Allmän kurs i Umeå

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

I Umeå jobbar vi framförallt tematiskt, vilket innebär att samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap studeras ämnesintegrerat. Temaundervisningen bedrivs på flera olika nivåer, beroende på dina förkunskaper. Utöver temaundervisningen har du möjlighet att få behörighet i svenska, engelska och matematik.

Utöver behörighetsgivande ämnen har du även möjlighet att jobba kreativt med skapande, öka din kunskap om kropp och hälsa, samt delta i yoga.

Vi vill så långt det är möjligt möta just dina behov och vi jobbar målinriktat för att få en god sammanhållning och en trevlig stämning i gruppen.

Intyg:
Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet och högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.

Tomas Tjäderborn
Kursföreståndare
076-784 34 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker fika vid gemensamma samlingar samt tillgång till kök för att värma och äta egen lunch. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.