Hälsopedagog

Vill du inspirera andra till ett hälsosammare liv? Då är vår utbildning till Hälsopedagog något för dig. Vi erbjuder en unik utbildning som ger dig både praktiska och teoretiska verktyg att vägleda andra i en livsstilsförändring.

Hälsopedagogutbildningen är till för dig som vill lära dig mer om hälsa och friskvård. Det kan vara för att kunna hjälpa sig själv eller någon närstående till ett hälsosammare liv eller för att kunna inspirera och stötta andra människor i deras resa mot en förbättrad hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats, leda och starta egna träningsgrupper, motivera andra människor till ett hälsosammare liv, utföra konditionstester och massera.

Utbildningens innehåll
En vanlig vecka är utbildningen förlagd till Vindeln tre dagar och resterande dagar är vi i Umeå. Under vissa delar av utbildningen kan detta ändras till att vi är hela veckan/veckor på det ena eller andra stället beroende på tillgänglighet med mera.

Under året läser vi bland annat grundläggande anatomi, träningsfysiologi och näringslära. Ni ges kunskaper kring stress och stresshantering, kommunikation och samtalsteknik och en inblick i hur man kan starta ett eget företag.

Ni ges även möjlighet till olika instruktörsutbildningar såsom styrketräning, core/funktionell träning, aqua, cykel, gympa samt en första hjälpen utbildning inom psykisk hälsa. Efter godkänd och avslutad massagekurs är ni diplomerade friskvårdsmassörer.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både mer teoretiska delar och även mer praktiska där så krävs. Viss del av utbildningen kommer även bedrivas i projektform.

För att vi skall kunna garantera att deltagarna kan det som förväntas av en hälsopedagog efter avslutad utbildning har vi ett generellt närvarokrav på 80 procent (vissa av momenten kräver 100-procentig närvaro för godkänt).

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt, kunskap och användbara verktyg för att kunna jobba med sin egen hälsa och andra människors förändringsarbete mot en bättre hälsa.

Mål
Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning skall vara redo att jobba som hälsopedagoger till exempel inom hälso- och friskvårdssektorn och som instruktörer på en träningsanläggning. De ska känna sig trygga med att den kunskap, kompetens och erfarenhet de fått under utbildningen räcker till för både arbete och vidare studier.

Kursföreståndare
Joel Lindström har en magisterexamen inom idrottsmedicin och coaching. Han har arbetat som PT och instruktör på IKSU i 5 år.

Andra lärare med återkommande undervisning
Ulrika Cassel är utbildad sjukgymnast och en uppskattad lärare inom yoga, compassion och meditation.

Mikael Junglind är utbildad lärare och var tränare för det alpina damlandslaget 2000–2012 med ansvar för bland annat fysträning. Mikael jobbar som mental coach och kommer att ha återkommande inslag på utbildningen.

Kursinnehåll

Varje kursmoment omfattar i genomsnitt 3 – 5 dagar.

Anatomi
Grundläggande anatomi kring rörelser och leder, skelett, muskelns uppbyggnad och funktion samt musklernas namn, funktion och ursprung/fäste.

Näringslära
Grundläggande näringslära om matsmältningsorganen och deras funktion och uppgift, energi samt de olika näringsämnena. Projektarbete kring valfritt ämne inom näringsläran.

Instruktörsutbildning Styrketräning (12-14 dagar)
Anatomi & muskelfysiologi, instruktioner och träningsupplägg, träningsmetoder, träningsplanering och periodisering, grundläggande biomekanik.

Konditionsträning, testning
Konditionsfysiologi, Hjärta, lungor & respirationssystemet samt anpassningar i kroppen av konditionsträning, träningsmetoder, grundläggande testmetodik, passupplägg och anpassning efter målgrupp.

Instruktörsutbildning Gympa
Musikanalys, upplägg av pass, steg/styrkeövningar/nedvarvning, queing.

Instruktörsutbildning Pump
Musikanalys, gympapassets upplägg, steg/styrkeövningar/nedvarvning, queing.

Instruktörsutbildning Cykel
Fysiologi, anatomi, biomekanik, kommunikation, musikanalys, passupplägg, instruktörsroll.

Instruktörsutbildning Core/funktionell träning
Anatomi och funktion, passupplägg, övningar, instruktioner, anpassning efter målgrupp.

Instruktörsutbildning Aqua
Vattnets egenskaper, musik, hur bygga ett pass, övningsförråd, praktisk träning av övningar, praktisk ledarträning, ledarskap.

Seniorträning
Aktuell forskning om den åldrande kroppen & seniorers fysiska förutsättningar. Övningar, träningsupplägg, pedagogiska verktyg, instruktörsrollen.

Diplomerad friskvårdsmassör (12-14 dagar)
Anatomi, Fysiologi, kontraindikationer, grepp, kundbemötande, hygien, praktiskt arbete.

Mindfulness/Meditation
Introduktion till mindfulness och meditation.

Att coacha
Självkännedom, coachande förhållningssätt, personligt ledarskap, mental träning, enkla övningar och tips.

Kommunikation
Samtalsteknik, feedback/feedforward, motiverande samtal (MI).

Företagande
Att starta företag, affärsplan, marknadsanalys, moms, skatter, bokslut.

Praktik
Valfri praktikplats (v11 och v12) utifrån intresse och önskad inriktning. Ordnas själv av den studerande.

Projektarbete 1 dag/vecka under vårterminen
^Att mot ett företag/arbetsplats jobba med ett hälsoprojekt från start till mål. Undersökande, planerande, genomförande och avslutningsvis utvärdera.

Stress/Sömn
Sömnkurvor, hormoner, sömnbrist, fysiologi, kbt-modellen, stresshantering.

Rörelsecoach, rörelselära för barn och unga.
Aktuell forskning om barn & ungdomars fysiska förutsättningar, hälsovanor, pedagogiska verktyg, träningspass och övningar för målgruppen, instruktörsrollen. Visst samarbete med Change the Game.

Första hjälpen i Psykisk hälsa
Certifierad utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa för vuxna.

Deltagande Psykeveckan
Föreläsningsvecka på temat psykisk hälsa.

Studiebesök
Träningsanläggningar, idrottsmedicin, företag osv.

Föreläsningar
Dietister, marknadsföring, sociala medier, idrottsmedicinsk forskning osv.

Fördjupningar

  • Mammaträning
  • Löpskolning
  • Skador och omhändertagande, sjukdomar
  • Motion och träning för handikappade/parasport
  • Kost, nutrition och matlagning för hälsa

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Joel Lindström
Kursföreståndare
070-347 18 56
Förkunskapskrav:
Du ska helst ha fullgjorda gymnasiestudier. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Umeå och Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2021-05-15