Skip to main content

Vi finns till för dig som vill ha stöd i att utvecklas. Formen för vårt gemensamma arbete anpassas efter ditt individuella behov, exempelvis samtal, fysisk träning/aktivitet, massage.

Kontakta Studerandehälsan på 0933-136 02 eller studerandehalsa@fhsk.nu