Skip to main content

Alpin: Allmän kurs

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Alpin: Allmän kurs är för dig som är aktiv tävlingsåkare och vill kombinera studier på gymnasienivå med en alpin elitsatsning. Lektionerna blandar olika ämnen och är organiserade i längre perioder.

Genom att läsa allmän kurs kan du bli behörig att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi intresserar oss för vad du behöver för att nå dina mål med studierna. 

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat och varvar teoretiska diskussioner med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

När du slutfört folkhögskolans allmänna kurs utfärdas ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till personlig utveckling som utvecklar förmågor och  färdigheter som är till nytta i studie-  och arbetsliv.  

Mål

Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Undervisningsform

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med goda relationer och en bra  kontakt mellan studerande och medarbetare. Du får den tid du  behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  
Vi arbetar gärna i grupp eftersom vi tror att gruppen är ett sätt att stärka varandra  och gemensamt bygga kunskap. Vi tror att människor utvecklas i ett socialt  sammanhang och kan nå väldigt långt genom att tillsammans jobba mot ett  gemensamt uppsatt mål.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs:  
 • Svenska 1 
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
För att nå grundläggande behörighet till högskola krävs:  
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:  
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare och tränare

Kursansvarig:
 • Susanne Andersson, lärare i matematik och naturkunskap
Andra lärare och tränare med återkommande undervisning
 • Allan Forsberg, undervisar i samhällskunskap, historia och religion
 • Emelie Nilsson, undervisar i svenska och engelska
 • Karoline Åslund, tränare
 • Toni Franz, tränare
Susanne Andersson
Kursföreståndare
070-228 27 98
Förkunskapskrav:
Du ska vilja satsa på alpin skidåkning på elitnivå och du måste ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 – 4 år, 37 veckor per läsår
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
Fullt!