Allmän kurs i Lycksele

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. I Lycksele drivs den allmänna kursen med inriktning mot hälsa. Det innebär att du får kunskaper om hur våra levnadsvanor påverkar hälsan. Du som är intresserad har möjlighet att fördjupa dig i näringslära, stressprevention och anatomi. Förutom schemalagd fysisk aktivitet, får du delta i avkopplande övningar och lära dig klassisk, svensk massage.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Efter avslutad kurs
Du som studerar på allmän kurs hälsa kan få ett studieomdöme och intyg för behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola. På inriktningen Hälsa förväntas du efter avslutad utbildning fått grundläggande kunskaper för en hälsosam livsstil. Allmän kurs i Lycksele drivs som dagfolkhögskola, med lokaler mitt i centrum.

Lars Hövenmark
Kursföreståndare
070-699 19 71
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker fika vid gemensamma samlingar samt tillgång till kök för att värma och äta egen lunch. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.