Skip to main content

Fjälledare: Yrke

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Fjälledare: Yrke riktar sig till dig som vill arbeta med friluftsliv på ett hållbart, pedagogiskt och säkert vis. Utbildningen är utformad för att förse dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna leda dig själv och grupper i naturens omväxlande förhållanden.

På Storumans folkhögskola kan du läsa en ettårig yrkesutbildning till fjälledare. Utbildningen är praktiskt inriktad och ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna leda grupper i olika sammanhang, både sommar och vinter.  

Här är några av fördelarna med att gå Fjälledare: Yrke:  

  • Du får lära dig av erfarna lärare och instruktörer
  • Du får möjlighet att uppleva den svenska fjällvärlden på nära håll
  • Du får utveckla dina friluftslivskunskaper och färdigheter
  • Du får lära dig om ledarskap och gruppdynamik
  • Du får möjlighet att starta och driva eget företag inom friluftsliv

Du får lära dig om hur du kan utöva friluftsliv på ett ansvarsfullt och  hållbart sätt, som inte skadar miljön. 

Våra fjälledarutbildningar

Fjälledarlinjen vid Storumans folkhögskola startade 1979 och rankades som den bästa utbildningen av sitt slag. För att ge fler människor tillgång har den från och med hösten 2021 delats upp i tre steg. Det innebär att vi på grundkursen kan ta emot deltagare som saknar tidigare erfarenhet. Den som genomfört och blivit godkänd på grundkursen har förtur till Fjälledare: Yrke. Uppdelningen ser ut som följer:
Fjälledare: Grund är en grundläggande fjälledarutbildning som passar alla. Nästa intag hösten 2025.
Fjälledare: Yrke är en kvalificerad yrkesutbildning för dig med goda förkunskaper. Intag hösten 2024.

Syfte

Ge människor färdigheter och kunskaper att förstå och leda sig själva och grupper i naturens omväxlande förhållanden.

Mål

Du ska kunna:
• Leda grupper i olika sammanhang på ett säkert och professionellt sätt.
• Utveckla dina friluftslivskunskaper och färdigheter.
• Starta och driva eget företag inom friluftsliv.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Utbildningen kommer till stor del att vara praktisk och vi tillbringar en stor del av tiden utomhus. Vi kommer att göra både korta och längre turer i skiftande miljöer – i skogen, på fjället och på vattnet. 
Grunden för undervisningen är upplevelsebaserat lärande – vi gör, testar saker praktiskt, misslyckas ibland, vi delar med oss av erfarenheter och lär oss mer i samspelet med andra. 
De teoretiska momenten kommer att undervisas i form av föreläsningar, grupparbeten och workshops där deltagarna själva förväntas vara aktiva och dela med sig av sina egna erfarenheter. 
Projektveckor är tid där man själv väljer innehållet för att utforska ett intresse och lära sig mer om detta. Deltagarna kommer även ha praktik för att kunna fördjupa förståelsen av professionellt friluftsliv. 
Undervisningen kommer att vara strukturerad i ett antal block per termin med tydliga målsättningar i varje block.

Kursmoment

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av följande moment:
• Ledarskap
• Säkerhet
• Praktiskt tekniskt friluftsliv
• Projekt
• Praktik
• Hållbarhet
Ledarskap
Under det här momentet får du lära dig om olika ledarstilar, hur du kommunicerar effektivt och hur du hanterar olika situationer i en grupp. Du får också lära dig om gruppdynamik och hur du skapar en trygg och trivsam miljö för dina deltagare.
Säkerhet
Under det här momentet får du lära dig om risker i naturen och hur du undviker olyckor. Du får också lära dig om första hjälpen och hur du behandlar skador som kan uppstå i fjällen.
Praktiskt tekniskt friluftsliv
Under det här momentet får du lära dig om olika friluftsaktiviteter, till exempel vandring, skidåkning, paddling och orientering. Du får också lära dig om hur du bygger bivacker och överlever i naturen.
Projekt
Under det här momentet får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du är intresserad av. Du kan till exempel välja att göra en studieresa, skriva en rapport eller starta ett eget projekt.
Praktik
Under det här momentet får du möjlighet att praktisera som fjälledare. Du kan till exempel arbeta på ett fjällcenter eller leda turer för en turistbyrå.
Hållbarhet
Under det här momentet får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som klimatförändringar och deras påverkan på naturen, miljöpåverkan från friluftslivet, hållbara val av utrustning och kläder samt hållbar marknadsföring av friluftsliv

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Michael Cederback har genuint intresse för friluftsliv och ett autentiskt engagemang i klimat- och miljöfrågor. Han är utbildad Folkhögskolelärare och har själv gått Fjälledarutbildningen. Professionellt har Micke många års erfarenhet av att guida människor i både Sverige och Alperna. 
På den här utbildningen vill Micke ge dig verktyg att vara ute men framförallt att du skall utvecklas som människa, både som individ och grupp, i det vackraste vi har: Naturen.

Certifierad naturguide

Certifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Helt enkelt är den branschstandard för guider som jobbar ute. Under 2020 rullades systemet ut och en växande skara guider certifieras.

Certifieringen fyller ett behov för både gäst och företag/leverantör; att göra enklare val. Gästen väljer upplevelser som leds av certifierade guider. Företagen använder certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare.

Möjligheten att bli certifierad naturguide ingår i Fjälledarutbildningen.

Läs mer om certifieringen hot Naturturismföretagen: https://naturturismforetagen.se/certifierad-naturguide

Fjälledarnormen*

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Fjällsäkerhetsrådet har fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt ska guida i svensk fjällvärld. Utbildningen är på ca 45 dagar. Målet för fjälledaren är att professionellt och säkert handleda människor i svensk fjällmiljö. Fjälledare är inte detsamma som bergsguide, som i första hand leder turer i alpin terräng och på glaciärer, utan en fjälledare arbetar mer med fokus på övriga aktiviteter i fjällen, både sommar och vinter. 
Fjälledarutbildningen omfattar sexton moment. Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande moment, liksom första hjälpen. Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering. Det finns en grundläggande del, samt en kompletterande del med vintermoment, som snö- och lavinkunskap. Förutom genomgångna kunskapsmoment skall man även kunna visa att man har varit till fjälls sammanlagt 60 dagar, samt att man har gjort 20 övernattningar i tält, vindskydd, i snö eller under bar himmel. Man ska även visa att man praktiserat som turledare till fjälls i sammanlagt minst tio dagar.
Michael Cederback
Kursföreståndare
073-096 26 97
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Övriga förkunskaper som krävs är att du är trygg i uteliv av olika former. Du skall kunna ta hand om dig själv och veta vad du behöver för att du skall fungera bra ute i naturen. Viss skidvana är att föredra, resten lär du dig här!  Tillräckliga kunskaper i svenska är ett krav för att kunna förstå och följa med i undervisningen. 
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15