Lärarassistent

Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått.

Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att efterfrågan av lärarassistenter har uppstått. Utvecklingspsykologi, kommunikation, pedagogik och allmänna ämnen är en viktig bas för att kunna hjälpa andra. Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat,  fler arbetsuppgifter för lärare har medfört allt mindre tid för kärnuppdraget; att undervisa. 

Studierna bedrivs under ett läsår. 100%. 37 veckor. I detta ingår praktik med upp till 50% av tiden.

Syfte
Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat. Arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått.

Mål
Efter utbildningen har du fått teoretiska och praktiska kunskaper som ger dig en formell plattform för att kunna söka tjänst som lärarassistent, klassmentor eller programmentor. 

Utbildningens innehåll
Den teoretiska delen av undervisningen fokuserar på utvecklingspsykologi, kommunikation, pedagogik och en repetition av allmänna skolämnen. Handledning under praktikperioderna ges 1 gång i veckan.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Den teoretiska utbildningen bedrivs huvudsakligen genom aktiv egenfördjupning med hjälp av instuderingsfrågor och praktiska uppgifter. Gruppdiskussioner är ett stående moment.

Du ska också göra ett fördjupningsarbete (motsvarande 10 Gy-poäng) inom ett område som intresserar dig.

Kursmoment

 • Skolans styrdokument och värdegrunder
 • Yrkesetik
 • Funktionsnedsättningar (NPF)-fördjupning, metodik och bemötande
 • Inlärningshinder, språkstörningar – tips från specialpedagoger
 • Lärstilar – en översikt
 • Kommunikation som begrepp -olika modeller
 • Utvecklingspsykologi – identiteten utvecklas
 • Kulturskillnader
 • Genusperspektiv
 • Konflikthantering -lågaffektivt bemötande, medlingsteknik
 • Skolgården; skolgårdsaktiviteter

Kursföreståndare
Staffan Bergström är legitimerad lärare på alla stadier och var mellan 1986 -2018 lärare vid Tannbergsskolan i Lycksele (gy). Han har även i många år varit lokal lärarutbildare för Umeå universitet. Staffan leder kurser i engelska, pedagogik, kommunikation och kultur.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Staffan Bergström
Kursföreståndare
072-210 66 46
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
Sök nu för vårterminen 2021