Preppers och överlevnadsteknik

Play Video

Vår kurs inom prepping och överlevnadsteknik riktar sig till dig som vill förbättra dina möjligheter att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Vår prepperutbildning är inriktad på självhushållning och att leva som förr med hjälp av ny teknik. Utbildningen är för dig som eftersträvar minskad sårbarhet, ökad självförsörjning, mer autonomi, ökad hållbarhet samt meningsfullhet.

Ett liv närmare ursprunget i naturen med ett annat livstempo präglat av harmoni i ett lugn till skillnad från nutidens stressproblematik. Människans basala behov, kyla, värme, mat, skydd, sömn samt fysisk och psykisk trygghet är i fokus.

 

Syfte

Att ge deltagarna en bred och djup kunskap i att klara olika typer av kriser som kan uppstå i dagens moderna samhälle samt att ge deltagarna kunskaper i att vara mer självförsörjande. Inriktning på självhushållning och att leva som förr med hjälp av ny teknik.

Mål

Målet är att deltagarna efter fullföljd utbildning har kännedom och kunskaper att klara olika typer av krissituationer. En röd tråd genom kursen är att ge deltagarna kunskaper i att etablera ett boende baserat på självförsörjning och förnyelsebar energi.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Målet är att så mycket som möjligt av den teoretiska kunskapen också ska tillämpas praktiskt.

Kursmoment

Höstterminen 2021

 • V35. Introduktion, värdegrund, regler, ansvarsområden
 • V36. Ekologi, botanik/svamp
 • V37. Första hjälpen/forts bär och svamp
 • V38. De basala behoven: Skydd, värme, mat, vätska och sömn
 • V39. Primitivt leverne
 • V40. Bära & förvara
 • V41. Fjälltur
 • V42. Jakt och fiske
 • V43. Konservering och tillagning av kött, fisk och växter
 • V44. Höstlov
 • V45. Eget projekt
 • V46. Jägarexamen
 • V47. Nybyggarliv
 • V48. Tillverka egna skidor
 • V49. Projekt: Rörligt boende räkna på kostnader och nödvändig utrustning
 • V50. Forts
 • V51. Eget projekt
 • V52. Jullov

Vårterminen 2022

 • V01. Lov
 • V02. Eget projekt
 • V03. Hushållsekonomi/snöskoterkort/ripsnarning
 • V04. Kris/Kommunikation (MSB)
 • V05. Vinterutbildning – praktisk/toppfågeljakt
 • V06. Jokkmokks marknad/samekultur
 • V07. Projekt: Upprätta permakulturboende vad gäller förutsättningar
 • V08. Kris i urban miljö – praktiskt
 • V09. Ekologiskt byggande
 • V10. Sportlov
 • V11. Timring & ekologiskt byggande
 • V12. Forts
 • V13. Forts
 • V14. Jordkällare förvaring & lagring
 • V15. Moderna energialternativ/isfiske
 • V16. Påsklov
 • V17. Studieresa
 • V18. Forts
 • V19. Odling
 • V20. Forts
 • V21. Projektredovisningar samt avslutning

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Mikael Åkerman har läst utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och är instruktör hos Sveriges Överlevnadssällskap. Mikael har mångårig erfarenhet av att leva i ett nära samspel med naturen med egna humanförsök att leva längre tider ute har skett.

Mikael har även läst vid Institutet för forntida teknik han har även utbildat i krissituationer i djungelmiljö samt utbildat svenskar i MSO (Managing Search Operation) hur man söker efter försvunna personer i svenska förhållanden.

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Gunnar Hedman är med på vissa utemoment för att höja säkerheten samt under ekohus/timring.
 • Agneta Andersson, Permakultur
 • Johan Hedman, slöjd
 • Harry Sepp, Kris i urban miljö
 • Evy Liljedahl, Svampkonsulent
Mikael Åkerman
Kursföreståndare
070-365 52 66
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Deltagarna ska ha personlig utrustning för att vistas i fältmässiga miljöer samt ha möjlighet att ligga borta kortare och längre perioder.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari