Skip to main content

Allmän kurs: Fjärr

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Fjärr är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Fjärrundervisning passar dig som vill studera hemifrån, men ändå ha ett schema och lärarledda lektioner.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål. Vid behov kan du också få extra stöd.

Genom ämnesövergripande temaarbete tränas du i att hitta och använda dina egna kunskaper och gruppens kompetenser. Lärarna finns som stöd och hjälp. Innehållet anpassas efter dina mål och färdigheter och vidareutvecklas under utbildningen. Din kreativitet och ditt självförtroende stärks och du kommer att våga prova nya saker och utveckla egna idéer.

Syfte

Vi vill öka intresset för samhället, ge kunskap om demokratiska spelregler och vara en aktiv och miljömedveten del av dagens samhälle. Vi bygger upp förmågan att lära sig självständigt och utvecklas till sitt bästa jag.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs som fjärrundervisning, lektioner gestaltas genom temaarbete, det vill säga ämnesövergripande undervisning kopplat till grupparbeten och enskilda uppgifter. På det viset vill vi spegla samhället, där alla ämnen påverkar varandra som kugghjul. Dessutom ingår föreläsningar från kompetenser som finns på skolan och i världen och vi nyttjar offentliga evenemang, för att bredda möjligheter till bildning så mycket som möjligt. Deltagarnas engagemang och nyfikenhet är den tredje pelaren vi står på. Inflytande och intresse skapar de mest givande lektioner.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:
 • Svenska 1, 2 och 3 – använd språket på rätt sätt, lära skriva vetenskapligt
 • Engelska 5 och 6 – använd ett av de största världsspråken
 • Naturkunskap 1a1– biologi, fysik och kemi
 • Matematik 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1 – öka intresset för samhället och ge kunskap om demokratiska
  spelregler
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:
 • Engelska 7
 • Matematik 2-6
 • Naturkunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Samhällskunskap 1a2

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Sylvia Schöne är samordnare sedan 2017. Hon är lärare i matematik, naturkunskap och tema. Hon är även utbildad skådespelare, har kunskaper inom dramapedagogik, vuxenpedagogik och relationsbyggande arbete samt konflikthantering. I dagsläget utbildar hon sig till folkhögskollärare.  
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Marika Niklasson är utbildad företagsekonom och egenföretagare. Hon undervisar i engelska, tema och entreprenörskap. Hon har arbetat på Vindelns folkhögskola sedan augusti 2015.
 • Jonas Ternestål har jobbat inom skolan sedan februari 2020. Han undervisar i tema som ger behörighet i historia, religion och samhällskunskap. Han är en driven problemlösare med ett djupt samhällsintresse.
 • Jenna Lundström började jobba på Vindelns Folkhögskola hösten 2021. Hon är utbildad ämneslärare och undervisar engelska och svenska i Umeå samt svenska för allmän kurs i Åsele.
Sylvia Schöne
Kursföreståndare
073-096 78 68
Förkunskapskrav:
Tillräckliga kunskaper i svenska (som utlandsfödd avklarat SFI D) för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-12-15