Skip to main content

Inredningsdesign

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Vill du förvandla ditt intresse för inredning till en karriär? Genom en kombination av teori och praktiska projekt lär du dig grunderna i designprocessen, från idé till färdigt rum. Bli expert på att välja material, färger och möbler och utforma miljöer som reflekterar moderna trender samtidigt som de möter människors behov. Starta din resa mot en framtid som inredningsdesigner hos oss!

En inredningsdesigner jobbar med att planera och sköta om inredningsprojekt, från start till slut. Detta jobb handlar om att skapa idéer för hur rum och utrymmen ska se ut och fungera, göra planer för dessa utrymmen, besöka platser för att se hur de ser ut i verkligheten och samarbeta med alla som är inblandade i ett projekt, till exempel leverantörer och de som bygger och designar.

Utbildningen är förberedande och ger en grundlig inblick i design och inredning. Du lär dig viktiga tekniker och kunskaper genom att jobba med riktiga designprojekt. Målet är att du ska utveckla din egen stil och bli bättre på att designa.

Syfte

Ge grundläggande färdigheter inom inredningsdesign samt utveckla förståelse och eget formspråk inom design, formgivning och 3D-rumsgestaltning.

Mål

 • Att utveckla förmåga att experimentera, applicera, kontrollera och hantera kreativa processer.
 • Att optimera och utforska anpassat metodarbete i utförandet med olika redskap inom design för att utveckla interiöra miljöer och presentationsfärdigheter med digitala och analoga metoder.
 • Att få förståelse för processarbete där det ingår praktiska, ekonomiska och estetiska utmaningar och hur man når olika nivåer i projektet och dess utförande.
Vikt kommer att läggas vid tekniker och kunskaper som används genom ett visuellt beställt projekt. Syftet är att utveckla nya förmågor och personligt formspråk.

Undervisningsform

Utbildningen kombinerar teoretiska och inspirerande föreläsningar med mycket praktiskt arbete för att förankra kunskaperna samt utforska, experimentera och analysera sina egna och andras processer. Uppdragsuppgifter ingår där deltagarna ska lösa och presentera förslag till olika uppgifter och cases.

Kursmoment

 • Omvärdera privata och allmänna interiöra miljöer.  
 • Materialkunskap och hälsosamma ytor.  
 • Designprocess.  
 • Presentationstekniker, digitala och analoga.  
 • Utrymmen och dess förhållande till varandra.  
 • Sociologi och människors relation till fysiska platser.  
 • Styling och stilhistoria.  
 • Ritningar och skala.  
 • Inredningsprocesser.  
 • Verkstäder och dess funktioner.
 • Teckning; skala, ritningar och perspektiv.  
 • Färglära och psykologi.  
 • Modell i skala.  
 • Photoshop.  
 • Sketchup.  
 • Ytor och mönster; golv, textur, tapeter och tak.  
 • Tekniker och materiallära.  
 • Belysning.  
 • Rumsgestaltning och 3D form.  
 • Återbruk.
 • Kreatörens emotionella hälsa och dess utmaningar.
 • Studiebesök

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
Eleonor Lindqvist har många års erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hon är utbildad på Umeå konstskola samt titulerad Ateljerista via Reggio Emilia Institutet.
Övriga lärare
Maria Östensson har bland annat studerat Art & Design vid IOE, University of the Arts London och har även en master i inredningsarkitektur. Hon driver företaget  Östensson Design Studio vid sidan av sitt lärarjobb vid Vindelns folkhögskola.
Eleonor Lindqvist
Kursföreståndare
073-058 44 54
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15