Skip to main content

Slöjd: Möbelsnickare

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Slöjd: Möbelsnickare får du utveckla din förmåga att skapa hållbara och estetiskt tilltalande möbler från grunden. Genom praktiskt arbete och teori utvecklar du dina kunskaper om exempelvis träslöjd, bildhuggeri, materiallära och möbelsnickeri.

Vi lär oss om trä genom att hämta det från naturen och bearbeta det med både handverktyg och maskiner. Vi sågar och torkar trä till användbart snickerimaterial och vi skapar föremål som passar in i och förskönar byggnader.

I kursen förbättrar du dina färdigheter i möbeltillverkning och slöjd. Du får utforska designprocessen genom att skapa egna slöjdade föremål och möbler. Kursen täcker också grunderna i teckning, färglära och hur man behandlar träytor.

Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör utflykter till erfarna hantverkare samt andra hantverksskolor för att hjälpa dig planera dina framtida studier.

Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella hantverkstekniker. 

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utvecklas mot en framtid inom trähantverk och formgivning. Kursen är en studieförberedande utbildning där kursdeltagaren ges de förutsättningar som krävs för att bli antagen på hantverkskurser där arbetsprover och förkunskaper är ett krav.
Kursen passar även de som vill ta en paus från sitt nuvarande jobb eller den som är nyfiken på möbelsnickeri och träslöjd.

Mål

Kursens övergripande målsättning är att deltagaren ska nå en kunskapsnivå där hen kan arbeta självständigt inom genomförda hantverksområden. Deltagaren ska kunna ta egna beslut kring materialval, arbetsordning och välja lämpliga hantverkstekniska lösningar utifrån egen erfarenhet.
Kursdeltagaren ska kunna analysera olika aspekter kring olika föremåls formgivning och förstå hur designprocessen även påverkar tillverkning.
Kursdeltagaren ska vid kursens slut kunna sammanfatta, beskriva och presentera designprocess och tillverkning i ord och bild.

Undervisningsform

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning.
Kursen är främst en praktisk kurs som bedrivs i våra verkstäder. Föreläsningar och studiebesök förekommer för att bredda förståelsen för material och arbetsprocesser.

Kursmoment

Träslöjd: Innefattar täljteknik, verktygsvård, ergonomi, ytbehandling och formgivning. Vi börjar med att hämta material i skogen som vi sedan bearbetar till skedar, krympburkar, stolar och svarvar skålar.
Möbelsnickeri: Innefattar maskinlära, fogteknik, ritningslära, intarsia, parkettläggning, ytbehandling och trälära. Vi tillverkar en förutbestämd möbel där du lär dig grunderna i möbelsnickeri.
Trälära: Innefattar föreläsningar inom skogsbruk, trädförädling och hur det påverkar hantverkaren i dess arbete.
Näver- och rotslöjd: Innefattar olika tekniker kring dessa material. Vi tillverkar korgar, brukar och andra nyttoföremål i vardagen.
Stilhistoria: Innefattar föreläsningar och självstudier där du gör research, sammanställer och presenterar valt område för gruppen.
Bildhuggeri: Innefattar karvsnitt, mönsterskärning och bildhuggeri. Vi skapar avancerade former och strukturer för att utsmycka sköljd och möbler.
Designprocess och prototyptillverkning: Innefattar fördjupning inom valt hantverk, skiss och teckning, ritningslära, formgivning och presentationsteknik. I detta moment får du fördjupa dig i det hantverk som intresserar dig mest. Här har du möjlighet att skapa ditt drömprojekt eller arbetsprover till en skola du vill söka till.
Digital produktion är ett område som blir alltmer centralt inom modern snickeriproduktion. Vi lär oss om hur en skapar 3D-ritningar med Fusion 360. Här får du även pröva 3D-skrivare, CNC-maskiner och laserskärning.
Motorsågsutbildning: Innefattar motorsågsutbildning enligt Säker skogs utbildningssystem nivå A. Vid allt arbete med motorsåg utanför egen fastighet krävs dokumenterad utbildning enligt Arbetsmiljöverket. Genom skolans hantverkskurser erbjuds en möjlighet att ta motorsågskörkort nivå-A mot en extra kursavgift på 875 kronor.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare:
  • Andreas Neves har jobbat på skolan sedan 2011 och har lång erfarenhet av utbildning och hantverk. Andreas har gesällbrev i träslöjd, frilansar som bildhuggare, trädfällare och finsnickare. Andreas bor i Vindeln med sin familj och 2 katter. Att klättra uppför berg och åka utför på mtb eller bräda är passionen (för utom trä;).
Andra lärare med återkommande undervisning:
  • Elisabeth Gottnersson undervisar i tvärvetenskapliga inslag som näver- och rotslöjd, flätteknik samt stilhistoria.
  • Molly Sjöstam är tidigare studerande hos oss och håller workshops i täljning på hennes egna fantastiska vis. Hon driver ett företag som heter Slöjdfröjd och jobbar heltid med sitt hantverk.
Du möter även externa lärare som har spetskompetens inom sitt hantverk.
Andreas Neves
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns till folkhögskolan. Arbetskläder får du ordna med själv inför skolstart.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15