Skip to main content

Socialpedagog

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Vår utbildning till socialpedagog är till för dig som brinner för att hjälpa människor med beroenden och psykosociala utmaningar. Att bli en framstående socialpedagog kräver inte bara engagemang och empati, utan även erfarenhet, omfattande kunskap och personlig mognad. Denna utbildning ger dig de verktyg och färdigheter som behövs för att göra en verklig skillnad i människors liv.

Socialpedagogutbildningen är skapad för dig som är intresserad av att arbeta med stöd och behandling för både vuxna och ungdomar. Efter utbildningen kan du jobba i skolor, på behandlingshem, eller med LSS-stöd som en viktig resursperson.

Utbildningen kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar, allt för att du ska växa personligt och bli skicklig på att kommunicera och arbeta med andra.

Den här utbildningen sker mestadels på distans, men inkluderar också fyra intensiva träffar per termin, som varar i 3–4 dagar varje gång. Under dessa dagar, som är en viktig del av utbildningen, fokuserar vi på praktiskt lärande i grupp. Att delta i på träffarna är ett krav för att få ett fullständigt kursintyg. Mellan dessa träffar fortsätter studierna på distans med läsning, föreläsningar, och individuella uppgifter för att förbereda dig inför nästa träff.

Praktisk tillämpning:

 • Färdigheter i att identifiera och hantera psykisk ohälsa och beroende.
 • Utveckling av personcentrerade förhållningssätt.
 • Praktiska övningar i gruppdynamik, ledarskap och konfliktlösning.
 • Fältstudier för att applicera teoretiska kunskaper i verkliga scenarier.

Yrkesroll och kompetensutveckling:
Utbildningen förbereder dig för en karriär som socialpedagog, med fokus på samverkan och samordning inom olika socialpedagogiska arbetsfält. Du kommer att utveckla en djup förståelse för yrkesrollen och dess relation till närliggande yrken.

Syfte

Insikt inom sig själv och inom andra människor samt en genomträngande förståelse för hur socialt arbete bör bedrivas.

Mål

Deltagaren ska efter genomgången utbildning erhållit kunskap om:
 • Samtalsteknik med fokus på motiverande samtal
 • Lagrum som styr det sociala arbetet
 • Gruppsykologi
 • Feedbackteknik
 • Missbruk
 • Psykiska funktionsvariationer
 • NPF-diagnoser
 • Makt och klientperspektiv
 • Praktik

Undervisningsform

Utbildningen är en distansutbildning på heltid som inkluderar 16 fysiska träffar vid Vindelns folkhögskola. Dessa träffar innehåller föreläsningar, grupparbeten och möjligheter för erfarenhetsutbyte. Mellan träffarna sker självständigt lärande med online-resurser och regelbunden handledning.

Kursmoment

Utbildningen ger en detaljerad och omfattande förståelse inom följande ämnesområden:
 • Psykisk ohälsa
  Förståelse för psykiska besvär, sjukdomar, syndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Beroende och samsjuklighet
  Djupgående kunskaper och praktiska tillämpningar.
 • Sociologi och psykologi
  Inkluderande av socialpsykologiska och intersektionella perspektiv i socialpedagogiskt arbete.
 • Metodik inom Socialpedagogik
  Specifika metoder och verktyg i socialpedagogiskt arbete.
 • Kommunikation och Samtalsmetodik
  Fokus på effektiv kommunikation och konflikthantering.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Daniel Nyholm är utbildad socionom och folkhögskollärare med praktisk erfarenhet  som rör sig från att vara behandlingsassistent åt ensamkommande ungdomar till  enhetschef inom personlig assistans.  
Andra lärare med återkommande undervisning  
 • Linda Dahlgren är utbildad beteendevetare och socialpedagog med fördjupning inom samtalsmetodik och har mångårig erfarenhet inom det psykosociala arbetsfältet som skolkurator. Tidigare erfarenhet som handläggare på socialtjänsten, HVB-boende samt flyktingboende för ensamkommande.
 • Sara Mossberg är dramapedagog och folkhögskollärare. Hon är duktig på att förkroppsliga det teoretiska och leder genom övningar gruppen och individen fram till kunskap om sig själv och komplexa mellanmänskliga fenomen.
Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola eller  yrkeshögskola. Utbildningen kräver en viss studievana. Vi kommer under intensivträffarna att arbeta upp till 12 timmar per dag. Vi söker därför dig som har hög arbetskapacitet och uthållighet för krävande utbildningsdagar. Du som vågar prova saker som du aldrig provat tidigare samt vill utmana dig själv på saker du aldrig tidigare utmanat dig på. Du har god förmåga att självständigt sköta dina studier mellan träffarna. Till ansökan skall du bifoga betyg samt ett personligt brev  där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.  
Utbildningsort:
Distansundervisning + Vindeln
Läsårstider:
2 år, 37 veckor per läsår
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15