Skip to main content

Projekt: Vägen

Folkhögskolan erbjuder en unik studiemiljö med engagerad personal, inkluderande kultur och en pedagogik som bygger på delaktighet och individanpassning.

Mellan 2023 och 2026 stärker vi vårt arbete ytterligare med EFS-projektet VÄGEN. Folkbildningsrådet, folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor från norr till söder samverkar för:

  • att se till att deltagare ges stöd och egenmakt så att de kan påverka sin livssituation.
  • en bra övergång mellan folkhögskola och arbete eller vidare studier.
  • ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Läs mer om projektet här

Patrik Persson
Storumans folkhögskola
patrik.persson@fhsk.nu

Emil Zackrisson
Vindelns folkhögskola
emil.zackrisson@fhsk.nu