Allmän kurs i Åsele

På allmän kurs i Åsele är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Åselekursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia samt naturkunskap.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan elever och personal.

Utbildningens innehåll
Genom ämnesövergripande temaarbete tränas deltagare att hitta och använda egna kunskaper och gruppens kompetenser. Lärare finns som stöd och ledare.

Innehållet anpassas efter deltagares mål och färdigheter som vidareutvecklas under utbildningen.

Vi inriktar oss mot hälsa, genom integration av allmän kurs och vårdbiträdesutbildning. Hälsa blir alltmer viktigare i framtiden för ens eget liv och på arbetsmarknaden.

Helhetssyn, mänsklig komplexitet, individualisering och funktionsvariationer betonas till skillnad från ett stereotypiskt indelande av människor i friska och sjuka, starka och svaga, normala och onormala.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom temaarbete, d v s ämnesövergripande undervisning kopplat till grupparbeten och enskilda uppgifter. Dessutom ingår föreläsningar från kompetenser som finns på skolan och i omgivningen (exempelvis bibliotek). Vi nyttjar också offentliga evenemang.

Syfte
Vi vill öka intresset för samhället, ge kunskap om demokratiska spelregler och vara en aktiv och miljömedveten del av dagens samhälle.

Vi bygger upp förmågan att lära sig självständigt och utvecklas.

Mål
Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:

 • Svenska 1, 2 och 3 – använd språket på rätt sätt, lära skriva vetenskapligt
 • Engelska 5 och 6 – använd ett av de största världsspråken
 • Naturkunskap 1a1– biologi, fysik och kemi
 • Matematik 1b
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1 – öka intresset för samhället och ge kunskap om demokratiska spelregler
 • Historia 1a1

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap

Övrigt:

 • Svenska som andraspråk 1-3
 • Vårdbiträdesinriktning

Kursföreståndare
Sylvia Schöne har varit platsansvarig i Åsele sen augusti 2017. Hon är lärare i tema, matematik, naturkunskap, medicin 1. Hon är även utbildad skådespelare, har kunskaper inom dramapedagogik, vuxenpedagogik och relationsbyggnad-konflikthantering. I dagsläget utbildar hon sig till folkhögskollärare.

Andra lärare med återkommande undervisning
Christer Mattsson är utbildad folkhögskollärare. Han undervisar i tema, samt i svenska, samhällskunskap, historia, etik, psykiatri och psykologi. Han har arbetat på Vindelns folkhögskola i Åsele sedan oktober 2014.

Marika Niklasson är utbildad ekonom och egenföretagare. Hon undervisar i engelska och tema. Hon har arbetat på Vindelns folkhögskola Åsele sedan augusti 2016.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Sylvia Schöne
Kursföreståndare
073-096 78 68
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Åsele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
Sök nu för vårterminen 2021