Skip to main content

Allmän kurs: Vindeln

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Vindeln finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Under 1 – 3 år läser vi tillsammans för att uppnå dina och andras mål. Någon vill bli kock och  läser på kockinriktningen, någon vill börja jobba så fort som möjligt, någon vill  fortsätta på universitet, någon vill ut och resa. Allt är möjligt och vi berikar varandra med olika mål.  

Någon har flytt från krig, någon har inte orkat med gymnasiet, någon har tappat sig själv, någon har hittat sig själv. Tillsammans berikar vi varandra med våra  erfarenheter och gör åren på folkhögskolan till något vackert.  

Vi planerar och åker på studiebesök och studieresor. Vi har friluftsdagar och  temadagar med resten av skolan. Vi tar del av kulturlivet i närområdet. Vi engagerar  oss i vad som händer på skolan och i samhället.  

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs:
 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
För att nå grundläggande behörighet till högskola krävs:
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Svenska
Tema består av:
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Naturkunskap
Övrigt:
 • Hälsa
 • Tillval (t ex hantverk, engelska 7, naturkunskap 2, Svenska stöd, mental träning eller fördjupning i något ämne)

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare
 • Bengt Eliasson har en gång i tiden gått på skolan. Sedan 1988 arbetar han på folkhögskolan, först som slöjdlärare och idag som mattelärare, IT-ansvarig och kursföreståndare
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Sara Holmström undervisar i svenska och engelska
 • Sara Mossberg undervisar i svenska som andraspråk (SVA)
 • Jonas Ternestål undervisar i tema (samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap)
 • Joel Lindström undervisar i tema (samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap) och hälsa
 • Mikael Junglind undervisar i mental hälsa
 • Elisabet Gottnersson undervisar i hantverk
Bengt Eliasson
Kursföreståndare
072-200 47 87
Förkunskapskrav:
Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och följa undervisningen och engelskakunskaper motsvarande årskurs 6 i grundskolan. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Om man är under 18 år kan undantag göras ifall hemkommunen ger oss ett uppdrag och köper en plats.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-12-15