Skip to main content

Socialpedagog

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Kursen till Socialpedagog är till för dig som vill arbeta med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att bli en duktig socialpedagog behöver du engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad. Studierna bedrivs via fjärrundervisning med fyra intensivträffar på vardera 3 – 4 dagar per termin.

Utbildningen till socialpedagog är för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

Socialpedagogutbildningen bedrivs på distans i kombination med fysiska intensivträffar 4 gånger per termin om 3–4 dagar. Dessa dagar (8–20) räknas som undervisningstid och vi tillämpar konceptet learning by doing tillsammans som grupp under den tiden.  

Närvaro på samtliga träffar är obligatorisk och en förutsättning för att få fullständigt  kursintyg. Mellan intensivträffarna har vi studier på distans där egen inläsning inför  nästa träff ingår, men även föreläsningar och egna uppgifter.

Syfte

Insikt inom sig själv och inom andra människor samt en genomträngande förståelse för hur socialt arbete bör bedrivas.

Mål

Deltagaren ska efter genomgången utbildning erhållit kunskap om:
 • Samtalsteknik med fokus på motiverande samtal
 • Lagrum som styr det sociala arbetet
 • Gruppsykologi
 • Feedbackteknik
 • Missbruk
 • Psykiska funktionsvariationer
 • NPF-diagnoser
 • Makt och klientperspektiv
 • Praktik

Undervisningsform

Kursen är på distans och bedrivs på så vis att, vi läser en bok på cirka två veckor och sedan avhandlar vi den i ett digitalt seminarium. Våra fysiska träffar är cirka var 4:e vecka och dessa pågår vanligtvis mellan måndag 09:00- torsdag 14:00. På träffarna arbetar vi igenom litteraturen i form av övningar, diskussioner och föreläsningar.

Kursmoment

 • Feedback och Gruppsykologi
 • Psykisk ohälsa
 • Samtalsteknik 1
 • Samtalsteknik 2
 • Mindfulness och lagrum inom socialt arbete
 • Missbruk
 • NPF och andra funktionsvariationer
 • Praktik

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Daniel Nyholm är utbildad socionom och folkhögskollärare med praktisk erfarenhet  som rör sig från att vara behandlingsassistent åt ensamkommande ungdomar till  enhetschef inom personlig assistans.  
Andra lärare med återkommande undervisning  
 • Linda Dahlgren är utbildad beteendevetare och socialpedagog med fördjupning inom samtalsmetodik och har mångårig erfarenhet inom det psykosociala arbetsfältet som skolkurator. Tidigare erfarenhet som handläggare på socialtjänsten, HVB-boende samt flyktingboende för ensamkommande.
 • Sara Mossberg är dramapedagog och folkhögskollärare. Hon är duktig på att förkroppsliga det teoretiska och leder genom övningar gruppen och individen fram till kunskap om sig själv och komplexa mellanmänskliga fenomen.
Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola eller  yrkeshögskola. Utbildningen kräver en viss studievana. Vi kommer under intensivträffarna att arbeta upp till 12 timmar per dag. Vi söker därför dig som har hög arbetskapacitet och uthållighet för krävande utbildningsdagar. Du som vågar prova saker som du aldrig provat tidigare samt vill utmana dig själv på saker du aldrig tidigare utmanat dig på. Du har god förmåga att självständigt sköta dina studier mellan träffarna. Till ansökan skall du bifoga betyg samt ett personligt brev  där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.  
Utbildningsort:
Distansundervisning + Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Ansökan öppnar:
2024-02-15