Byggnadsvård

Play Video

På byggnadsvård och återbruk får deltagarna lära sig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Vi lär oss att återanvända istället för att köpa nytt och vi studerar grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.

Du lär dig “lite” om mycket inom byggnadsvård och återbruk. Du lär dig att varsamt ta hand om hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Du lär dig att återanvända istället för att köpa nytt. Du lär dig använda ekologiska färger.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och  färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.  

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Utbildningens innehåll
Du lär dig att använda handverktyg som kniv och yxa och du lär dig att bygga och laga ett timmerhus. Du får prova på andra byggtekniker som stolpverk och regelverkshus och även andra kulturhistoriska hantverk, som byggnadsvårdsmåleri och tjärtillverkning, ingår.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Vår utbildning är till 95 procent praktisk och till stor del utomhus. Vi jobbar till största del i grupp eller i par. Undervisningsmetoden som vi använder är “Learning by doing”. Eftersom det är hantverk vi jobbar med så tror vi på att man handgripligen måste jobba med händerna och vi diskuterar i grupp och löser problem tillsammans i sann folkhögskoleanda.

Att få misslyckas är också ett sätt att lära sig på. Det ingår också föreläsningar studiebesök och självstudier.

Kursmoment

Maskin-, och verktygslära
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Verktyg
 • Handmaskiner
 • Snickerimaskiner

Timring
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Timmerhusens konstruktion
 • Timmerhusens historia
 • Verktyg
 • Bil och barka timmer
 • Praktiskt timra ett hus
 • Byta syllstock och laga stockar i ett timmerhus

Motorsågskort A
Deltagare på vår byggnadsvårdsutbildning ges möjlighet att ta körkort för motorsåg på nivå A. Kursen ges av lärare som jobbar på skolan i samarbete med Säker Skog.

Stolpverk
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Såga minisågverk
 • Olika fogtekniker
 • Konstruktioner
 • Hållfasthet

Återbruk/återvinning
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Ta hand om gammalt byggnadsmaterial
 • Återbruk av textil
 • Återbruk av möbler
 • Ekologisk rengöring av trä
 • Ekologisk rengöring av metall
 • Lagning eller tillverkning av trädetaljer
 • Ytbehandling av trä och metall

Fönsterrenovering
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Verktyg
 • Färg- och kittborttagning
 • Underarbete
 • Träkunskap
 • Göra linoljekitt, linoljespackel och linoljefärg
 • Skära glas
 • Kitta fönster
 • Måla med linoljefärg

Gärdsgårdsbyggning
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Hitta det material du använder till gärdsgårdsbyggning
 • Materialåtgången för att bygga en gärdsgård
 • Bygga en gärdsgård

Färglära
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Primärfärger
 • Sekundärfärger
 • Varma och kalla färger
 • Färgcirkeln
 • Färgsättning förr
 • Göra äggoljetempera
 • Göra limfärg

Målning/tapetsering
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Verktyg för målning och tapetsering
 • Underarbete målning
 • Underarbete tapetsering
 • Tapetsering
 • Målning

Lerklining
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Fördelar och nackdelar med lerklining
 • Att blanda till leran
 • Att lerklina såt
 • Att lerklina hel vägg

Takbeklädnad
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Olika takbeläggningar
 • Bygga/lägga olika takbeläggningar

Smide
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Metallära
 • Säkerhet i smedja
 • Grundläggande varmbearbetning av stål
 • Återbruk av metall
 • Att smida krokar gångjärn och eggverktyg

Energi
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Om isolering
 • Vad ett hus mår bra av
 • Att bygga en solvärmefläkt
 • Om olika ekologiska energikällor i ett hem

Ytbehandling utvändigt
är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:

 • Koka Falurödfärg
 • Koka tjära, både vanlig- och björktjära
 • Göra kalkfärg

Studiebesök/Studieresor
Vi åker på ett antal studiebesök, bland annat:

 • 3 dagars studieresa (olika destinationer olika år)
 • Västerbottens Museum
 • Målarflickan (dekorationsmålare)
 • Jon Lundström (timmerman)
 • Ylva Göransson (ekohus)
 • Modernt sågverk

Diplomering certifiering

 • Motorsågskörkort A

Stil- och kulturhistoria
Är ett till stor del ett teoretiskt moment där du lär dig:

 • Om olika stilar på byggnader möbler med mera under historien samt om människans kulturella utveckling.
 • Om andra kulturer i världen och Sverige

Personlig utveckling
Är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig lite om:

 • Personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet,
 • Jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Mikael Burman har jobbat som målare 25 år och drivit eget byggnadsvårdsföretag i nio år. Han har varit lärare på byggnadsvårdsutbildningen i fyra år.

Andra lärare

 • Elisabet Gottnersson har lång erfarenhet som slöjdlärare inom glas, färglära och stil/kulturhistoria.
 • Andreas Nevas är en erfaren slöjdlärare och håller i motorsågsutbildningen.
 • Mia Persson är smed och har tolv års erfarenhet av yrket.
Mikael Burman
Kursföreståndare
070-307 15 34
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari