Skip to main content

Allmän kurs: Fjärr

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Fjärr är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Fjärrundervisning passar dig som vill studera hemifrån, men ändå ha ett schema och lärarledda lektioner.

Genom att läsa allmän kurs kan du bli behörig att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi intresserar oss för vad du behöver för att nå dina mål med studierna.

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat och varvar teoretiska diskussioner med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

När du slutfört folkhögskolans allmänna kurs utfärdas ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till personlig utveckling som utvecklar förmågor och  färdigheter som är till nytta i studie-  och arbetsliv.

Mål

Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs som fjärrundervisning, lektioner gestaltas genom temaarbete, det vill säga ämnesövergripande undervisning kopplat till grupparbeten och enskilda uppgifter. På det viset vill vi spegla samhället, där alla ämnen påverkar varandra som kugghjul. Dessutom ingår föreläsningar från kompetenser som finns på skolan och i världen och vi nyttjar offentliga evenemang, för att bredda möjligheter till bildning så mycket som möjligt. Deltagarnas engagemang och nyfikenhet är den tredje pelaren vi står på. Inflytande och intresse skapar de mest givande lektioner.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs:  
 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
För att nå grundläggande behörighet till högskola krävs:  
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:  
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Sylvia Schöne är samordnare sedan 2017. Hon är lärare i matematik, naturkunskap och tema. Hon är även utbildad skådespelare, har kunskaper inom dramapedagogik, vuxenpedagogik och relationsbyggande arbete samt konflikthantering. I dagsläget utbildar hon sig till folkhögskollärare.  
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Marika Niklasson är utbildad företagsekonom och egenföretagare. Hon undervisar i engelska, tema och entreprenörskap. Hon har arbetat på Vindelns folkhögskola sedan augusti 2015.
 • Jonas Ternestål har jobbat inom skolan sedan februari 2020. Han undervisar i tema som ger behörighet i historia, religion och samhällskunskap. Han är en driven problemlösare med ett djupt samhällsintresse.
 • Jenna Lundström började jobba på Vindelns Folkhögskola hösten 2021. Hon är utbildad ämneslärare och undervisar engelska och svenska i Umeå samt svenska för allmän kurs i Åsele.
Sylvia Schöne
Kursföreståndare
073-096 78 68
Förkunskapskrav:
Tillräckliga kunskaper i svenska (som utlandsfödd avklarat SFI D) för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
Platser kvar. Sök nu!