Skip to main content

Fjälledare: Grund

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Vill du lära dig friluftslivets grunder och vara mycket ute? Vill du veta hur friluftslivet hänger samman med hållbar utveckling? Vill du studera i en miljö som främjar din personliga utveckling? Då är Fjälledare: Grund utbildningen för dig!

Under ditt år hos oss får du pröva på en mängd olika friluftsaktiviteter där fokus ligger på glädje, gemenskap och delaktighet. Du kommer att få uppleva ett fantastiskt år, där den största delen av utbildningen ges utomhus, i vår vackra natur.

Under utbildningen övar vi på moment som fjällvandring, turskidåkning, skridskor, toppturskidåkning, sjukvård i vildmark, primitivt leverne, klättring och rephantering, djurspårning, navigation och GPS, bygga snöbivack och quinzee med mera. Under året kommer vi att ge oss ut på både långa och korta turer, såväl på barmark som snö. Vi utgår från Storuman och utforskar närområdet som exempelvis Vindelfjällens storslagna skyddade natur. Vi avslutar året med en studieresa.

Fjälledare: Grund är ettårig. Det är en förberedande kurs som passar bra för dig som är nybörjare eller för dig som vill ta de första stegen mot en framtida karriär som fjälledare eller naturguide. Under grundkursen börjar vi från grunden med friluftsliv och du som deltagare får pröva på ett antal olika friluftsaktiviteter under året. Tanken är att vi skall servera ett smörgåsbord av möjligheter där du som deltagare kan hitta vad som passar dig bäst.

Under första året påbörjar du ditt lärande och om du väljer att fortsätta hos oss och även gå år två: Fjälledare: Yrke så blir du certifierad enligt Fjälledarnormen och dess rigorösa mål och syften som finns i dess normbeskrivning med sexton moment: Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande delar, liksom första hjälpen. Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering samt snö- och lavinkunskap.

Fjälledarutbildningen och examinationen blir allt mer känd och kan snart anses vara en standard i branschen. Utbildningens andra kvalitetssäkring är Naturguide och även här följer utbildningen normens mål och syften. Naturguide har en stark förankring i naturturismbranschen genom Naturturismföretagen som sedan kan genomföra certifiering där syftet är att intyga guidens kompetens i guidskap och att lyfta fram det professionella yrket guide.

Som utbildning är vi unika i Sverige genom att du både blir certifierad Fjälledare och diplomerad Naturguide, vilket gör dig ytterst eftertraktad på arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att påverka sin utbildning genom hög delaktighet av utbildningsinnehåll och undervisningsformer samt de projekt- och praktikveckor deltagaren själv ansvarar för. Här får deltagaren bestämma innehåll och plats efter eget intresse.

Tillsammans på resan finns våra erfarna pedagoger som genomsyrar utbildningen med hållbarhet, mental coachning och utepedagogik. Samtliga av skolans personal är HBTQi-certifierade och skolans restaurang är KRAV-märkt. Allt detta i en härlig blandning av klasskamrater som kommer/kan bli vänner för livet.

Våra fjälledarutbildningar

Fjälledarlinjen vid Storumans folkhögskola startade 1979 och rankades som den bästa utbildningen av sitt slag. För att ge fler människor tillgång har den från och med hösten 2021 delats upp i tre steg. Det innebär att vi på grundkursen kan ta emot deltagare som saknar tidigare erfarenhet. Den som genomfört och blivit godkänd på grundkursen har förtur till Fjälledare: Yrke. Uppdelningen ser ut som följer:
Fjälledare: Grund är en grundläggande fjälledarutbildning som passar alla. Start hösten 2021.
Fjälledare: Yrke är en kvalificerad yrkesutbildning för dig med goda förkunskaper. Start hösten 2022.
Fjälledare: Fördjupning är en kurs för dig som vill  fördjupa dig i ett speciallt område. Start sommaren 2023.

Syfte

Fokus ligger på glädje, lärande och gemenskap – ett fantastiskt år där vi lägger grunderna i ditt friluftsliv med majoriteten av utbildningen utomhus, i vår vackra och älskade natur.

Mål

Målet är att bli mer bekväm i sitt personliga utövande av friluftsaktiviteter och ge en bred bas av erfarenheter att stå på. I slutet av läsåret sker en länge utmaning för att sätta de nyvunna kunskaperna på prov.

Undervisningsform

Utbildningen är mestadels praktisk och kombineras med teoretiska moment. Anpassningar görs även efter yttre förhållanden så som exempelvis väder, snöläge osv. Kursen har en hög grad av delaktighet från deltagarna vilket påverkar innehåll och gör varje läsår unikt.
Varaktigt år från år är didaktiken, den har tydliga inslag från pragmatismens tankegångar samt problembaserat lärande. Detta för att låta deltagaren själv styra över sitt lärande och hitta sina lösningar.

Kursmoment

Grundläggande friluftsliv:
Klädsel, utrustning, matlagning, primitivt levene, skydd/boende, väder, att färdas och orientera sig.
Nischat friluftsliv:
MTB, topptur, telemark, lavin, isvak, bivack,

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
  • Michael Cederback har ett genuint intresse för friluftsliv och ett äkta engagemang i klimat- och miljöfrågor. Han är utbildad folkhögskolelärare och har själv gått Fjälledarutbildningen. Professionellt har Micke många års erfarenhet av att guida människor i både Sverige och Alperna. På den här utbildningen vill Michael ge dig verktyg att vara ute men framförallt att du skall utvecklas som människa, både som individ och grupp, i det vackraste vi har: Naturen.
Andra lärare med återkommande undervisning
  • Externa instruktörer – Sjukvård och Primitivt levene

Certifierad naturguide

Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider certifieras.
Certifieringen fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare.
Möjligheten att bli certifierad naturguide ingår i Fjälledarutbildningen.
Läs mer om certifieringen hot Naturturismföretagen: https://naturturismforetagen.se/certifierad-naturguide

Fjälledarnormen*

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Fjällsäkerhetsrådet har fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt ska guida i svensk fjällvärld. Utbildningen är på ca 45 dagar. Målet för fjälledaren är att professionellt och säkert handleda människor i svensk fjällmiljö. Fjälledaren är inte en detsamma som bergsguide, som i första hand leder turer i alpin terräng och på glaciärer, utan en fjällledare arbetar med mer fokus på övriga aktiviteter i fjällen, både sommar och vinter. Fjälledarutbildningen omfattar sexton moment. Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande moment, liksom första hjälpen. Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering. Det finns en grundläggande del, samt en kompletterande del med vintermoment, som snö- och lavinkunskap. Förutom genomgångna kunskapsmoment skall man även kunna visa att man har varit till fjälls sammanlagt sextio dagar, samt att man har gjort 20 övernattningar i tält, vindskydd, i snö eller under bar himmel. Man ska även visa att man praktiserat som turledare till fjälls i sammanlagt minst tio dagar. Läs mer på fjallsakerhetsradet.se/om-oss/fjalledarnormen/
Michael Cederback
Kursföreståndare
073-096 26 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
Sista ansökningsdag:
Nästa intag sker hösten 2025