Skip to main content

Att skapa sin väg: Kreativt arbete på en folkhögskola

Christer E. Mattsson berättar om hur arbetet bedrivs på en liten folkhögskola i Västerbottens inland. Han betraktar folkhögskolan som en förebild för all utbildningspolitik i framtiden. Folkhögskolor är oerhört duktiga på att tillgodose det framtida behovet av generella kompetenser, som inte är knutna till ett specifikt ämne.

Titel: Att skapa sin väg
Undertitel: Kreativt arbete på en folkhögskola
Författare: Christer E. Mattsson
Uppläsare: Ingiberg Olafsson
Utgivningsår: 2019
Du kan lyssna på ljudboken antingen på Youtube (med kapitelindelning) eller på Soundcloud (utan kapitelindelning). Den tryckta boken är slutsåld. Men, om du föredrar att läsa boken kan du ladda ned den som pdf.

Christer E. Mattsson (1960 – 2020) var en nyfiken filmvetare och folkhögskolelärare. Han arbetade i många år på Finansdepartementet, men landade 2014 i Åsele, där han fick jobb som lärare på folkhögskolan. Christer utvecklade metoder för tematiskt skolarbete och omfamnade de möjligheter ett digitalt klassrum gav.

”Det finns en anledning till att folkhögskolor gärna ligger vid vägens slut, djupt inne i skogen”, skriver folkhögskoleläraren Christer E. Mattson, Åsele, i en ny, läsvärd bok utgiven av Västerbottens folkhögskola. ”Tanken är”, fortsätter han, ”att folkhögskolan ska utgöra någonting eget, någonting unikt som ligger vid sidan av huvudvägarna. Ingen folkhögskola ska vara den andra lik. Folkhögskolor ska tänka nytt och vara ett kreativt centrum när det gäller utbildning. […] Det går inte att förstå det svenska 1900-talet om man inte känner till hur betydelsefulla folkhögskolorna var för många människor, som utan dem haft svårt att hitta vägar ut i livet och yrkeslivet eller börja om efter problem.”
Ola Nordebo, Västerbottens-Kuriren