Inredningsdesign

Play Video

Är inredning din passion? Vill du arbeta professionellt som inredare med att utforma och inreda rum, ytor och miljöer? Som inredningsdesigner arbetar du med att skapa estetiskt tilltalande och funktionella miljöer.

En inredningsdesigner planerar, koordinerar och hanterar inredningsprojekt. Interiördesign är en mångfacetterad yrkesroll som innebär konceptutveckling, planering av utrymmen, ytor och miljöer, platsinspektioner, planläggning, utredning samt även kommunikation med inredningsprojektets intressenter, leverantörer och utförare av konstruktion och design.

Syfte

Att utveckla förståelse och eget formspråk inom design, formgivning och 3D-rumsgestaltning.

Mål

 • Att utveckla förmåga att experimentera, applicera, kontrollera och hantera kreativa processer.
 • Att optimera och utforska anpassat metodarbete i utförandet med olika redskap inom design för att utveckla interiöra miljöer och presentationsfärdigheter med digitala och analoga metoder.
 • Att få förståelse för processarbete där det ingår praktiska, ekonomiska och estetiska utmaningar och hur man når olika nivåer i projektet och dess utförande.
 • Vikt kommer att läggas vid tekniker och kunskaper som används genom ett visuellt beställt projekt. Syftet är att utveckla nya förmågor och personligt formspråk.

Utbildningen är förberedande och djupgående inom design och inredning. Stor vikt läggs vid tekniker och kunskaper som används genom ett visuellt beställt projekt. Syftet är att utveckla nya förmågor och personligt formspråk.

Utbildningens innehåll

 • Omvärdera privata och allmänna interiöra miljöer
 • Materialkunskap och hälsosamma ytor
 • Designprocess
 • Presentationstekniker, digitala och analoga
 • Utrymmen och dess förhållande till varandra
 • Sociologi och människors relation till fysiska platser
 • Styling och konst
 • Kreatörens emotionella hälsa och dess utmaningar
 • Ritningar och skala
 • Inredningsprocesser
 • Verkstäder och dess funktioner

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Utbildningen kombinerar teoretiska och inspirerande föreläsningar med mycket praktiskt arbete för att förankra kunskaperna samt utforska, experimentera och analysera sina egna och andras processer.

Uppdragsuppgifter ingår där deltagarna ska lösa och presentera förslag till olika uppgifter och cases.

Kursmoment

 • Teckning; skala, ritningar och perspektiv
 • Färglära och psykologi
 • Modell i skala
 • Photoshop
 • Sketchup
 • Ytor och mönster; golv, textur, tapeter och tak
 • Tekniker och materiallära
 • Belysning
 • Rumsgestaltning och 3D-form
 • Konst
 • Återbruk

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Eleonor Lindqvist har många år av pedagogiskt arbete bakom sig. Hon är utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia Institutet och har även studerat på Umeå konstskola.

Övriga lärare
Maria Östensson har bland annat studerat art & design vid IOE, University of the Arts London och har även en master i inredningsarkitektur. Hon driver företaget Östensson Design Studio.

Eleonor Lindqvist
Kursföreståndare
073-058 44 54
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen samt bifoga en utförd arbetsuppgift. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari