Skip to main content

Alpin: Tränare

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Vi erbjuder en unik tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper.

Du får en utbildning i att leda människor att uppnå sina mål och prestera på topp. Du studerar på en plats med de absolut bästa förutsättningarna att utvecklas till alpin tränare. Hos oss finns åkarna, backarna och några av de bästa alpina tränarna i landet. Vi samarbetar även med den mentala tränaren Stig Wiklund som coachat ett antal världsmästare inom idrotten.

Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Efter avslutad utbildning har du verktyg för att arbeta som alpin tränare eller personlig tränare. Du har grundläggande kunskaper för att starta egna coachningsgrupper och motivera människor till ett hälsosammare liv. Du har även färdigheter i att genomföra och utvärdera fysiologiska prestationstester.

Syfte

Ge deltagaren en utbildning, där de med kompetens och trygghet, kan arbeta som alpina tränare på alla nivåer från förening upp till landslag. 

Mål

Utbilda blivande tränare till goda ledare och förebilder som vet vad som krävs för att nå den absoluta toppen inom alpin skidåkning och har verktyg för att coacha åkare mot sina mål. 

Undervisningsform

Tärnabys alpina elittränarutbildning riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som tränare för alpina skidåkare oavsett vilken idrottslig bakgrund du har.
Utbildningen är ett samarbete med svenska skidförbundet där teori och praktik varvas för att ge deltagaren förutsättningar att omvandla kunskap till verklighet och utveckla sitt ledarskap. Under ett år får du bland annat SATU (svensk alpin tränarutbildning) I, II och III som vanligtvis tar ett år per utbildning. Deltagare på alpin: elittränare får alltså en komplett SATU komprimerad till ett år men med samma innehåll. SATU utbildningarna kommer genomföras tillsammans med SSF och deltagare som via SSF läser utbildningen i vanlig takt. Utöver SATU kommer det även ingå fördjupning inom teoretiska moment som bland annat anatomi, träningslära och idrottspsykologi i syfte att deltagaren ska få både bredare och djupare kunskap och förståelse om idrotten och idrottaren.

Kursmoment

Höstterminen 2023
Moment 1: Anatomi, närings- och träningslära för alpin skidåkning;
 • Kroppens muskulatur, skelett och leder och dess funktioner
 • Hjärt- och kärlsystemet och respirationssystemet.
 • Energibehov/energiutvinning samt kost för prestation
 • Fysiska kompetenser för alpina idrottare:
– Aerob och anaerob kapacitet och effekt
– Styrka
Snabbhet
– Uthållighet
– Spänst
– Explosivitet
– Koordination
– Stabilitet och rörlighet
 • Träningsplanering för alpina skidåkare i olika åldrar
Moment 2: Ledarskap och praktik barmarksträning;
 • Ledarskapsfilosofi, ledarstilar och grundprinciper. Framgångsfaktorer för tränare
 • Olika form av lärande. Ledarens värderingar och förhållningssätt samt innebörden av ett normmedvetet perspektiv
 • Planering och utförande av idrottsträning → praktiskt genomföra fysträning med olika grupper
Moment 3: Idrottspsykologi;
 • Psykologiska färdigheter och integrering i träning och tävling. Verktyg för mental träning. 
Moment 4: SATU 1 och praktik;
 • Genomförande av träning. Bansättning för olika discipliner, regelverk, ledarskap.
– – –
Vårterminen 2024
Moment 5: SATU 2, praktik och material;
 • Genomförande av träning. Bansättning för olika discipliner, regelverk, analys, ledarskap. 
 • Utrustning och skidpreparering.
Moment 6: Idrottsskador, skadeförebyggande insatser och akut omhändertagande;
 • Vanliga skador inom alpin skidåkning, skadeförebyggande insatser samt rehabilitering. 
 • HLR samt akut omhändertagande i och utanför skidbacken. 
Moment 7: SATU 3 och praktik;
 • Planering och utförande av skidträning.
Moment 8: Vårläger;
 • Planera, genomföra och utvärdera lägerverksamhet.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig:
Karoline Åslund är utbildad inom idrottsmedicin- fysiologi och psykologi med en kandidatexamen i idrottsmedicin, samt pedagogik via KPU. Hon är instruktör för SATU i svenska skidförbundets regi. Arbetat som tränare sedan 2019.
Övriga lärare:
Emelie Nilsson är legitimerad lärare. Startat en alpin gymnasieskola 2008. Bidrar med erfarenheter kring den pedagogiska delen att skapa trygghet för den utövande idrottaren samt ledarskapets olika sidor.
Hampus Jonsson har tidigare arbetat som tränare vid Gällivare Skidgymnasium och Tärnaby Alpina Gymnasium. Utbildningar SATU 3 och examen från Elittränarutbildningen som drivs och genomförs av Svenska Skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet. Kommer vara delaktig under vissa praktiska moment under utbildningen.
Gästföreläsare:
Mathias Moberg, SSF.
Ytterligare gästföreläsare kommer annonseras senare.
Karoline Åslund
Kursföreståndare
076-146 44 45
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Du ska ha god skidvana och kunna ta dig ner för alla typer av backar, svänga och stanna. Körkort är fördelaktigt. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15