Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning

Alla våra heltidsutbildningar berättigar till studiehjälp eller studiemedel via CSN. På den här sidan har vi samlat ett gäng nyttiga länkar. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller behöver hjälp.

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Dina studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för dig som pluggar och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja dig i att göra väl underbyggda val.

Hos oss kan du öva inför högskoleprovet och vi hjälper dig mer än gärna att hitta olika vägar till fortsatta studier. Vi åker på studiebesök och vi besöker mässor med inrikting mot karriär och studier. Ett par gånger per läsår arrangerar vi dessutom temadagar där du bland annat kan lära dig mer om att starta eget företag. Prata med din kursföreståndare om du vill ha eller behöver hjälp.

Du kan kontakta vår SYV Patrik Persson genom att maila eller ringa 070-347 34 10.

Studiemedel för dig över 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola.
Studiemedel består av två delar:
• studiebidrag (som du får)
• studielån (som du måste betala tillbaka).
Studiemedelsbeloppet beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier både på heltid (100 procent) och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Du kan även söka studiemedel för distansstudier.
Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Du kan dock inte få studiemedel för kortare tid än tre veckor.
Observera att för de eftergymnasiala utbildningarna på folkhögskola, finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel.

Studiemedel för dig under 20 år

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp om du läser en folkhögskolekurs på gymnasienivå på heltid. Studiehjälpen är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka och består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Observera att särskilda regler för studiemedel gäller för dig som ska gå en eftergymnasial yrkesutbildning på folkhögskola.
Studiebidrag
1 050 kr/mån. Studiebidraget utgår enbart för studietiden, upp till 10 månader/år.
Inackorderingstillägg
1 190 – 2 350 kr/ mån. Är du inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp har du rätt till inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.
Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se »
Extra tillägg
Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån för högst 10 månader/år. Avgörande för om du skall få detta stöd är ditt och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid och om du och din familj har en inkomst före skatt som är lägre än 125 000 kr för perioden 1 juli – 30 juni.
Läs mer om Extra tillägg på csn.se »
Ersättning för resekostnader
Du som reser dagligen till skolan och har minst 6 km färdväg kan ansöka om ersättning för resekostnader hos din hemkommun. Beslut om ersättning fattas av kommunen och ingår ej i studiehjälpen från CSN. Eventuellt kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Kontakta din kommun för mer information.
Ansökan om studiehjälp
Du behöver inte själv ansöka om studiebidrag. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år. Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. För dessa två tillägg är sista ansökningsdag hos CSN senast den 30 juni för det läsår som man precis har läst.