Lärarassistent

Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat, arbetsuppgifterna för lärare har medfört allt mindre tid för själva undervisningen. Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att behovet av lärarassistenter har uppstått.

Utvecklingspsykologi, kommunikation, pedagogik och allmänna ämnen är en viktig bas för att kunna hjälpa andra. Behovet av stöd inom skolan har med åren ökat,  fler arbetsuppgifter för lärare har medfört allt mindre tid för kärnuppdraget; att undervisa.

Ett ökat behov av vuxna i skolans alla sociala situationer gör att efterfrågan av lärarassistenter har uppstått.

Utbildningen är 2 terminer med upp till 50% praktik på skolor i din hemort. Teoretiska studier och handledning sker i Lycksele. Du kanske finner utbildningen så intressant att du läser upp dina gymnasiebehörigheter och studerar vidare?

Praktiken görs med fördel inom grund- och gymnasieskolan, men även andra skolformer kan förekomma. Du får hjälp av oss att ordna dina praktikplatser.

Efter avslutning av utbildningen utfärdas ett kursintyg och därmed har du den formella  plattformen för att söka jobb som lärarassistent, klassmentor eller programmentor.

Eftersom utbildningen vänder sig till dig som förväntas arbeta inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar, krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med att du blir antagen. Antagningen sker efter personlig intervju i Lycksele.

Kursinnehåll:

 • Skolans styrdokument och värdegrunder, sekretesshantering
 • Mänskliga rättigheter
 • Yrkesetik
 • Funktionsnedsättningar (NPF) – en översikt, metoder och bemötande
 • Inlärningshinder, språkstörningar – tips från specialpedagoger
 • Lärstilar
 • IT, digitala hjälpmedel
 • Skolgården, skolgårdsaktiviteter
 • Konflikthantering, lågaffektivt bemötande
 • Kommunikation som begrepp – olika modeller
 • Kommunikation och kultur, genusperspektiv och etnicitet
 • Kommunikation och gruppen
 • Utvecklingspsykologi
 • Det goda samtalet
 • Att tala inför andra
 • Pedagogik – en historisk översikt av de stora strömningarna
 • Fördjupningsarbete
 • Uppfräschning av dina kunskaper i Sv, Eng, Ma, No och So.
Staffan Bergström
Kursföreståndare
072-210 66 46
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-01-09 — 2020-05-27
(Datum för höstterminen är ännu ej klara)
Sista ansökningsdag:
2019-11-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. På Lärarassistent tar vi ut en serviceavgift på 550 kronor per läsår. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.