Byggnadsvård

Vår kurs i byggnadsvård lär dig att varsamt ta hand om hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Du lär dig att återanvända istället för att köpa nytt. Du lär dig att använda handverktyg som kniv och yxa och du skapar din egen verktygslåda.

Vi studerar hus och upptäcker detaljer och olika sätt att lösa problem. Du lär dig vilka material som är bäst till stommar, reglar, golv, tak, fönster och dörrar. Vi tittar på olika isoleringsmaterial, beslag, gångjärn, färg, olja, lim, skruv och spik.

Ritningar, modellbygge i skala och dokumentation är viktiga delar av utbildningen. Färglära ingår också. Dessutom är timring, där syllstocksbyte ingår, och fönsterrenovering viktiga moment i kursen.

Under ditt år hos oss får du prova på byggnadssmide (som att smida spikar och gångjärn) och vi bygger tillsammans en gärdsgård efter att ha hämtat rätt material i skogen.

Undervisningen innehåller också studiebesök och självständiga projekt, där du som studerar stimuleras att utveckla din egen kreativitet. Vissa projekt görs tillsammans med de andra hantverkslinjerna.

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta inom byggnadsvård och trähantverk, samt att söka vidare utbildning.

Mikael Burman
Kursföreståndare
070-307 15 34
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. För kursmaterial på Byggnadsvård betalar du 1500 kronor per termin. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.