Skip to main content

Allmän kurs: Fjärr

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs: Fjärr är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Fjärrundervisning passar dig som vill studera hemifrån, men ändå ha ett schema och lärarledda lektioner.

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där deltagare och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte

Vi vill öka intresset för samhället, ge kunskap om demokratiska spelregler och vara en aktiv och miljömedveten del av dagens samhälle. Vi bygger upp förmågan att lära sig självständigt och utvecklas.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningens innehåll
Genom ämnesövergripande temaarbete tränas deltagarna att hitta och använda egna kunskaper och gruppens kompetenser. Lärare finns som stöd och ledare.  

Innehållet anpassas efter deltagarnas mål och färdigheter som vidareutvecklas under utbildningen. Genom entreprenöriellt lärande främjas deltagarnas kreativitet, självförtroende och nyfikenhet att prova nya saker och utveckla egna idéer.  

Helhetssyn, mänsklig komplexitet, individualisering och funktionsvariationer betonas till skillnad från ett stereotypiskt indelande av människor i friska och sjuka, starka och svaga, normala och onormala.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs genom fjärrstudier. Det innebär att deltagare och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Studierna är temabaserade, det vill säga ämnesövergripande undervisning kopplat till grupparbeten och enskilda uppgifter. Dessutom ingår föreläsningar från kompetenser som finns på skolan och i världen.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:

 • Svenska 1, 2 och 3 – använd språket på rätt sätt, lära skriva vetenskapligt
 • Engelska 5 och 6 – använd ett av de största världsspråken
 • Naturkunskap 1a1– biologi, fysik och kemi
 • Matematik 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1 – öka intresset för samhället och ge kunskap om demokratiska
  spelregler
 • Historia 1a1

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska 7
 • Matematik 2-6
 • Naturkunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Samhällskunskap 1a2

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lärare

Kursansvarig

 • Sylvia Schöne är samordnare sedan 2017. Hon är lärare i matematik, naturkunskap och tema. Hon är även utbildad skådespelare, har kunskaper inom dramapedagogik, vuxenpedagogik och relationsbyggande arbete samt konflikthantering. I dagsläget utbildar hon sig till folkhögskollärare.  

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Marika Niklasson är utbildad företagsekonom och egenföretagare. Hon undervisar i engelska, tema och entreprenörskap. Hon har arbetat på Vindelns folkhögskola sedan augusti 2015.
 • Jonas Ternestål har jobbat inom skolan sedan februari 2020. Han undervisar i tema som ger behörighet i historia, religion och samhällskunskap. Han är en driven problemlösare med ett djupt samhällsintresse.
 • Jenna Lundström började jobba på Vindelns Folkhögskola hösten 2021. Hon är utbildad ämneslärare och undervisar engelska och svenska i Umeå samt svenska för allmän kurs i Åsele.
Sylvia Schöne
Kursföreståndare
073-096 78 68
Förkunskapskrav:
Tillräckliga kunskaper i svenska (som utlandsfödd avklarat SFI D) för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Fjärrundervisning
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15