Allmänna kockskolan

Det finns ett stort behov av yrkesskickliga kockar som kan laga mat från grunden. Vår kockutbildning ger specialkunskaper om hållbarhet och hälsosam kost som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Vi arbetar med säsongsanpassad matlagning och traditionella tekniker som exempelvis att syra, sylta och röka. Vi strävar efter att eliminera matsvinn och använder oss av ekologiska och närproducerade råvaror i mån av tillgång. Vi värnar om miljön genom helhetstänkande.

I utbildningen ingår olika tillagningstekniker som exempelvis långkok, sous vide och tryckkokning. Andra moment är livsmedelskunskap, näringslära, ekonomi, styckning, specialkost, hygien, bakning och odling. Kursen är praktiskt orienterad.

Vid allmänna kockskolan läser du in gymnasiebehörighet samtidigt som du utbildar dig till kock. Utbildningen är flexibel och du har möjlighet att utvecklas i din egen takt utifrån dina intressen och önskemål.

Syfte
Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet ska få gymnasiebehörighet och att utbilda kockar som är redo för arbetslivet. 

Mål

  • Grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.
  • Att genom studier blandat med praktik, känna sig trygg med alla delar i en lunchrestaurang.
  • Att ha tillräckligt med kunskap för att direkt efter studier kunna börja jobba på en restaurang.
  • Att ha kunskap för att sköta alla delar av en lunchrestaurang så som kassa, disk, städ och beställning av varor. Planera och organisera arbetet för en lunchrestaurang samt upprätta dagliga rutiner.
  • Att utveckla deltagarens förmåga att ta ansvar, till självständighet och samarbete.

Utbildningens innehåll och undervisningsformer
Undervisningen bygger på grundtanken kring folkbildning och din delaktighet och ditt medskapande och engagemang. Vi jobbar vi målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och medarbetare.

Du studerar på allmän kurs i Vindeln tre dagar i veckan och vid kockskolan två dagar i veckan. Kockutbildningen är till största del förlagd till befintligt kök som serverar frukost, lunch och middag alla vardagar. Utbildningen är framförallt praktisk, men även teoretiska delar ingår. Idéen är att det vi lär oss i teorin också ska omsättas i praktiken genom hela utbildningen. Hållbarhet är viktigt för oss och därför strävar vi efter att jobba tillsammans med och besöka lokala kött -och grönsaksproducenter för att få en helhetsbild.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Kursmoment:

HACCP. Skapa alla rutiner som krävs enligt Miljö och Hälsa (städ, hygien, egenkontroll, spårbarhet mm). Målet är att ha grundläggande kunskap om varumottagning, mikroorganismer och bakterier, rengöring och personlig hygien, egenkontroll och myndighetens krav på lokal​en.

Näringslära. Målet är att den studerande ska ha en grundkunskap om hur kroppen påverkas av det vi äter.

Styckning. Att har varit med och styckat fisk, nöt, älg, lamm, gris. Målet är att den studerande ska ha en förståelse för anatomin, paketering och att ta tillvara på hela djuret.

Servering. Målet är grundkunskaper i hur man serverar vid en a la carte. Dukning, A la carte och buffé. Service och bemötande. Organisatorisk insikt om vilka uppgifter hovmästare, sommelier, servis, restaurangchef, kökschef, sous chef och kallskänk/varmkök har.

Bageri. Målet är att ha grundkunskap om surdegsbröd samt jäsprocessen och hur bröd påverkas (skorpa). Vi gör egen ljus och mörk surdeg samt lär oss om olika bröd.

Ekonomi. Målet är att planera och beräkna åtgång på mat vid mindre samt större event. Att kunna räkna ut råvaruprocent och känna till hur man gör beställningar samt få en förståelse för hur en beställningssida fungerar. Vi lär oss även hur en inventering går till.

Livsmedelskunskap. Målet är att kunna hantera livsmedel på ett säkert och miljömedvetet sätt samt att ha kompetens att välja rätt produkter ur hållbarhetssynpunkt. Grundläggande kunskap i hur man förvarar och tar tillvara på livsmedel. Att få inblick i hur man odlar själv och känna till hur mat miljö/klimat hänger ihop. Vi lär oss om KRAV/ekoprodukter och vi får kännedom om säsong för grönsaker/rotsaker.

Specialkost. Målet är att känna till den lag som finns om allergener samt få grundläggande kunskap de vanligast förekommande matallergenerna. Även grundkunskap i de dieter som är aktuella.

Matlagning löpande. Målet är att den studerande på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt ska kunna planera och bygga upp egna varierande lunchmenyer. Ha grundkunskap om olika tillagningstekniker såsom sous-vide, långkok, röka, torka.

Känna till lite om våra traditioner såsom julbord med mera. Den studerande får prova på a la carte, catering och luncher.

Kursföreståndare
Peder Gustavsson har många års erfarenhet som kock inom restaurangbranschen.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Peder Gustafsson
Kursföreståndare
070-333 71 79
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2021-05-15