Skip to main content

Alpin: Yrkestränare

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Drömmer du om att jobba som alpin skidtränare? Vill du kombinera dina studier med jobb? Då passar vår alpina yrkesutbildning dig!

Vi erbjuder en unik utbildning i samarbete med Svenska Skidförbundet. Vare sig du är nybörjare eller har erfarenhet sedan tidigare, ger vi dig det du behöver för att ta din tränarkarriär till nästa nivå. Hos oss lär du dig om alpin skidåkning, från grunden till de mer avancerade delarna. Du kommer att lära dig hur du kan analysera och coacha skidåkare i alla åldrar, såväl enskilt som i grupp. Hos oss bygger du din kunskap genom såväl teoretiska som praktiska moment.

Utbildningen kombinerar distansstudier på halvtid (50 procent) med fem fysiska träffar, varav åtminstone två i Tärnaby. Efter avslutad och godkänd utbildning är man behörig att genomföra svenska skidförbundets certifiering för elittränare, vilket är ett steg mot en professionell karriär inom den alpina idrotten. Utbildningen pågår från mitten av september till slutet av april. Du har möjlighet till studiestöd från CSN.

Syfte

Ge deltagaren en utbildning, där de med kompetens och trygghet, kan arbeta som alpina tränare på alla nivåer från förening upp till landslag. 

Mål

Utbilda blivande tränare till goda ledare och förebilder som vet vad som krävs för att nå den absoluta toppen inom alpin skidåkning och har verktyg för att coacha åkare mot sina mål. 

Undervisningsform

Tärnabys alpina yrkesutbildning riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som tränare för alpina skidåkare oavsett vilken idrottslig bakgrund du har.
Utbildningen är ett samarbete med Svenska skidförbundet där teori och praktik varvas för att ge deltagaren förutsättningar att omvandla kunskap till verklighet och utveckla sitt ledarskap. Under ett år får du bland annat SATU (svensk alpin tränarutbildning) I, II och III som vanligtvis tar ett år per utbildning. SATU utbildningarna genomförs tillsammans med SSF och deltagare som via SSF läser utbildningen i vanlig takt. Utöver SATU kommer det även ingå fördjupning inom teoretiska moment som bland annat anatomi, träningslära och idrottspsykologi i syfte att deltagaren ska få både bredare och djupare kunskap och förståelse om idrotten och idrottaren.
Utbildningstakt: 50% 
Utbildningsort: Distans med obligatoriska platsbundna moment. 

Kursmoment

Höstterminen 2024
Moment 1: Anatomi, närings- och träningslära för alpin skidåkning;
 • Kroppens muskulatur, skelett och leder och dess funktioner
 • Hjärt- och kärlsystemet och respirationssystemet.
 • Energibehov/energiutvinning samt kost för prestation
 • Fysiska kompetenser för alpina idrottare:
– Aerob och anaerob kapacitet och effekt
– Styrka
Snabbhet
– Uthållighet
– Spänst
– Explosivitet
– Koordination
– Stabilitet och rörlighet
 • Träningsplanering för alpina skidåkare i olika åldrar
Moment 2: Ledarskap och praktik barmarksträning;
 • Ledarskapsfilosofi, ledarstilar och grundprinciper. Framgångsfaktorer för tränare
 • Olika form av lärande. Ledarens värderingar och förhållningssätt samt innebörden av ett normmedvetet perspektiv
 • Planering och utförande av idrottsträning → praktiskt genomföra fysträning med olika grupper
Moment 3: Idrottspsykologi;
 • Psykologiska färdigheter och integrering i träning och tävling. Verktyg för mental träning. 
Moment 4: SATU 1 och praktik;
 • Genomförande av träning. Bansättning för olika discipliner, regelverk, ledarskap.
– – –
Vårterminen 2025
Moment 5: SATU 2, praktik och material;
 • Genomförande av träning. Bansättning för olika discipliner, regelverk, analys, ledarskap. 
 • Utrustning och skidpreparering.
Moment 6: Idrottsskador, skadeförebyggande insatser och akut omhändertagande;
 • Vanliga skador inom alpin skidåkning, skadeförebyggande insatser samt rehabilitering. 
 • HLR samt akut omhändertagande i och utanför skidbacken. 
Moment 7: SATU 3 och praktik;
 • Planering och utförande av skidträning.
Moment 8: Vårläger;
 • Planera, genomföra och utvärdera lägerverksamhet.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig:
Karoline Åslund är utbildad inom idrottsmedicin- fysiologi och psykologi med en kandidatexamen i idrottsmedicin, samt pedagogik via KPU. Hon är instruktör för SATU i svenska skidförbundets regi. Arbetat som tränare sedan 2019.
Övriga lärare:
Emelie Nilsson är legitimerad lärare. Startat en alpin gymnasieskola 2008. Bidrar med erfarenheter kring den pedagogiska delen att skapa trygghet för den utövande idrottaren samt ledarskapets olika sidor.
Hampus Jonsson har tidigare arbetat som tränare vid Gällivare Skidgymnasium och Tärnaby Alpina Gymnasium. Utbildningar SATU 3 och examen från Elittränarutbildningen som drivs och genomförs av Svenska Skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet. Kommer vara delaktig under vissa praktiska moment under utbildningen.
Gästföreläsare:
Mathias Moberg, SSF.
Ytterligare gästföreläsare kommer annonseras senare.
Karoline Åslund
Kursföreståndare
076-146 44 45
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. God skidvana. Ska kunna ta sig ner för alla typer av backar, svänga och stanna. Körkort är fördelaktigt. Du står själv för boendekostnader och övriga utgifter såsom liftkort och mat under SATU och praktik. Du har egen utrustning för barmark och skidåkning och du måste vara medlem i en förening där du kan genomföra praktik.
Utbildningsort:
Distans + 5 fysiska träffar
Läsårstider:
1 år, 33 veckor
2024-09-15 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-04-30
Sista ansökningsdag:
2024-05-15