Skip to main content

Allmän kurs: Lycksele

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Lycksele finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Utbildningen har inriktning mot hälsa. Det innebär att du får kunskaper om hur våra levnadsvanor påverkar hälsan. Du som är intresserad har möjlighet att fördjupa dig i näringslära, stressprevention och anatomi.

Syfte

Syftet är att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.
Målet är också att du utvecklar din förmåga att ta ansvar, till självständighet och samarbete. På inriktningen Hälsa förväntas du efter avslutad utbildning fått grundläggande kunskaper för en hälsosam livsstil.

Undervisningsform

Undervisningen hos oss sker i första hand fysiskt på plats i skolan. Vi erbjuder även fjärrundervisning kortare perioder om det av olika skäl finns behov. Vi arbetar med deltagaren i fokus. Vissa delar av arbetet är ämnesintegrerat/tematiskt där vi varvar de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen, en del av dessa ämnen bedrivs via fjärrundervisning:
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Hanna Blomqvist är kursföreståndare och undervisar i svenska, samhällskunskap, religion och historia. Hon är utbildad gymnasielärare, med en magisterexamen i engelska, och har 19 års erfarenhet som gymnasielärare på en gymnasieskola.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Marika Niklasson är utbildad företagsekonom och egenföretagare. Hon undervisar i engelska, tema och entreprenörskap. Hon har arbetat på Vindelns folkhögskola sedan augusti 2015.
 • Santino Zhakata har jobbat som utbildad lärare sedan 2004 och undervisar i engelska och tema. Han har undervisat i engelska i Zimbabwe, Mozambique och Sverige. Han är även utbildad journalist och har jobbat som kommunikatör inom internationellt biståndsarbete i södra Afrika.
Hanna Blomqvist
Kursföreståndare
070-344 14 44
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-12-15