempefonden har sedan 1994 årligen delat ut stipendier till deltagare vid Vindelns folkhögskolas hantverksutbildningar med medel från Stiftelsen J C Kempes Minne.

Kempefonden upplöstes år 2018 i en gemensam överenskommelse mellan Kempestiftelsen och Vindelns folkhögskola eftersom medlen i fonden var förbrukade.

Folkhögskolestyrelsen finansierar från år 2020 ett design- och hantverksstipendie enligt nedan angivna reglemente till åminnelse av Johan Carl Kempe.

Reglemente
Syftet med stipendiet är att stipendiaten i ett projekt ska fördjupa sig inom ett hantverk eller form och design och närma sig yrkeslivet inom valt område. Projektet ska exponeras för allmänheten och branschen efter avslutad termin. Ett exempel på detta är att ställa ut sina produkter på mässa eller galleri. Årligen i januari ges möjlighet till exponering på Grand Hôtel i Stockholm under öppningen av ”Västerbotten på Grand Hôtel”.

Stipendiaten ska vara regioninvånare i Västerbotten och väljs ut på grundval av inkomna ansökningar och beskrivningar av arbetsprojekt. Stipendiet delas endast ut om minst fem ansökningar har inkommit vid ansökningstidens utgång.

Stipendiet består år 2020 av 20 000 kronor samt fri kost och logi vid skolan under höstterminen 2020.

  1. Stipendiet är avsett att ge möjlighet för mottagaren att under höstterminen 2020 arbeta på heltid med ett projekt som fördjupar stipendiatens kunskaper i ämnet. Arbetet ska bedrivas på Vindelns folkhögskola.
  2. Stipendiat utses av en jury som består av rektor, representant från styrelsen, representant för Region Västerbotten och två övriga delegater som utses av rektor. Stipendiet delas ut vid skolavslutningen i maj 2020.

Ansökan till folkhögskolestyrelsens Design och Hantverksstipendium år 2020 ska lämnas till Vindelns folkhögskolas expedition senast onsdag den 6 maj 2020 och bestå av en kort sammanfattning av den sökandes bakgrund och utbildning samt en beskrivning av det arbetsprojekt den sökande vill genomföra. Sökande ska också fredag den 8 maj ställa ut sina tidigare alster och gärna ge en visuell presentation av sitt eventuella stipendieprojekt. Det går även bra att ansöka via formuläret till höger. 

Tidigare stipendiater

2019
Daniel Nilsson
Ett nygammalt gitarrkoncept.
2018
Victoria Olsson
Keramik och textil ”Det gömda barnet”
2017
Moa Bogren
Möbelslöjd ”Slöjd över gränser”
2016
Sanna Jakobsson
Klädkollektion med textiltryck ”Lätt och lagom”
2015
Anahita Ghazinesam
Intarsia
2014
Dennis Lirbank
Bikupor
2013
Joel Fredriksson
Möbelåterbruk och möbelåtervinning
2012
Sara Västerlund
Hotet från det vilda
2011
Mikael Burman
Husets ögon
2010
Frida Jacobsson
2009
Daniel Borgström
Skyltar
2008
Emil Walterholm
Träskulpturer
2007
Terese Sandgren
Laggkärl och koppar
2006
Katarina Tobiasson
Intarsia
2005
Katarina Platonn
Silver och keramik
2004
Erling Sjöström
Svarvning
2003
Dan Degerman
Kniv
2002
Erika Axelsson
Krympteknik anpassad för barn
2001
Carin Forslind
Böjträ
2000
Krister Andersson
Nyckelharpa
1999
Pia Lundberg
Gröna pallar
1998
Jonas Majors
Trä och smid
1997
Nouri Tahanpour
Kistor
1996
Jasmine Smedberg
Skåp
1995
Susann Jarlsdotter
Svep
1994
Karl-Åke Karlsson
Svarvning