Lärarassistent

Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått.

Under utbildningen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som du har användning för i arbete med människor. Pedagogik och allmänna ämnen är en viktig bas för att kunna hjälpa andra. Det finns ett ökat behov av lärarassistenter inom många områden inom skolan.

Kursen är 1 år och du får stora möjligheter att utvecklas och närma dig arbetsmarknaden. Du kanske finner läsningen så intressant att du studerar upp dina gymnasiebehörigheter och läser vidare.

Praktiken görs med fördel inom grund-, gymnasie- eller folkhögskolor, men kan också vara på hvb-hem och kan ske på valfri ort, och vi hjälper naturligtvis till att ordna praktikplatser.

Efter utbildningen har du grunderna för att fortsätta utbilda dig vidare eller kanske arbeta som lärarassistent.

Eftersom utbildningen vänder sig till dig som antas jobba vidare inom skola eller annan verksamhet med barn och unga krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med att du blir antagen.

Kursinnehåll

  • Utvecklingspsykologi
  • Yrkesetik
  • Pedagogik / konflikthantering
  • Friskvård
  • Administration
  • Mänskliga rättigheter
  • IT
  • Funktionsnedsättningar
Staffan Bergström
Kursföreståndare
072-210 66 46
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2019-08-26 — 2019-12-20
2020-01-09 — 2020-05-27
Sista ansökningsdag:
2019-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker fika vid gemensamma samlingar samt tillgång till kök för att värma och äta egen lunch. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.