Skip to main content

Byggnadsvård

Utbildningen ges av Vindeln folkhögskola

På Byggnadsvård och återbruk får du lära dig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Vi lär oss att återanvända istället för att  köpa nytt och vi studerar grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.  

Du lär dig “lite” om mycket inom byggnadsvård och återbruk. Du lär dig att varsamt ta hand om hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Du lär dig att återanvända istället för att köpa nytt. Du lär dig använda ekologiska färger.

Syfte

Att deltagarna ska lära sig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och  hållbart sätt. Att lära sig att återanvända istället för att köpa nytt och att lära sig  grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk, gammalt  byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.  

Mål

Deltagarna ska lära sig:  

 • förstå gamla byggnaders konstruktioner  
 • att lära sig förstå värdet i den gamla byggnaden  
 • grunderna i det gamla hantverket med handverktyg  
 • att använda ekologiska byggmaterial  
 • att återbruka byggmaterial och verktyg  
 • de olika bygg- och målningsmaterialens egenskaper  
 • att återanvända istället för att slänga 

Utbildningens innehåll
Du lär dig att använda handverktyg som kniv och yxa och du lär dig att bygga och laga ett timmerhus. Du får prova på andra byggtekniker som stolpverk och regelverkshus och även andra kulturhistoriska hantverk, som byggnadsvårdsmåleri och tjärtillverkning, ingår.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Vår utbildning är till 95 % praktisk och till stor del utomhus. Vi jobbar till största del i  grupp eller i par. Undervisningsmetoden som vi använder är “learning by doing”.  Eftersom det är hantverk vi jobbar med så tror vi på att man handgripligen måste  jobba med händerna och vi diskuterar i grupp och löser problem tillsammans i sann  folkhögskoleanda.  

Att få misslyckas är också ett sätt att lära sig på. Det ingår också föreläsningar  studiebesök och självstudier. 

Kursmoment

 Maskin-, och verktygslära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • verktyg  
 • handmaskiner  
 • snickerimaskiner  

Timring är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • timmerhusens konstruktion  
 • timmerhusens historia  
 • verktyg  
 • bil och barka timmer  
 • praktiskt timra ett hus  
 • byta syllstock och laga stockar i ett timmerhus  

Motorsågskort A  

Deltagare på vår byggnadsvårdsutbildning ges möjlighet att ta körkort för motorsåg  på nivå A. Kursen ges av lärare som jobbar på skolan i samarbete med Säker Skog.  

Stolpverk är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • såga minisågverk  
 • olika fogtekniker  
 • konstruktioner  
 • hållfasthet  

Återbruk/återvinning är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • ta hand om gammalt byggnadsmaterial  
 • återbruk av textil  
 • återbruk av möbler  
 • ekologisk rengöring av trä  
 • ekologisk rengöring av metall  
 • lagning eller tillverkning av trädetaljer  
 • ytbehandling av trä och metall 

Fönsterrenovering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • verktyg 
 • färg- och kittborttagning  
 • underarbete  
 • träkunskap  
 • göra linoljekitt, linoljespackel och linoljefärg 
 •  skära glas  
 • kitta fönster  
 • måla med linoljefärg  

Gärdsgårdsbyggning är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig: 

 • hitta det material du använder till gärdsgårdsbyggning  
 • materialåtgången för att bygga en gärdsgård  
 • bygga en gärdsgård  

 Färglära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • primärfärger  
 • sekundärfärger  
 • varma och kalla färger  
 • färgcirkeln  
 • färgsättning förr  
 • göra Äggoljetempera  
 • göra Limfärg  

Målning/tapetsering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • verktyg för målning och tapetsering  
 • underarbete målning  
 • underarbete tapetsering  
 • tapetsering  
 • målning  

Lerklining är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • fördelar och nackdelar med lerklining  
 • att blanda till leran  
 • att lerklina såt  
 • att lerklina hel vägg  

 Takbeklädnad är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • olika takbeläggningar  
 • bygga/lägga olika takbeläggningar  

Smide är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • metallära  
 • säkerhet i smedja  
 • grundläggande varmbearbetning av stål  
 • återbruk av metall  
 • att smida krokar gångjärn och eggverktyg  

Energi är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig: 

 • om isolering  
 • vad ett hus mår bra av  
 • att bygga en solvärmefläkt  
 • om olika ekologiska energikällor i ett hem  

Ytbehandling utvändigt  är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:  

 • koka Falurödfärg  
 • koka tjära både vanlig- och björktjära  
 • göra kalkfärg  

Studiebesök/Studieresor  

Vi åker på ett antal studiebesök, bland annat:  

 • 3 dagars studieresa (olika destinationer olika år)  
 • Västerbottens Museum  
 • Målarflickan (Dekorationsmålare)  
 • Jon Lundström (timmerman)  
 • Ylva Göransson (Ekohus)  
 • Modernt sågverk  

Diplomering certifiering  

 • motorsågskörkort A  

Stil & Kulturhistoria är ett till stor del ett teoretiskt moment där du lär dig: 

 • om olika stilar på byggnader möbler med mera under historien samt om  människans kulturella utveckling. 
 • om andra kulturer i världen och Sverige  

Personlig utveckling är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig lite om  

 • personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet,  jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid  föreläsningar och genom praktiska övningar 

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lärare

Kursansvarig
Mikael Burman har jobbat som målare 25 år och drivit eget byggnadsvårdsföretag i 9  år. Han har varit lärare på byggnadsvårdsutbildningen i 3 år.

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Elisabet Gottnersson har lång erfarenhet som slöjdlärare inom glas, färglära och  stil/kulturhistoria. 
 • Andreas Nevas är en erfaren slöjdlärare och håller i motorsågsutbildningen. 
 • Mia Persson är smed och har 11 års erfarenhet av yrket.
Mikael Burman
Kursföreståndare
070-307 15 34
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15