Skip to main content

Fjälledare: Grund

Play Video

Vill du lära dig mer om uteliv? Hur du klär dig, förflyttar dig, äter och sover säkert och bekvämt säkert under alla årstider och väder? Då är Fjälledare: Grund utbildningen för dig!

Våra fjälledarutbildningar

Fjälledarlinjen vid Storumans folkhögskola startade 1979 och rankades som den bästa utbildningen av sitt slag. För att ge fler människor tillgång har den från och med hösten 2021 delats upp i tre steg. Det innebär att vi på grundkursen kan ta emot deltagare som saknar tidigare erfarenhet. Den som genomfört och blivit godkänd på grundkursen har förtur till Fjälledare: Yrke. Uppdelningen ser ut som följer:
Fjälledare: Grund är en grundläggande fjälledarutbildning som passar alla. Start hösten 2021.
Fjälledare: Yrke är en kvalificerad yrkesutbildning för dig med goda förkunskaper. Start hösten 2022.
Fjälledare: Fördjupning är en kurs för dig som vill  fördjupa dig i ett speciallt område. Start sommaren 2023.

Under ditt år hos oss får du pröva på en mängd olika friluftsaktiviteter. Fokus ligger på glädje och gemenskap –  och du kommer att få uppleva ett fantastiskt år, där den största delen av utbildningen ges utomhus, i vår vackra natur.

Du kommer att få prova på fjällvandring, paddling, skidåkning (såväl på längden som nedför), mountainbike, bushcraft, skridskor på naturisar, toppturskidåkning, klättring och grottkrypning, djurspårning, bygga snöbivack och igloos. Under året kommer vi att ge oss ut på några längre turer, såväl på barmark som snö.

Fjälledare: Grundkurs är ettårig. Det är en förberedande kurs som passar bra för dig som är nybörjare eller för dig som vill ta de första stegen mot en framtida karriär som fjälledare eller bergsguide.

Syfte

Att ge människor möjlighet att hitta glädjen och förmågan att hålla på med friluftsliv på egen hand eller som en del i en framtida karriär inom friluftsliv.

Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha sådan kunskap och erfarenhet att du tryggt kan ägna sig åt friluftsliv på egen hand eller för att fortsätta med vidare studier på Fjälledare: Yrke

Du får lära sig att vistas i naturen både bekvämt och säkert under alla årstider och väder. 

Följande färdigheter kommer du att lära dig:

 • Att veta hur man klär sig ändamålsenligt i olika slags väder och årstider.
 • Att kunna laga mat utomhus på olika sätt 
 • Att känna till olika sätt att söka skydd utomhus, med eller utan utrustning.
 • Att kunna grunderna i använda karta och kompass
 • Att ha grundläggande kunskaper i säkerhetstänkande och att göra riskanalyser för vald aktivitet
 • Att kunna hantera enkla skador som kan ske vid ut aktiviteter
 • Att ha fått pröva en mängd olika friluftsaktiviteter och fått vetskapen om vilka aktiviteter man vill fortsätta att utveckla

Utbildningens innehåll
Under grundkursen börjar vi från grunden med friluftsliv och du som deltagare får pröva på ett antal olika friluftsaktiviteter under året. Tanken är att vi skall servera ett smörgåsbord av möjligheter där du som deltagare kan hitta vad som passar dig bäst. 

Alla moment under året har sin grund i Fjälledarnormen* och de kompetenser som eftersträvas där. Under året på grundutbildningen påbörjar du ditt lärande och om du väljer att gå även Fjälledare: Yrke, så blir du certifierad enligt Fjälledarnormen.

Vi gör både korta och längre turer i skog, fjäll och på vattendrag. Vi utgår från Storuman och utforskar närområdet som exempelvis fjällen i Norr – och Västerbotten. Vi avslutar året med en studieresa till Norge.

Det finns stora möjligheter att påverka sin utbildning som deltagare, både med undervisningen under året men framför allt på projekt och praktikveckor. Här får deltagaren bestämma innehåll efter eget intresse.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Utbildningen kommer till stor del att vara praktisk och vi tillbringar en stor del av tiden utomhus. Vi kommer att göra både korta och längre turer i skiftande miljöer – i skogen, på fjället och på vatten. 

Grunden för undervisningen är upplevelsebaserat lärande, där vi gör och testar saker praktiskt. Vi delar med oss av erfarenheter och lär oss mer i samspelet med andra.

De teoretiska momenten kommer att undervisas i form av föreläsningar, grupparbeten och workshops där även du som deltagare förväntas delta aktivt och dela med dig av dina erfarenheter. 

Projektveckor är tid som du själv kan välja innehåll på för att utforska ett intresse och lära dig mer om detta. Du kommer även att ha möjlighet till praktik för att kunna fördjupa något intresse eller för att se om friluftsliv är något du vill jobba med i framtiden. 

Undervisningen kommer att vara strukturerad i ett antal block per termin med tydliga målsättningar i varje block.

Kursmoment

 • Grundläggande friluftsliv:  Klädsel, utrustning, matlagning, skydd/boende, att färdas och orientera sig.
 • Ledarskap: Kommunikation och “expedition behaviour”, gruppen och gruppens processer, självkännedom och personligt ledarskap
 • Säkerhet: Riskanalys, första hjälpen, fysisk prestationsförmåga
 • Natur och kultur: Allemansrätten, skyddad natur och att skydda naturen, kunskap om flora och fauna, samisk kultur, konst och hantverk
 • Projekt: Tid för fördjupning av personligt intresse
 • Praktik: Möjlighet för deltagarna att ha praktik på någon fjällstation eller hos privat företagare för att utveckla ett intresse eller för att se om man vill jobba med detta i framtiden.
 • Praktisk tekniskt friluftsliv: Olika typer av friluftsliv och aktiviteter under året. Ex. fjällvandring, bushcraft, mountainbiking, paddling, fiske, primitivt leverne, klättring, grottkrypning, skridskor på naturisar/ långfärdsskridskor, djurspårning, längdskidåkning, turskidåkning, utförsåkning – slalom, telemark eller snowboard och topptursskidåkning.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Certifierad naturguide

Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider certifieras.

Certifieringen fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare.

Möjligheten att bli certifierad naturguide ingår i Fjälledarutbildningen.

Läs mer om certifieringen hot Naturturismföretagen: https://naturturismforetagen.se/certifierad-naturguide

Kursföreståndare
Michael Cederback har ett genuint intresse för friluftsliv och ett autentiskt engagemang i klimat- och miljöfrågor. Han är utbildad Folkhögskolelärare och har själv gått Fjälledarutbildningen. Professionellt har Micke många års erfarenhet av att guida människor i både Sverige och Alperna. 

På den här utbildningen vill Michael ge dig verktyg att vara ute men framförallt att du skall utvecklas som människa, både som individ och grupp, i det vackraste vi har: naturen.

Fjälledarnormen*

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Fjällsäkerhetsrådet har fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt ska guida i svensk fjällvärld. Utbildningen är på ca 45 dagar. Målet för fjälledaren är att professionellt och säkert handleda människor i svensk fjällmiljö. Fjälledaren är inte en detsamma som bergsguide, som i första hand leder turer i alpin terräng och på glaciärer, utan en fjällledare arbetar med mer fokus på övriga aktiviteter i fjällen, både sommar och vinter. Fjälledarutbildningen omfattar sexton moment. Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande moment, liksom första hjälpen. Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering. Det finns en grundläggande del, samt en kompletterande del med vintermoment, som snö- och lavinkunskap. Förutom genomgångna kunskapsmoment skall man även kunna visa att man har varit till fjälls sammanlagt sextio dagar, samt att man har gjort 20 övernattningar i tält, vindskydd, i snö eller under bar himmel. Man ska även visa att man praktiserat som turledare till fjälls i sammanlagt minst tio dagar. Läs mer på fjallsakerhetsradet.se/om-oss/fjalledarnormen/
Michael Cederback
Kursföreståndare
0951-267 86
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
Nästa intag på Fjälledare: Grund sker hösten 2023
Sista ansökningsdag:
2023-05-15
Ansökan öppnar våren 2023