Preppers och överlevnadsteknik

En kurs som riktar sig till dig som vill förbättra dina möjligheter att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Bakgrunden är att Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) utrett Sverige och svenskarnas krisberedskap – och konstaterandet att varje svensk bör klara sig i en krissituation under minst 7 dagar. Kursen innehåller moment som jakt och fiske, överlevnadsveckor, off-gridd och eko-byggande av bostad.

Klipp från MSB:s hemsida:

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsande IT-system är händelser som vi måste kunna ta hand om, men också försöka att förhindra.

Detta i kombination med att vi sökt en kompletterande utbildning för dig som vill gå skola under ett år och utveckla dina kunskaper att leva i skog och fjällmiljö på helt egen hand. Kunskaperna och förberedelserna är mestadels till för att känna trygghet och säkerhet. Ett hållbart och ekologiskt perspektiv genomsyrar kursinnehållet och vi vänder oss även till dig som värnar om vår miljö.

Kursinnehåll
Utbildningen är inriktad på ”samspelet mellan” Natur, människa och teknik”. Eftersom många moment återkommer olika veckor, det vill säga inte bara under den specifika vecka som anges, så beskrivs dessa veckor vara sammankopplade med varandra. Det innebär i praktiken att exempelvis botaniken inte bara är under vecka 35, utan även kommer att följa med under veckorna 35 – 43.

Kursplan, höstterminen 2019

V34
Introduktion
Värdegrund, regler och ansvarsområden
V35
Botanik/svamp
V36
De basala behoven
Skydd, värme, mat, vätska, sömn
V37
Den skärande eggen samt fibrer
V38
Primitivt leverne
V39
Bära och förvara
V40
Jakt och fiske
V41
Jakt och fiske
V42
Konservering av kött, fisk och växter
V43
Eget projekt
V44
Höstlov
V45
Första hjälpen
v46
Primitiv: Strapatsvecka
V47
Energi
V48
Nybyggarliv – praktiskt
V49
Tillverka egna skidor
V50
Projekt: Rörligt boende
Räkna på kostnader och nödvändig utrustning
V51
Projekt: Fast boende
Räkna på kostnader och nödvändig av utrustning
V52
Jullov

Kursplan, vårterminen 2020

V1
Jullov
V2
Eget projekt
V3
Hushållsekonomi/snöskoterkort/ripsnarning
V4
Kriskommunikation (MSB)
V5
Vinterutbildning – praktisk (toppfågeljakt)
V6
Jokkmokks marknad/samekultur
V7
Projektarbete upprätta permakulturboende
Kostnader och förutsättningar
V8
Fortsättning
V9
Ekologiskt byggande
Timringskurs
V10
Sportlov
V11
Ekologiskt byggande
Timringskurs
V12
Ekologiskt byggande
Timringskurs
v13
Jordkällare
Förvaring och lagring
V14
Jordkällare
Förvaring och lagring
V15
Moderna energialternativ
V16
Påsklov
V17
Kris i urban miljö – praktiskt
V18
Sverige/Norge
Resa inriktad på studiebesök
V19
Odling
V20
Odling
V21
Projekt: Redovisningar och avslutning.
Håkan Jonsson
Kursföreståndare
070-372 10 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. På Preppers tar vi ut en serviceavgift på 5000 kronor per läsår. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan också tillkomma.