Skip to main content

Lärarassistent

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått.

Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att efterfrågan av lärarassistenter har uppstått. Utvecklingspsykologi, kommunikation, pedagogik och allmänna ämnen är en viktig bas för att kunna hjälpa andra. Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, fler arbetsuppgifter för lärare har medfört allt mindre tid för kärnuppdraget; att undervisa. 

Lärarassistentutbildningen innebär heltidsstudier omfattande två terminer (37 veckor). Utbildningen startar två gånger per år: Hösttermin (augusti ) och vårtermin (januari). Aktuella datum skickas med i antagningsbrevet. Utbildningen bedrivs på distans med 2 tillfällen då deltagarna träffas fysiskt i Lycksele, dessa är obligatoriska. Det första tillfället (3-4 dagar) äger rum under den första utbildningsveckan. Under träffarna blandas föreläsningar med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Den andra träffen (ca 3 dagar) sker under den sista utbildningsveckan. Då presenterar deltagarna sina och opponerar på varandras fördjupningsarbeten. Utöver fysiska träffar anordnas även träffar och lektioner på nätet via Google Meet .

Syfte

Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat. Arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått. Fler och fler utbildade lärarassistenter, får anställning inom skolan.

Mål

Efter utbildningen har du fått teoretiska och praktiska kunskaper som ger dig en formell plattform för att kunna söka tjänst som lärarassistent, klassmentor eller programmentor.

Undervisningsform

Utbildningen består till lika delar av teoristudier och praktik på skolor Deltagarna får ständigt pröva sina teoretiska kunskaper i verkligheten. Under praktikperioderna ges handledning 1 gång i veckan. Förutom några dagar fysiskt i Lycksele i början- och i slutet av utbildningen, bedrivs undervisningen via fjärrundervisning. Deltagarna ordnar själva praktikplatser på sin hemort.

Kursmoment

 • Skolans styrdokument och värdegrunder
 • Yrkesetik
 • Funktionsnedsättningar (NPF, AST, IF)-fördjupning, metodik och bemötande
 • Inlärningshinder, språkstörningar – tips från specialpedagoger
 • Lärstilar – en översikt
 • Kommunikation som begrepp – olika modeller
 • Utvecklingspsykologi – identiteten utvecklas
 • Kulturskillnader
 • Genusperspektiv
 • Konflikthantering – lågaffektivt bemötande, medlingsteknik
 • Pedagogiskt ledarskap

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Santino Zhakata har jobbat som utbildad lärare sedan 2004. Han har undervisat i engelska i Zimbabwe, Mozambique och Sverige. Han är även utbildad journalist och har jobbat som kommunikatör inom internationellt biståndsarbete i södra Afrika.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Hanna Blomqvist är kursansvarig för Allmän kurs: Lycksele och undervisar i svenska, samhällskunskap, religion och historia. Arbetet innefattar även undervisning på Lärarassistentutbildningen. Utbildad gymnasielärare, med en magisterexamen i engelska, och har 19 års erfarenhet som gymnasielärare på en gymnasieskola.
Santino Zhakata 
Kursföreståndare
072-210 66 46
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet, med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Ange två referenter. Antagning sker efter en personlig intervju . Eftersom du ska praktisera bland barn och ungdomar, krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Fjärrundervisning med  fysiska träffar i Lycksele
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15