Kraft och balans

Välkommen till en utbildning som bygger på den senaste forskningen kring stress och återhämtning. Vi finns till för dig som behöver landa, hitta redskap och ha någon att ta stöd i på din resa tillbaka till kraft och balans. Tillsammans hittar vi redskap för att ta ett eller flera kliv framåt, till en livskraftig och hållbar vardag.

Kraft och Balans är en utbildning som bygger på den senaste rönen kring stress och återhämtning. Vi finns till för dem som behöver landa, hitta redskap och ha någon att ta stöd i på sin resa tillbaka till kraft och balans. Tillsammans hittar vi redskap för att ta ett eller flera kliv framåt till en livskraftig och hållbar vardag.

Stressrelaterad ohälsa ökar i samhället och vår tanke är att, de som behöver ska ges möjlighet att göra en hållbar och djupgående resa tillsammans med oss. Vi tror på människans inneboende kraft att skapa friska förutsättningar för sig själv och andra.

Hos oss får individen göra sin resa under former som inte bara tillåter vila, utan som också lär ut återhämtning på ett effektivt sätt. Vi utforskar var deltagarens motivation bor och i vilka sammanhang denne hämtar kraft. Utbildningen är individanpassad och målet är återgång till arbete.

Vi vill stärka förutsättningarna för hållbara livsstrategier som leder till kraft och balans.

Syfte
Att lotsa deltagare med psykisk stressrelaterad ohälsa tillbaka till arbetsmarknaden genom att lära sig mer om hållbar hälsa.

Mål
Målet med utbildningen är återgång till arbete genom att deltagaren ska hitta egna strategier för hållbar hälsa.

Utbildningens innehåll
Några av de redskap vi använder är samtal i grupp, hantverk och dagliga hälsostärkande aktiviteter. Deltagaren studerar på heltid och vi jobbar både i grupp och enskilt. Vi lägger stor vikt vid att det ska bli en hållbar process. Vi tror på hållbarhet, medmänsklighet och demokrati. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö som omges av vacker och rofylld natur.

Reflektion är en vital del av utbildningen. Deltagarna får reflektera muntligt i grupp och berätta om sina upplevelser. Deltagarna får även övningar i att självreflektera och uppmuntras att skriva ned sina funderingar och övningar i sin skrivbok man får i början av kursen.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, d v s att den studerandes deltagande, delaktighet och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både teoretiska och praktiska inslag. Varje dag är schemalagd 9–15 och har utrymme för lunch och fika förutom fredagar som avslutas till lunch kl 12.

Kursmoment:

  • Återhämtning. Fokus på att lära sig tekniker som sänker stress och skapar återhämtning.
  • Förståelse, verktyg, strategier.Föreläsningar kring hur kroppen och hjärnan fungerar.
  • Individuella samtal. Inventera frisk- och riskfaktorer och ge utrymme för att hitta nya perspektiv. Varje ny kurs inleds med individuella samtal för att kartlägga förutsättningen hos individen och identifiera drivkrafter och målsättning.
  • Kroppen. Genom fysik aktivitet och kroppsliga övningar släppa stress och lära känna sin kropp. Vi jobbar utifrån deltagarens förutsättningar och hittar en form där kondition, styrka, koordination och balans tränas.
  • Compassion. Ett välgörande förhållningsätt till sig själv och livet, en metod som, genom modern forskning, visat sig sänka stress och göra individen mer handlingskraftig.
  • Hantverk. Olika typer av hantverk som glas, textil och keramik är en viktig del av utbildningen för att stärka tilliten till den egna förmågan att kunna skapa. Vi ser goda psykomotoriska vinster genom handarbete och utvecklandet av kreativa uttryck.
  • Bildterapi. Genom eget målande ges deltagaren nya perspektiv på sitt varande. Bildterapin visar sig bra genom att skapa perspektiv som kanske funnits i det fördolda och genom bilden lyfts fram till beskådning av skaparen. Bildterapin upplevs ofta identitetsstärkande.

Kursföreståndare
Ulrika Cassel 

Andra lärare med återkommande undervisning

  • Monica Jonsson Löfgren, arbetsterapeut
  • Elisabeth Gottnersson, hantverk
  • Marina Eliasson, bildterapeut

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Ulrika Cassel 
Kursföreståndare
072-570 10 85
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Tiderna ovan är baserade på ett normalt studieår hos oss. På Kraft och balans utgår vi dock från dina behov. Hör av dig till oss för att skräddarsy din utbildning så att det passar just dig.
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Datumet är skolans normala sista ansökningsdag. Men kursen finns till för dig, oavsett när du känner att du behöver stöd för att ta dig vidare. Hör av dig!