Skip to main content

Allmän kurs: Lycksele

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Hos oss i Lycksele kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik,  svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.  Utbildningen har inriktning mot hälsa. Det innebär att du får kunskaper om hur våra  levnadsvanor påverkar hälsan. Du som är intresserad har möjlighet att fördjupa dig i  näringslära, stressprevention och anatomi.  

Undervisningen hos oss sker i första hand fysiskt på plats i skolan. Vi erbjuder även  fjärrundervisning under kortare perioder om det av olika skäl finns behov. Om du önskar att  studera heltid på annan plats än i skolan så hänvisar vi till Allmän kurs: Fjärr som erbjuder fjärrundervisning eller Allmän kurs: Distans som erbjuder distansundervisning.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och  färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv.  

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Målet är också att du utvecklar din förmåga att ta ansvar, till självständighet och  samarbete. På inriktningen Hälsa förväntas du efter avslutad utbildning fått  grundläggande kunskaper för en hälsosam livsstil. 

Undervisningens innehåll
Undervisningen bygger på grundtanken kring folkbildning och din delaktighet och  ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå grundläggande  eller särskilda behörigheter så jobbar vi målinriktat för att skapa ett bra socialt  klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal.  

Vi arbetar aktivt med en holistisk människosyn med syfte att tillsammans växa som  människor. Vi djupdyker i aktuella och kulturella ämnen och andas längre under ytan  än många andra utbildningar vågar. Förutom schemalagd fysisk aktivitet, får du delta  i avkopplande övningar.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska  diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får  den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier: 

 • Svenska 1, 2 och 3  
 • Engelska 5 och 6  
 • Naturkunskap 1a1  
 • Matematik 1a, 1b eller 1c  
 • Religion 1  
 • Samhällskunskap 1a1  
 • Historia 1a1  

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen: 

 • Engelska  
 • Matematik  
 • Naturkunskap  
 • Historia  
 • Samhällskunskap 

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.  

Lärare

Kursföreståndare
Hanna Blomqvist

Andra lärare med återkommande undervisning
Santino Zhakata och Staffan Bergström

Hanna Blomqvist
Kursföreståndare
070-344 14 44
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Lycksele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag inför vårterminen 2023:
2022-11-15