Allmän kurs i Åsele

På allmän kurs i Åsele är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Åselekursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia samt naturkunskap.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan elever och personal.

Den som slutför en studiekurs om minst 30 veckor kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet eller högskola.

Intyg:
Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet/högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.

Sylvia Schöne
Kursföreståndare
073-096 78 68
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Åsele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 500 kronor per läsår. Denna täcker fika vid gemensamma samlingar samt tillgång till kök för att värma och äta egen lunch. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.