Preppers och överlevnadsteknik

En kurs som riktar sig till dig som vill förbättra dina möjligheter att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Bakgrunden är att Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) utrett Sverige och svenskarnas krisberedskap – och konstaterandet att varje svensk bör klara sig i en krissituation under minst 7 dagar. Kursen innehåller moment som jakt och fiske, överlevnadsveckor, off-gridd och eko-byggande av bostad.

Klipp från MSB:s hemsida:

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.

Detta i kombination med att vi sökt en kompletterande utbildning för dig som vill gå skola under ett år och utveckla dina kunskaper att leva i skog och fjällmiljö på helt egen hand. Kunskaperna och förberedelserna är mestadels till för att känna trygghet och säkerhet. Ett hållbart och ekologiskt perspektiv genomsyrar kursinnehållet och vi vänder oss även till dig som värnar om vår miljö.

Kursinnehåll

 • Bär och svamp
 • Jakt och fiske
 • Orientering
 • Sjukvård
 • Bygga egen jordkällare
 • Vatten
 • Information och desinformation
 • Jägarexamen
 • Kommunikation, lång- och kortvågsradio
 • Skoterkort
 • Bygga egna skidor
 • Hantverk
 • Grupprocesser och gruppdynamik
 • Kemkunskap
 • Personlig och allmän säkerhet
 • Sameliv
 • Överlevnadsträning
 • Lagring (torkning och saltning)
 • Eko-byggande
 • Energi
 • Fysiska reaktioner
Håkan Jonsson
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2019-08-26 — 2019-12-20
2020-01-09 — 2020-05-27
Sista ansökningsdag:
2019-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan också tillkomma.