Alpin: Allmän kurs

Alpin: Allmän kurs vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier med alpin elitsatsning. Undervisningen är ämnesintegrerad och genomförs i block.

Studierna vid alpina linjen är förlagda till världsmästarbyn Tärnaby. Här erbjuds utomordentliga möjligheter till effektiv träning. Skolan ligger en minut från liftstationen.

Undervisningen är kostnadsfri. Skolan ställer läroböcker i form av klassuppsättningar till förfogande. Förbrukningsmateriel som används i undervisningen betalas av den studerande.

Vid skolan finns tre heltidsanställda lärare och fem heltidsanställda tränare.Vi anlitar även externa föreläsare och instruktörer till vissa moment, exempelvis mental träning.

Folkhögskolereformen ger oss stor frihet att anpassa studierna efter skidåkningen. På folkhögskolan planerar du dina studier och din träning i samarbete med lärare/tränare och tar själv ansvar för resultatet. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling.

Studierna är på gymnasial nivå och ger dig behörighet att söka högskola. Omfattningen av studierna motsvarar tidsmässigt gymnasieprogrammens 2500 poäng. Du är också berättigad att söka inackorderingstillägg och studiebidrag hos CSN.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Matilda Fjällström
Kursföreståndare
0954-147 57
Hans Bromée
Alpin tränare
073-066 71 63

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock ska du ha dokumenterade tävlingsmeriter. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2021-05-15