Digital musikproduktion

Hos oss får du grundläggande kunskaper om musiklivet och om olika befattningar i musikbranschen. Vi lägger stor tonvikt på att skriva låtar tillsammans och att arbeta i studio.

Utbildningen digital musikproduktion ger grundläggande kunskap om musiklivet och förbereder dig för administrativa och praktiska befattningar inom musikbranschen. Du får känna dig för, prova på och utveckla dina musikaliska färdigheter.

Du får grundläggande kunskaper i hur man bygger upp en låt och vi undersöker vad en melodi består av. Genom analyser och övningar får du nya musikaliska verktyg som hjälper dig att utveckla ditt musicerande.

I undervisningen ingår gästföreläsningar av personer med spetskompetens från musikbranschen, genomgång av produktioner, gruppövningar och tillgång till handledare hela studietiden.

Syfte
Att ge en grundläggande kunskap om musiklivet och vara förberedd för administrativa och praktiska befattningar inom branschen. Du får känna dig för, prova på och utveckla dina musikaliska färdigheter.

Mål
Efter studierna ska du självständigt kunna leda ett projekt från idé till färdig musikproduktion. Du ska ha praktiska och teoretiska kunskaper inom musikämnet, songwriting, PA/studioteknik, upphovsrättsliga organisationer samt i viss mån även musikteori, ljudlära och hur man startar skivbolag/förlag efter avslutad utbildning.

Du får grundläggande färdigheter i musikprogrammet Protools för att självständigt kunna vidareutveckla en musikalisk idé till en musikalisk produkt och färdigheter i såväl enskilt musicerande som i grupp.

Stor tonvikt läggs på studioarbete och att spela/skriva musik tillsammans i grupp.

Utbildningens innehåll
I allt arbete betonas vikten av självständigt kritiskt tänkande och reflektion. I undervisningen ingår gästföreläsningar av personer med spetskompetens från musikbranschen, uppdrag från musikbranschen, genomgång av produktioner, gruppövningar och tillgång till handledare under studietiden.

Som examensarbete får du själv ansvara för att spela in just din favoritlåt som ska vara en av de låtar som kommer att finnas på den cd-skiva som du får med dig efter kursen. Här har du möjlighet att få feedback på just dina låtar av professionella bedömare inom musikbranschen.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar och självständigt arbete i grupper och individuellt samt studiebesök. Alla deltagare har tillgång till en datorstation med ljudmoduler, hårddiskredigering och all nödvändig programvara för att spela in din musik.

Kursmoment

 • Musikteori: Här får du grundläggande kunskaper i hur man bygger upp en låt. Vi undersöker vad en melodi består av och hur man bygger upp en melodi. Genom analyser och övningar får du nya musikaliska verktyg som hjälper dig att förstå hur låtar är uppbyggda.
 • Inspelningsteknik: Här får du lära dig inspelningsteknik och att göra egen demo med riktiga och virtuella instrument samt sångpålägg – allt för att du ska kunna presentera dina låtar på ett bra sätt
 • ProTools: (Programvara, hantering) grundläggande kunskap i ProTools
 • Songwriting: grundläggande kunskap om hur man skriver låtar
 • Musikproduktion: Inspelning av CD
 • Produktionsteknik: grunder i hur man mickar upp o spelar in akustiska instrument
 • Staging: spela i grupp öva och spela ihop för olika framträdanden
 • Branschkännedom: musikbranschens utveckling
 • Upphovs och kontraktsrätt: Stim och andra upphovsrättsliga organisationer
 • PR och Marknadsföring
 • Att starta bolag/skivförlag

Du får tillgång till en datorstation med ljudmoduler, hårddiskredigering och all nödvändig programvara för att spela in din musik. I allt arbete betonas vikten av självständigt, kritiskt tänkande och reflektion.

Efter studierna ska du självständigt kunna leda ett projekt från idé till färdig musikproduktion.

Kursföreståndare
Gösta Forsman är låtskrivare, producent och ljudtekniker.

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Frank Ådahl, Musikmakarna Örnsköldsvik
 • Peo Hedin, Dreamhill Music
 • Calle Kindbom, låtskrivare
 • Thore Wilhelmsson, musikläggare och producent P4
 • Duncan Kemp, musikteori
 • Per Egland, arrangör
 • Ulf Börjesson, mastringstekniker

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Gösta Forsman
Kursföreståndare
073-074 05 34
Förkunskapskrav:
Grundläggande förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Dessutom ska du skicka in ett arbetsprov som mp3. Det kan vara en låt du skrivit eller varit med och skrivit/producerat (inga covers).
Utbildningsort:
Storuman, alternativt på distans
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2021-05-15