Skip to main content

Fjälledare: Yrke

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Utbildningen Fjälledare: Yrke riktar sig till dig som vill arbeta med friluftsliv på ett hållbart, pedagogiskt och säkert vis. Här förväntas du ha grundläggande kunskaper och färdigheter kring hur du klarar dig själv ute i naturen.

Fjälledare: Yrke riktar sig till dig som vill arbeta med friluftsliv på ett hållbart, pedagogiskt och säkert vis. För att gå den här utbildningen förväntas du ha goda kunskaper och färdigheter kring hur du klarar dig själv ute i naturen. Utbildningens fokus ligger på att leda och ta hand om grupper i olika sammanhang samt fortsätta utveckla dina egna färdigheter. För att ge dig som deltagare perspektiv och erfarenhet av andra länders friluftsliv avslutas läsåret med en tågluff till Alperna. Samtidigt får du uppleva att hållbart resande är möjligt.     

Det här är en praktisk utbildning där man lär sig saker ”hands on”. Hos oss lär du dig exempelvis att vada en jokk genom att göra det. Vi vill att du ska få så mycket utevistelse som möjligt. Fokus ligger på glädje och gemenskap med förhoppningen att varje deltagare skall få uppleva ett otroligt år i naturen och samtidigt känna sig stärkt som människa.

Du som slutför Fjälledare: Yrke blir certifierad enligt Fjälledarnormen*. 

Vi flyttar fokus från dig som individ till gruppen och alla de processer som händer i en grupp. Naturligtvis fortsätter även din personliga utveckling av färdigheter och erfarenheter. 

Vi gör både korta och längre turer i skog och fjäll. Vi utgår från Storuman och utforskar närområdet som exempelvis fjällen i Norr – och Västerbotten. Vi kommer att avsluta året med en studieresa till Alperna. 

Det finns stora möjligheter att påverka sin utbildning som deltagare, både med undervisningen under året men framför allt på projekt- och praktikveckor. Här får deltagaren bestämma innehåll efter eget intresse. 

Våra fjälledarutbildningar

Fjälledarlinjen vid Storumans folkhögskola startade 1979 och rankades som den bästa utbildningen av sitt slag. För att ge fler människor tillgång har den från och med hösten 2021 delats upp i tre steg. Det innebär att vi på grundkursen kan ta emot deltagare som saknar tidigare erfarenhet. Den som genomfört och blivit godkänd på grundkursen har förtur till Fjälledare: Yrke. Uppdelningen ser ut som följer:
Fjälledare: Grund är en grundläggande fjälledarutbildning som passar alla. Intag hösten 2023..
Fjälledare: Yrke är en kvalificerad yrkesutbildning för dig med goda förkunskaper. Intag hösten 2024.

Syfte

Ge människor färdigheter och kunskaper att förstå och leda sig själva och grupper i naturens omväxlande förhållanden.

Mål

Målet är att deltagaren efter avslutad utbildning skall ha sådan kunskap och erfarenhet att de tryggt kan ägna sig åt friluftsliv på egen hand, leda grupper säkert och att hitta nya vägar till yrken inom friluftsliv och naturturism.
Deltagarna får lära sig att vistas i naturen både bekvämt och säkert under alla årstider och väder. 
Följande färdigheter kommer deltagaren att lära sig: 
 • Att lära sig leda grupper i olika miljöer, med olika yttre och inre förutsättningar. 
 • Att starta och driva företag.
 • Få en större inblick i såväl svensk som europeisk friluftsliv. 
 •  Att undervisa i olika moment såsom skidåkning och grundläggande friluftsliv. 
 • Att arbeta med värdskap  
 • Att förstå gruppdynamiska processer.
 • Att fortsätta utveckla sina egna färdigheter i olika friluftsaktiviteter. 

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Utbildningen kommer till stor del att vara praktisk och vi tillbringar en stor del av tiden utomhus. Vi kommer att göra både korta och längre turer i skiftande miljöer – i skogen, på fjället och på vattnet. 
Grunden för undervisningen är upplevelsebaserat lärande – vi gör, testar saker praktiskt, misslyckas ibland, vi delar med oss av erfarenheter och lär oss mer i samspelet med andra. 
De teoretiska momenten kommer att undervisas i form av föreläsningar, grupparbeten och workshops där deltagarna själva förväntas vara aktiva och dela med sig av sina egna erfarenheter. 
Projektveckor är tid där man själv väljer innehållet för att utforska ett intresse och lära sig mer om detta. Deltagarna kommer även ha praktik för att kunna fördjupa förståelsen av professionellt friluftsliv. 
Undervisningen kommer att vara strukturerad i ett antal block per termin med tydliga målsättningar i varje block.

Kursmoment

 • Lavinutbildning, SVELAV 1
 • Skidskollärare – alpint
 • Ledarskap – kommunikation och gruppens processer, självkännedom och personligt ledarskap. 
 • Säkerhet – riskanalys, sjukvård, fysisk prestationsförmåga. 
 • Projekt – tid för fördjupning av personligt intresse. 
 • Praktik – möjlighet för deltagarna att ha praktik för att ge inblick i professionellt friluftsliv. 
 • Praktiskt tekniskt friluftsliv – olika typer av friluftsliv och aktiviteter under året. Till exempel fjällvandring,, mountainbiking, primitivt leverne, djurspårning, längdskidåkning, turskidåkning, utförsåkning: slalom, telemark och topptursskidåkning.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Michael Cederback har genuint intresse för friluftsliv och ett autentiskt engagemang i klimat- och miljöfrågor. Han är utbildad Folkhögskolelärare och har själv gått Fjälledarutbildningen. Professionellt har Micke många års erfarenhet av att guida människor i både Sverige och Alperna. 
På den här utbildningen vill Micke ge dig verktyg att vara ute men framförallt att du skall utvecklas som människa, både som individ och grupp, i det vackraste vi har: Naturen.

Certifierad naturguide

Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider certifieras.

Certifieringen fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare.

Möjligheten att bli certifierad naturguide ingår i Fjälledarutbildningen.

Läs mer om certifieringen hot Naturturismföretagen: https://naturturismforetagen.se/certifierad-naturguide

Fjälledarnormen*

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Fjällsäkerhetsrådet har fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt ska guida i svensk fjällvärld. Utbildningen är på ca 45 dagar. Målet för fjälledaren är att professionellt och säkert handleda människor i svensk fjällmiljö. Fjälledare är inte detsamma som bergsguide, som i första hand leder turer i alpin terräng och på glaciärer, utan en fjälledare arbetar mer med fokus på övriga aktiviteter i fjällen, både sommar och vinter. 
Fjälledarutbildningen omfattar sexton moment. Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande moment, liksom första hjälpen. Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering. Det finns en grundläggande del, samt en kompletterande del med vintermoment, som snö- och lavinkunskap. Förutom genomgångna kunskapsmoment skall man även kunna visa att man har varit till fjälls sammanlagt 60 dagar, samt att man har gjort 20 övernattningar i tält, vindskydd, i snö eller under bar himmel. Man ska även visa att man praktiserat som turledare till fjälls i sammanlagt minst tio dagar.
Michael Cederback
Kursföreståndare
073-096 26 97
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Övriga förkunskaper som krävs är att du är trygg i uteliv av olika former. Du skall kunna ta hand om dig själv och veta vad du behöver för att du skall fungera bra ute i naturen. Viss skidvana är att föredra, resten lär du dig här!  Tillräckliga kunskaper i svenska är ett krav för att kunna förstå och följa med i undervisningen. 
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
Sista ansökningsdag:
Nästa intag sker hösten 2024

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024 

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024 

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024 

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024 

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024 

NÄSTA INTAG HÖSTEN 2024