Alpin: Tränare

Play Video

Vi erbjuder en unik tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper.

Du får en utbildning i att leda människor att uppnå sina mål och prestera på topp. Du studerar på en plats med de absolut bästa förutsättningarna att utvecklas till alpin tränare. Hos oss finns åkarna, backarna och några av de bästa alpina tränarna i landet. Vi samarbetar även med den mentala tränaren Stig Wiklund som coachat ett antal världsmästare inom idrotten.

Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Efter avslutad utbildning har du verktyg för att arbeta som alpin tränare eller personlig tränare. Du har grundläggande kunskaper för att starta egna coachningsgrupper och motivera människor till ett hälsosammare liv. Du har även färdigheter i att genomföra och utvärdera fysiologiska prestationstester.

Syfte

Att erbjuda en tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper.

Mål

Målet är att deltagaren efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som alpin tränare. Deltagaren ska genom sina förvärvade kunskaper och erfarenheter känna sig trygg i rollen som ledare och efter avslutad utbildning ska deltagaren ha följande färdigheter:

 • Kunna planera och genomföra träning både i skidbacken och under barmarksperiod.
 • Staka banor i tränings och tävlingssammanhang
 • Ha förståelse för hur man kan möta och coacha aktiva på både individ- och gruppnivå
 • Kunna genomföra fys-tester och utvärdera resultaten, samt planera träning utifrån dessa.
 • Ha grundläggande kunskaper inom skadeprevention samt vanliga idrottsskador och hur dessa hanteras.
 • Ha grundläggande kunskap och förståelse för anatomi och idrottsfysiologi.

Utbildningens innehåll
Tillsammans med övriga utbildningar på Tärnaby Skidhem och Tärna IK Fjällvinden får varje deltagare en unik möjlighet att skaffa sig en inblick i hur vardagen kan se ut för alpina tränare som arbetar på olika nivåer av talangutveckling. Utbildningen är verksamhetsförlagd och är därmed till stora delar praktisk men varvas med teoretiska moment för att deltagaren ska kunna få en gedigen kunskapsbas att stå på efter avslutad utbildning.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Utbildningen kommer till stor del att vara praktisk genom att deltagarna följer det dagliga arbetet tillsammans med allmän kurs 1-4 samt alpin elit- gruppen. Vi kommer även att genomföra praktik på föreningsnivå hos Tärna IK Fjällvinden.

De teoretiska momenten kommer att undervisas i form av föreläsning, grupparbeten och workshops där även deltagarna själva förväntas delta aktivt och dela med sig av sina egna erfarenheter. Delar av undervisningen kommer att vara webbaserad där uppgifter lämnas in digitalt.

Kursmoment

 • Kunna planera och genomföra träning både i skidbacken och under  barmarksperiod.
 • Staka banor i tränings och tävlingssammanhang.
 • Hur man kan möta och coacha aktiva på både individ- och gruppnivå.
 • Genomföra fys-tester och utvärdera resultaten, samt planera träning utifrån  dessa.  
 • Grundläggande kunskaper inom skadeprevention samt vanliga idrottsskador och  hur dessa hanteras.  
 • Grundläggande kunskap och förståelse för anatomi och idrottsfysiologi.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Jessica Fjällryd har sedan 2019 arbetat som tränare vid Tärnaby Skidhems allmänna alpina linje. Hon har åkt skidor sedan 6-årsåldern och har en bakgrund som alpin tävlingsåkare på europa- och världscupnivå.

Efter den aktiva karriären har Jessica utbildat sig till sjukgymnast och arbetat i landslag och i klinisk verksamhet ett antal år. Hon har även arbetat som tränare på gymnasium och varit ledare inom barn och ungdomsverksamhet. Idrott och träning har varit en röd tråd genom hela Jessicas liv med ett särskilt varmt hjärta för alpin skidåkning.

Andra lärare

 • Anders Nilsson är före detta landslagsåkare och har jobbat inom svenska skidförbundet som tränare på landslaget, både herr- och damsidan. Var aktiv som tränare där i tio år.
 • Hans Bromée är tränare på skolans Alpina Allmänna kurs och en tillgång för Alpin Tränare med sin specialidrottstränarutbildning inriktad mot alpin skidåkning.
 • Erica Hillrings har jobbat som tränare inom alpint i fem år. Examinerad från elittränarutbildningen som svenska skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet tagit fram.
 • Tobias Lundmark har åtta års erfarenhet som tränare inom alpin skidåkning
 • Micke Junglind utbildad lärare, lång erfarenhet av alpin skidåkning på elitnivå. Tränade bla Anja Pärson tillsammans med hennes far under tolv år.
 • Robert Nilsson har doktorerat i idrottsvetenskap och gjort ett specialarbete om fysträning för alpina skidåkare. Han har aktivt hjälpt damlandslaget i fem år. Robert anses vara expert inom det fysiska för alpina skidåkare och jobbar fortfarande aktivt med några av våra största alpina damstjärnor. Han anlitas som ämnesexpert inom det fysiska för att utföra fystester på deltagarna. Han hjälper även till med att ta fram träningsprogram.

Jessica Fjällryd

Kursföreståndare
070-584 42 01
Förkunskapskrav:
Du skall ha avslutat gymnasie- eller folkhögskola, gärna med alpin inriktning. Ett krav är att du ska ha god skidvana och kunna åka på skärande sväng. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari