Allmän kurs: Vindeln

Play Video

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och  färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.  

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Utbildningens innehåll
Under 1-3 år läser man tillsammans för att uppnå sina mål. Någon vill bli kock och läser på kockinriktningen, någon vill börja jobba så fort som möjligt, någon vill fortsätta på universitet, någon vill ut och resa. Allt är möjligt och vi berikar varandra med olika mål.

Någon har flytt från krig, någon har inte orkat med gymnasiet, någon har tappat sig själv, någon har hittat sig själv. Tillsammans berikar vi varandra med våra erfarenheter och gör åren på folkhögskolan till något vackert.

Vi planerar och åker på studiebesök och studieresor. Vi har friluftsdagar och temadagar med resten av skolan. Vi tar del av kulturlivet i närområdet. Vi engagerar oss i vad som händer på skolan och i samhället.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska  diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får  den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier: 

 • Svenska 1, 2 och 3  
 • Engelska 5 och 6  
 • Naturkunskap 1a1  
 • Matematik 1a, 1b eller 1c  
 • Religion 1  
 • Samhällskunskap 1a1  
 • Historia 1a1  

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen: 

 • Engelska  
 • Matematik  
 • Naturkunskap  
 • Historia  
 • Samhällskunskap 

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Bengt Eliasson har arbetat på folkhögskolan sedan 1988, först som slöjdlärare och idag som mattelärare och IT-ansvarig.

Andra lärare med återkommande undervisning
Peder Gustafsson, Sara Holmström, Monica Jonsson-Löfgren, Joel Lindström, Ingiberg Olafsson och Mikael Wennberg.

Bengt Eliasson
Kursföreståndare
072-200 47 87
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15