Hälsopedagog

Vill du inspirera andra till ett hälsosammare liv? Då är vår utbildning till Hälsopedagog något för dig. Vi erbjuder en unik utbildning som ger dig både praktiska och teoretiska verktyg att vägleda andra i en livsstilsförändring.

Hälsopedagogutbildningen är till för dig som vill stötta och inspirera andra människor genom hälsa och friskvård. Efter avslutad utbildning kan du arbeta hälsofrämjande på din arbetsplats, starta egna träningsgrupper, motivera människor till ett hälsosammare liv, utföra konditionstester, massera och hålla egna föreläsningar.

Under utbildningen får du kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet.

Du läser bland annat anatomi, fysiologi och näringslära och du får fördjupade kunskaper inom stress och stresshantering, kommunikation och samtalsteknik. Dessutom ingår en kurs i hur du startar eget företag.

Under läsåret ges du möjlighet till olika instruktörsutbildningar såsom yoga, core, aqua, styrketräning, cykel, gympa, funktionell träning samt första hjälpen inom psykisk hälsa. Efter godkänd och avslutad massagekurs är du diplomerad friskvårdsmassör.

Undervisningen bygger på grundtanken kring folkbildning och din delaktighet och ditt medskapande och engagemang är viktigt för att vi tillsammans skall kunna forma året till det bästa för dig och dina klasskamrater.

Kursinnehåll

 • Anatomi och fysiologi
 • Näringslära
 • Personligt ledarskap
 • Kommunikation
 • Föreläsning
 • Samtalsmetodik
 • Massage
 • Psykisk hälsa
 • Stress och stresshantering
 • Sömn
 • Yoga, mindfullness, meditation
 • Entreprenörskap
 • Projekt
 • Praktik
 • Massage

Diplomeringar och certifieringar

 • Diplomerad Massör i klassisk massage
 • Diplomerad Styrketräningsinstruktör
 • Diplomerad Core-instruktör
 • Diplomerad Cykel-instruktör
 • Diplomerad Yoga-instruktör
 • Diplomerad Gympa-instruktör
 • Diplomerad Aqua-instruktör
 • Certifierad Första hjälpare till psykisk hälsa
Mikael Junglind
Kursföreståndare
070-315 37 67
Förkunskapskrav:
Du ska helst ha fullgjorda gymnasiestudier. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. För kursmaterial på Hälsopedagog betalar du 1500 kronor per termin. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.