Skip to main content

Byggnadsvård

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Byggnadsvård och återbruk får du lära dig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Vi lär oss att återanvända istället för att  köpa nytt och vi studerar grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.  

I kursen får du en bred kunskap om byggnadsvård och återbruk. Du kommer att lära dig hur man tar hand om hus på ett miljövänligt och hållbart sätt och hur du kan återanvända material istället för att köpa nytt. Vi går igenom användningen av naturliga färger och hur du arbetar med handverktyg som kniv och yxa.

Du får även praktisk erfarenhet av att bygga och reparera timmerhus. Utöver det utforskar vi olika byggmetoder som stolpverk och regelverkshus samt kulturhistoriska hantverkstekniker, inklusive traditionellt måleri och tjärtillverkning.

Syfte

Att deltagarna ska lära sig att varsamt ta hand om och bygga hus på ett ekologiskt och hållbart sätt. Att lära sig att återanvända istället för att köpa nytt och att lära sig grunderna i kulturhistoriska hantverk som timring, stolpverk, gammalt byggnadsmåleri och tillverkning av gamla och ekologiska målningsmaterial.

Mål

Deltagarna ska lära sig:
 • Förstå gamla byggnaders konstruktioner
 • Att lära sig förstå värdet i den gamla byggnaden
 • Grunderna i det gamla hantverket med handverktyg
 • Att använda ekologiska byggmaterial
 • Att återbruka byggmaterial och verktyg
 • De olika bygg- och målningsmaterialens egenskaper
 • Att återanvända istället för att slänga

Undervisningsform

Vår utbildning är till 95 % praktisk och till stor del utomhus. Vi jobbar till största del i grupp eller i par. Undervisningsmetoden som vi använder är “learning by doing”. Eftersom det är hantverk vi jobbar med så tror vi på att man handgripligen måste jobba med händerna och vi diskuterar i grupp och löser problem tillsammans i sann folkhögskoleanda. Att få misslyckas är också ett sätt att lära sig på. Det ingår också föreläsningar studiebesök och självstudier.

Kursmoment

Maskin- och verktygslära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Verktyg
 • Handmaskiner
 • Snickerimaskiner
Timring är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Timmerhusens konstruktion
 • Timmerhusens historia
 • Verktyg
 • Bila och barka timmer
 • Praktiskt timra ett hus
 • Byta syllstock och laga stockar i ett timmerhus
Stolpverk är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Såga minisågverk
 • Olika fogtekniker
 • Konstruktioner
 • Hållfasthet
Återbruk/återvinning är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Ta hand om gammalt byggnadsmaterial
 • Återbruk av textil
 • Återbruk av möbler
 • Ekologisk rengöring av trä
 • Ekologisk rengöring av metall
 • Lagning eller tillverkning av trädetaljerY
 • Ytbehandling av trä och metall
Fönsterrenovering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Verktyg
 • Färg- och kittborttagning
 • Underarbete
 • Träkunskap
 • Göra linoljekitt, linoljespackel och linoljefärg
 • Skära glas
 • Kitta fönster
 • Måla med linoljefärg
Gärdsgårdsbyggning är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Hitta det material du använder till gärdsgårdsbyggning
 • Materialåtgången för att bygga en gärdsgård
 • Bygga en gärdsgård
Färglära är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Primärfärger
 • Sekundärfärger
 • Varma och kalla färger
 • Färgcirkeln
 • Färgsättning förr
 • Göra äggoljetempera
 • Göra limfärg
Målning/tapetsering är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Verktyg för målning och tapetsering
 • Underarbete målning
 • Underarbete tapetsering
 • Tapetsering
 • Målning
Bruksslöjd är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Borstbindning
 • Skinnslöjd
 • Näverslöjd
 • Luffarslöjd
 • Tovning
Takbeklädnad är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Olika takbeläggningar
 • Bygga/lägga olika takbeläggningar
Smide är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Metallära
 • Säkerhet i smedja
 • Grundläggande varmbearbetning av stål
 • Återbruk av metall
 • Att smida krokar gångjärn och eggverktyg
Energi är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Om isolering
 • Vad ett hus mår bra av
 • Att bygga en solvärmefläkt
 • Om olika ekologiska energikällor i ett hem
Ytbehandling utvändigt är ett teoretiskt och praktiskt moment där du lär dig:
 • Koka falurödfärg
 • Koka tjära både vanlig- och björktjära
 • Göra kalkfärg
Studiebesök/Studieresor
Vi åker på ett antal studiebesök, bland annat:
 • 3 dagars studieresa (olika destinationer olika år)
 • Västerbottens Museum
 • Målarflickan (Dekorationsmålare)
 • Jon Lundström (timmerman)
 • Ylva Göransson (Ekohus)
 • Modernt sågverk
Stil- och kulturhistoria är ett till stor del ett teoretiskt moment där du lär dig:
 • Om olika stilar på byggnader, möbler med mera under historien samt om människans kulturella utveckling.
 • Om andra kulturer i världen och Sverige
Samisk kultur och byggnader
Är ett till stor del är ett teoretiskt moment där du lär dig specifikt om Samernas kultur och byggnader.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Mikael Burmanhar jobbat som målare i 25 år och har drivit eget byggnadsvårdsföretag i nio år. Han har varit lärare på byggnadsvårdsutbildningen i fem år.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Elisabet Gottnersson har lång erfarenhet som slöjdlärare inom glas, färglära och stil/kulturhistoria
 • Mia Persson är smed och har 13 års erfarenhet av yrket
 • Gästlärare i stolpverk Anders Nilsson
Mikael Burman
Kursföreståndare
070-307 15 34
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Deltagaren bör förstå svenska.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15