Skip to main content

Hälsopedagog

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Vill du inspirera andra till ett hälsosammare liv? Då är vår utbildning till Hälsopedagog något för dig. Vi erbjuder en unik utbildning som ger dig både praktiska och teoretiska verktyg att vägleda andra i en livsstilsförändring.

Hälsopedagogutbildningen är till för dig som vill lära dig mer om hälsa och friskvård. Det kan vara för att kunna hjälpa sig själv eller någon närstående till ett hälsosammare liv eller för att kunna inspirera och stötta andra människor i deras resa mot en förbättrad hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats, leda och starta egna träningsgrupper, motivera andra människor till ett hälsosammare liv, utföra konditionstester och massera.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt, kunskap och användbara verktyg för att kunna jobba med sin egen hälsa och andra människors förändringsarbete mot en bättre hälsa.

Mål

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning skall vara redo att jobba som hälsopedagoger till exempel inom hälso- och friskvårdssektorn och som instruktörer på en träningsanläggning. De ska känna sig trygga med att den kunskap, kompetens och erfarenhet de fått under utbildningen räcker till för både arbete och vidare studier.

Utbildningens innehåll
Vi använder genomgående digitala verktyg samt har ett evidensbaserat förhållningssätt till hälsa. Under året får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper om kroppen och samspelet mellan det fysiska och det mentala. Du får kunskaper kring stress och stresshantering, kommunikation och samtalsteknik och en inblick i hur man kan starta eget företag.

Du får även olika instruktörsutbildningar som exempelvis styrketräning, yoga, core/funktionell träning. Efter godkänd och avslutad massagekurs är du diplomerad friskvårdsmassör.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både mer teoretiska delar och även mer praktiska där så krävs. Viss del av utbildningen kommer även bedrivas i projektform.

Kursmoment

Kursmoment (dagar/moment i genomsnitt 3-5 st):

Digitala verktyg och kommunikation
Google Classroom, Google Workspace, databaser, plattformar, Exorlive, sociala medier och kommunikation.

Evidensbaserat förhållningssätt
Källkritik och källtillit, vetenskapliga metoder, informationssökning.

Mental träning
Intro, målsättning, självförtroende/självmedkänsla, coaching & övningar.

Anatomi
Grundläggande anatomi kring rörelser och leder, skelett, muskelns uppbyggnad och funktion samt musklernas namn, funktion och ursprung/fäste.

Näringslära och kost
Grundläggande näringslära om matsmältningsorganen och deras funktion och uppgift, energi samt de olika näringsämnena. Kost ur hållbarhetsperspektiv. Projektarbete kring valfritt ämne inom näringsläran.

Instruktörsutbildning Styrketräning
Anatomi och muskelfysiologi, grundläggande biomekanik, instruktioner och träningsupplägg, verktyg. Fördjupning: träningsplanering och periodisering.

Konditionsträning, testning
Konditionsfysiologi, Hjärta, lungor & respirationssystemet samt anpassningar i kroppen av konditionsträning, träningsmetoder, grundläggande tester. Fördjupning: passupplägg och anpassning efter målgrupp.

Instruktörsutbildning Cykel
Fysiologi, anatomi, biomekanik, kommunikation, musikanalys, passupplägg, instruktörsroll.

Instruktörsutbildning Core och funktionell träning
Anatomi och funktion, metoder och passupplägg, övningar, instruktioner, anpassning efter målgrupp. Träning utomhus.

Friluftsliv
Grundläggande ledarskap, utrustning och matlagning.

Seniorträning
Aktuell forskning om den åldrande kroppen och seniorers fysiska förutsättningar. Övningar, träningsupplägg, pedagogiska verktyg, instruktörsrollen.

Diplomerad friskvårdsmassör
Anatomi, fysiologi, kontraindikationer, grepp, kundbemötande, hygien, praktiskt arbete.

Mindfulness/Meditation
Introduktion till mindfulness och meditation.

Stress/Sömn
Sömnkurvor, hormoner, sömnbrist, fysiologi, kbt-modellen, stresshantering.

Rörelsecoach, rörelselära för barn och unga.
Aktuell forskning om barn och ungdomars fysiska förutsättningar, hälsovanor, pedagogiska verktyg, träningspass och övningar för målgruppen, instruktörsrollen.

Yoga
Yogans grunder inklusive filosofi. Klassupplägg och ledarskap. Syftet är att skapa en egen relation med yogan och ges möjlighet att kunna dela med sig av den.

Kommunikation
Lösningsfokuserade samtal, samtalsteknik, feedback/feedforward, motiverande samtal (Mi).

Företagande
Att starta företag, affärsplan, marknadsanalys, moms, skatter, bokslut.

Praktik
Två veckors praktik under vårterminen som planeras av den studerande.

Projektarbete 1 dag/vecka under vårterminen
Att jobba med ett hälsoprojekt från start till mål i ett företag eller på en arbetsplats. Undersöka, planera, genomföra och avslutningsvis utvärdera.

Deltagande Psykeveckan
Föreläsningsvecka på temat psykisk hälsa.

Studiebesök
Träningsanläggningar, idrottsmedicin, företag och så vidare.

Föreläsningar och fördjupningar

  • Löpning
  • Träningsplanering.
  • Instruktörsutbildning i gympa
  • Instruktörsutbildning i pump
  • Dietister, marknadsföring, sociala medier
  • Idrottsmedicinsk forskning

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lärare

Kursföreståndare
Anton Persson

Andra lärare
Anders Königsson

Anton Persson
Kursföreståndare
070-347 18 56
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Utbildningen innehåller moment av rörelse och aktivitet, därför är det till din fördel om du sedan tidigare är aktiv och van vid olika träningstyper. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15