Skip to main content

Alpin: Tränare

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Vi erbjuder en unik tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper.

Du får en utbildning i att leda människor att uppnå sina mål och prestera på topp. Du studerar på en plats med de absolut bästa förutsättningarna att utvecklas till alpin tränare. Hos oss finns åkarna, backarna och några av de bästa alpina tränarna i landet. Vi samarbetar även med den mentala tränaren Stig Wiklund som coachat ett antal världsmästare inom idrotten.

Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Efter avslutad utbildning har du verktyg för att arbeta som alpin tränare eller personlig tränare. Du har grundläggande kunskaper för att starta egna coachningsgrupper och motivera människor till ett hälsosammare liv. Du har även färdigheter i att genomföra och utvärdera fysiologiska prestationstester.

Syfte

Att erbjuda en tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper.

Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som alpin tränare.  Du ska genom sina förvärvade kunskaper och erfarenheter känna dig trygg i  rollen som ledare. 

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av både skidåkning och teori såsom träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental träning.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna  ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del  av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke. Deltagande, delaktighet och engagemang är byggstenar. Undervisning kommer att bedrivas i klassrum, med distanslösningar samt praktiskt ute i skidbacken och på barmark.

Kursmoment

 • Planera och genomföra träning både i skidbacken och under barmarksperiod
 • Staka banor i tränings -och tävlingssammanhang
 • Att möta och coacha aktiva både på individ- och gruppnivå
 • Genomföra fystester och utvärdera resultaten, samt planera träning utifrån dessa
 • Grundläggande kunskaper inom skadeprevention samt vanliga idrottsskador och hur dessa hanteras
 • Grundläggande kunskap och förståelse för anatomi och idrottsfysiologi, delar av dessa kursmoment kommer att bedrivas på distans.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Lärare

Kursföreståndare
Jessica Fjällryd har sedan 2019 arbetat som tränare vid Tärnaby Skidhems allmänna alpina linje. Hon har åkt skidor sedan 6-årsåldern och har en bakgrund som alpin tävlingsåkare på europa- och världscupnivå.

Efter den aktiva karriären har Jessica utbildat sig till sjukgymnast och arbetat i landslag och i klinisk verksamhet ett antal år. Hon har även arbetat som tränare på gymnasium och varit ledare inom barn och ungdomsverksamhet. Idrott och träning har varit en röd tråd genom hela Jessicas liv med ett särskilt varmt hjärta för alpin skidåkning.

Andra lärare

 • Anders Nilsson är före detta landslagsåkare och har jobbat inom svenska skidförbundet som tränare på landslaget, både herr- och damsidan. Var aktiv som tränare där i tio år.
 • Hans Bromée är tränare på skolans Alpina Allmänna kurs och en tillgång för Alpin Tränare med sin specialidrottstränarutbildning inriktad mot alpin skidåkning.
 • Erica Hillrings har jobbat som tränare inom alpint i fem år. Examinerad från elittränarutbildningen som svenska skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet tagit fram.
 • Tobias Lundmark har åtta års erfarenhet som tränare inom alpin skidåkning
 • Micke Junglind utbildad lärare, lång erfarenhet av alpin skidåkning på elitnivå. Tränade bla Anja Pärson tillsammans med hennes far under tolv år.

Karoline Åslund

Kursföreståndare
076-146 44 45
Förkunskapskrav:
Du skall ha avslutat gymnasie- eller folkhögskola, gärna med alpin inriktning. Ett krav är att du ska ha god skidvana och kunna åka på skärande sväng. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15