Skip to main content

Allmän kurs: Umeå

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Umeå finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov. Ambitionen är att ge dig de bästa möjliga förutsättningarna inför framtiden.

På allmän kurs i Umeå jobbar vi med coachning av både grupp och individ. Uppdraget är att stötta  deltagare att må bra både till kropp och själ. Vi arbetar för ett mer hälsosamt samhälle som ger utrymme åt alla. Även de som  lever med hinder av något slag.

Under dagarna arbetar vi med en mängd olika aktiviteter. Bland annat jobbar vi tematiskt i projektform. Vi genomför 3 – 4 projekt varje termin. Vi har även mer traditionella lektioner. Vi har inte läxor eftersom vi utför arbetet på plats och tillsammans.

Vi arbetar mycket i grupp eftersom vi tror att gruppen är ett sätt att stärka varandra och gemensamt bygga kunskap. Vi tror att människor utvecklas i ett socialt sammanhang och kan nå väldigt långt genom att tillsammans jobba mot ett gemensamt uppsatt mål. Slutresultatet och de lärdomar som kommer av ett sådant arbetssätt blir därför något större än både de enskilda individerna i gruppen, men också större än den objektiva helhet som gruppen utåt sett representerar.

Syfte

Att erbjuda människor möjligheten till gymnasiebehörighet och att stötta dem till att utveckla de förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell. Det betyder att du som studerar får behörighet att studera på högskola/universitet eller yrkeshögskola

Undervisningsform

Utbildningen är upplagd både som traditionell undervisning och som ämnesövergripande (tematisk) undervisning. Vi arbetar mycket i grupp eftersom vi tror att gruppen är ett sätt att stärka varandra och gemensamt bygga kunskap.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
I vissa av dessa kurser kan du även studera till högre behörigheter. Det går även att läsa in grundskola.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Tomas Tjäderborn är kursföreståndare, samordnare med platsansvar och IT-ansvarig
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Mikael Vennberg undervisar i Matematik, Naturkunskap och Tema
 • Jenna Lundström undervisar i Svenska och Engelska
 • Lars Pårud undervisar i Tema
Tomas Tjäderborn
Kursföreståndare
076-784 34 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste man ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Umeå
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-12-15