Allmän kurs i Lycksele

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

På allmän kurs i Lycksele kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Utbildningen har inriktning mot hälsa. Det innebär att du får kunskaper om hur våra levnadsvanor påverkar hälsan. Du som är intresserad har möjlighet att fördjupa dig i näringslära, stressprevention och anatomi.

Utbildningens innehåll
Undervisningen bygger på grundtanken kring folkbildning och din delaktighet och ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå grundläggande eller särskilda behörigheter så jobbar vi målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal.

Vi arbetar aktivt med en holistisk människosyn med syfte att tillsammans växa som människor. Vi djupdyker i aktuella och kulturella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar. Förutom schemalagd fysisk aktivitet, får du delta i avkopplande övningar.

Undervisningsformer
Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte
Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.

Mål
Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Målet är också att du utvecklar din förmåga att ta ansvar, till självständighet och samarbete. På inriktningen Hälsa förväntas du efter avslutad utbildning fått grundläggande kunskaper för en hälsosam livsstil.

Kursmoment
För att nå allmän behörighet till högre studier krävs:

 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1

Det finns även möjlighet att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap

Kursföreståndare
Lars Hövenmark är legitimerad lärare och har under cirka 20 år undervisat främst på gymnasienivå men även på andra stadier. Han leder kurser i svenska, religion, historia och samhällskunskap. Tillsammans med kollegorna arbetar han även med hälsa och kultur.

Andra lärare med återkommande undervisning
Staffan Bergström leder kurser i engelska och kultur. Karin Axelsson leder kurser i matematik och naturkunskap samt hälsa och kultur. Ni kommer också att möta inhyrda föreläsare och experter i aktuella och kulturella frågor.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lars Hövenmark
Kursföreståndare
070-699 19 71
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
Sök nu för vårterminen 2021