Skip to main content

Slöjd: Möbelsnickare

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Slöjd: Möbelsnickare får du de allra bästa förutsättningarna att utvecklas. Genom kursen utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd, bildhuggeri och möbelsnickeri.

För att få känsla för trä och dess ursprung hämtar vi virket direkt från naturen och bearbetar det med handverktyg och maskiner. Vi sågar plank ur stocken och torkar det till fint snickerivirke. Vi gör föremål som passar in och förhöjer skönheten i och kring byggnader.

Du får lära dig grunderna i möbelsnickeri, där bland annat maskinlära, fogteknik och parkettläggning ingår. Du får även grunder i teckning och färglära samt ytbehandling av trä med lämpliga metoder.

Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella  hantverkstekniker.

Du lär dig mer om designprocessen och får fördjupa dig i det hantverk som intresserar dig mest. Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör spännande studiebesök hos  yrkesverksamma hantverkare. Vi besöker även andra hantverksskolor för att  underlätta ditt val av framtida studier.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utvecklas mot en framtid inom trähantverk och formgivning. Kursen är en studieförberedande utbildning där kursdeltagaren ges de förutsättningar som krävs för att bli antagen på hantverkskurser där arbetsprover och förkunskaper är ett krav.
Kursen passar även dem som vill ta en paus från sitt nuvarande jobb eller den som är nyfiken på möbelsnickeri och träslöjd.

Mål

Kursens övergripande målsättning är att deltagaren ska nå en kunskapsnivå där hen kan arbeta självständigt inom genomförda hantverksområden. Deltagaren ska kunna ta egna beslut kring materialval, arbetsordning och välja lämpliga hantverkstekniska lösningar utifrån egen erfarenhet.
Kursdeltagaren ska kunna analysera olika aspekter kring olika föremåls formgivning och förstå hur designprocessen även påverkar tillverkning.

Undervisningsform

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning.
Kursen är främst en praktisk kurs som bedrivs i våra verkstäder. Föreläsningar och studiebesök förekommer för att bredda förståelsen för material och arbetsprocesser.

Kursmoment

 • Träslöjd: Innefattar täljteknik, verktygsvård, ergonomi, ytbehandling och formgivning. Vi börjar med att hämta material i skogen som vi sedan bearbetar till skedar, krympburkar, stolar och svarvar skålar.
 • Möbelsnickeri: Innefattar maskinlära, fogteknik, ritningslära, intarsia, parkettläggning, ytbehandling och trälära. Vi tillverkar en förutbestämd möbel där du lär dig grunderna i möbelsnickeri.
 • Trälära: Innefattar föreläsningar inom skogsbruk, trädförädling och hur det påverkar hantverkaren i dess arbete.
 • Näver- och rotslöjd: Innefattar olika tekniker kring dessa material. Vi tillverkar korgar, brukar och andra nyttoföremål i vardagen.
 • Stilhistoria: Innefattar föreläsningar och självstudier där du gör research, sammanställer och presenterar valt område för gruppen.
 • Bildhuggeri: Innefattar karvsnitt, mönsterskärning och bildhuggeri. Vi skapar avancerade former och strukturer för att utsmycka slöjd och möbler.
 • Designprocess och prototyptillverkning: Innefattar fördjupning inom valt hantverk, skiss och teckning, ritningslära, formgivning och presentationsteknik. I detta moment får du fördjupa dig i det hantverk som intresserar dig mest. Här har du möjlighet att skapa din drömprojekt eller arbetsprover till en skola du vill söka till.
 • Digital produktion: Ett område som blir alltmer centralt inom modern snickeriproduktion. Vi lär oss om hur du skapar 3D-ritningar med Fusion 360 och du får pröva 3D-skrivare.
 • Motorsågsutbildning: Innefattar motorsågsutbildning enligt Säker skogs utbildningssystem nivå A. Vid allt arbete med motorsåg utanför egen fastighet krävs dokumenterad utbildning enligt Arbetsmiljöverket. Genom skolans hantverkskurser erbjuds du en möjlighet att ta motorsågskörkort nivå-A mot en extra kursavgift på 875 kronor.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Andreas Neves har jobbat på skolan sedan 2011 och har en lång erfarenhet av utbildning och hantverk. Andreas har gesällbrev i träslöjd och frilansar som bildhuggare, trädfällare och finsnickare. Andreas bor i Vindeln med sin familj och 2 katter. Att klättra uppför berg och åka utför på mountainbike eller bräda är andra stora passioner.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Elisabeth Gottnersson är anställd på skolan och undervisar på onsdagar i tvärvetenskapliga inslag näver- och rotslöjd, flätteknik samt stilhistoria
 • Du möter även externa lärare som har spetskompetens inom sitt hantverk
Andreas Neves
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns till folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Ansökan öppnar:
2024-02-15