Skip to main content

Allmän kurs: Storuman

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Allmän kurs: Storuman finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Genom att läsa allmän kurs kan du bli behörig att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi intresserar oss för vad du behöver för att nå dina mål med studierna.

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat och varvar teoretiska diskussioner med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

När du slutfört folkhögskolans allmänna kurs utfärdas ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till personlig utveckling som utvecklar förmågor och  färdigheter som är till nytta i studie-  och arbetsliv.

Mål

Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Vi jobbar med praktiska och teoretiska moment, både enskilt och i grupp. Varje deltagare får en individuell studieplan med tydlig målsättning. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Förutom de ämnesrelaterade kursmomenten ingår gemensamma aktiviteter för alla deltagare på allmän kurs, till exempel teaterbesök, föreläsningar, friluftsdagar, naturvandringar och arbetsplatsbesök.
I vissa kurser använder vi Google Classroom som utbildningsplattform.
Vi håller till i våra lokaler på Storumans folkhögskola Deltagare har tillgång till vårt bibliotek och digital utrustning, bland annat iPad, datorer, skrivare och annat som kan underlätta utbildningen.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs:  
 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
För att nå grundläggande behörighet till högskola krävs:  
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:  
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Kajsa Olofsson är lärare i samhällskunskap. Har även lyssnarhörnan.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • AnnaLena Forsberg undervisar i svenska, historia och religion
 • Åsa Ohlin undervisar i engelska grund och friskvård
 • Sofia Asplund undervisar i svenska som andraspråk
 • Alexandra Zinatullina undervisar i svenska som andraspråk, engelska 5 och 6
 • Caroline Lundberg undervisar i matematik och naturkunskap
AnnaLena Forsberg
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att  kunna förstå och följa undervisningen och engelskakunskaper motsvarande årskurs 6 i grundskolan. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Om du är under 18 år kan undantag göras ifall hemkommunen ger oss ett uppdrag och köper en plats.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
Platser kvar. Sök nu!