Preppers och överlevnadsteknik

Vår kurs inom prepping och överlevnadsteknik riktar sig till dig som vill förbättra dina möjligheter att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Vår prepperutbildning är inriktad på självhushållning och att leva som förr med hjälp av ny teknik. Utbildningen är för dig som eftersträvar minskad sårbarhet, ökad självförsörjning, mer autonomi, ökad hållbarhet samt meningsfullhet.

Ett liv närmare ursprunget i naturen med ett annat livstempo präglat av harmoni i ett lugn till skillnad från nutidens stressproblematik. Människans basala behov, kyla, värme, mat, skydd, sömn samt fysisk och psykisk trygghet är i fokus.

Syfte
Att ge deltagarna en bred och djup kunskap i att klara olika typer av kriser som kan uppstå i dagens moderna samhälle samt att ge deltagarna kunskaper i att vara mer självförsörjande. Inriktning på självhushållning och att leva som förr med hjälp av ny teknik.

Mål
Målet är att deltagarna efter fullföljd utbildning har kännedom och kunskaper att klara olika typer av krissituationer. En röd tråd genom kursen är att ge deltagarna kunskaper i att etablera ett boende baserat på självförsörjning och förnyelsebar energi.

Undervisningsformer och innehåll
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Målet är att så mycket som möjligt av den teoretiska kunskapen också ska tillämpas praktiskt.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Kursföreståndare
Håkan Jonsson har arbetat som lärare vid Storumans folkhögskola i 13 år. Han har även varit myndighetschef för Sametinget och projektledare för ”Gränslösa guider” som var ett interregionalt finansierat guidecertifieringsprojekt.

Håkan är utbildad inom pedagogik och har en Master of science in biology vid Umeå universitet. Håkan har även haft uppdrag inom EU:s strukturfond, Övervakningskommittén Övre och Mellersta Norrland, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Nord, Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, Barentsregionen arbetsgrupp för urfolk, Styrkommittén Territoriella samarbetsorganet Nord, Norrbottens Länsstyrelses länspartnerskap, Nordiska rådet, Arktiska Parlamentariska Rådet och norra rovdjurs förvaltningsområdet.

Andra lärare med återkommande undervisning

  • Gunnar Hedman är med på vissa utemoment för att höja säkerheten samt under ekohus/timring.
  • Mikael Åkerman, Överlevnadsexpert
  • Agneta Andersson, Permakultur
  • Johan Hedman, slöjd
  • Harry Sepp, Kris i urban miljö
  • Evy Liljedahl, Svampkonsulent

Kursinnehåll, Höstterminen 2020

V34. Introduktion, Värdegrund, regler ansvarsområden
V35. Ekologi, botanik/ svamp
V36. De basala behoven: Skydd, värme, mat, vätska och sömn
V37. Första hjälpen
V38. Primitivt leverne
V39. Bära & förvara
V40. Jakt och fiske
V41. Jakt och fiske
V42. Konservering av kött, fisk och växter
V43. Eget projekt
V44. Höstlov
V45. Den skärande äggen
V46. Primitiv/Strapats-vecka
V47. Energi
V48. Nybyggarliv
V49. Tillverka egna skidor
V50. Projekt: Rörligt boende räkna på kostnader och nödvändig utrustning
V51. Projekt: Fast boende räkna på kostnader och nödvändighet av utrustning
V52. Jullov

Kursinnehåll, Vårterminen 2021

V01. Lov
V02. Eget projekt
V03. Hushålls ekonomi/ snöskoterkort/ripsnarning
V04. Kris/ Kommunikation (MSB)
V05. Vinterutbildning- praktisk/ toppfågeljakt
V06. Jokkmokks marknad/ samekultur
V07. Projekt: Upprätta permakultur boende vad gäller förutsättningar
V08. Kris i urban miljö- praktiskt
V09. Ekologiskt byggande/ timringskurs inledning
V10. Sportlov
V11. Fortsatt timring & ekologiskt byggande.
V12. Forts
v13. Forts
V14. Jordkällare förvaring & lagring
V15. Moderna energi alternativ.
V16. Påsklov
V17. Sverige/ Norge resan inriktad på studiebesök
V18. forts
V19. Odling
V20. Odling
V21. Projekt redovisningar samt avslutning

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Håkan Jonsson
Kursföreståndare
070-372 10 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2021-05-15