Skip to main content

Make Equal Academy

I ett unikt samarbete erbjuder Vindelns folkhögskola tillsammans med stiftelsen Make Equal utbildningen Make Equal Academy som från hösten 2018 utbildar lösningsfokuserade jämlikhetsexperter.

Utbildningen riktar sig till engagerade personer som vill arbeta lösningsfokuserat, långsiktigt och strukturerat med jämlikhet i organisationer och på arbetsplatser. Målet med utbildningen är att fler personer ska få praktiska verktyg för att förändra samhället så att människor slipper diskriminering och kan nå sin fulla potential. Folkbildningen är en viktig samhällsförändrande kraft och utbildningen är ett sätt aktivt stå upp för allas lika värde, jämlikhet och inkludering.

Deltagarna studerar projektledningsmetodik, vilket är en förutsättning för att kunna leda strategiska utvecklingsprocesser i verksamheter. De får även verktyg för att analysera verksamheter samt ge förslag på förändringar i praktiken som leder till ökad jämlikhet.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om bland annat jämlikhet, normer, normkritik, inkludering/exkludering och intersektionalitet och varvar teori, metodik och praktik. Vi vill att de studerande vid Make Equal Academy ska få breda kunskaper för att genomföra innovativa samhällsförändrande idéer efter avslutad utbildning

Samarbetspartner: Make Equal

Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Du ska helst ha fullgjorda gymnasiestudier. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Umeå
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2019-08-26 — 2019-12-20
2020-01-09 — 2020-05-27
Sista ansökningsdag:
2019-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.