Skip to main content

Prepping och överlevnadsteknik

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Prepping och överlevnadsteknik är en utbildning med inriktning på att leva som förr med hjälp av ny teknik. Syftet är att nå ett mer hållbart samspel mellan Natur – Människa – Teknik. 

Vår Prepperutbildning är inriktad på ett mera hållbart leverne med hjälp av både äldre och nyare tekniker. Utbildningen är till för dig som eftersträvar minskad sårbarhet, ökad självförsörjningsgrad, mer autonomi samt meningsfullhet och en känsla av ett större helhetssammanhang.

Ett liv närmare ursprunget i naturen med ett annat livstempo, präglat av harmoni i ett lugn till skillnad från nutidens stressproblematik. Människans basala behov av skydd, värme, balans, mat, vätska, sömn samt fysisk och psykisk trygghet är i fokus. Utbildningen lägger även vikt vid samarbete och att inspirera till egna kreativa lösningar för ens välbefinnande.

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa ett mer hållbart samspel mellan Natur – Människa – Teknik.

Mål

Målet är att minska deltagarnas sårbarhet, öka autonomin, hållbarheten och meningsfullheten genom ökad självförsörjning och självhushållning.  

Utbildningens innehåll
Vi utgår i huvudsak från kursplanens moment som är kopplade till olika epoker av förindustriella tider. Vi tar även del av nya tekniker som kan vara med och skapa ett hållbart leverne, med en tillväxt som utgår mera utifrån vad den omgivande naturen förmår att reproducera.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Målet är att så mycket som möjligt av den teoretiska kunskapen också ska tillämpas praktiskt, vi använder oss med fördel av så kallad upplevelsebaserad inlärning. 

Vår utbildning är till stor del praktisk och ofta förlagd utomhus. Vi jobbar mycket i  grupp, par men även en del individuellt. Bildningen och undervisningsmetoden som vi bland annat använder är “Learning by doing ”.  Vi jobbar en hel del med händerna och ögats kunskaper, vi diskuterar i grupp och vi löser problem tillsammans i sann folkhögskoleanda.  

Att få misslyckas är en viktig del av lärande och vi ägnar tid för reflektion löpande. Det ingår föreläsningar, studiebesök och självstudier.  

Kursmoment

Höstterminen 2022  

V34. Introduktion, värdegrund, regler, ansvarsområden och lagbygge.

V35. De basala behoven: Skydd, värme, mat, vätska & sömn ett ute-dygn.

V36. Samarbete: teori och praktik.

V37. Primitivt leverne bygga eld-hydda.

V38. Kustäventyr vandring i Skuleskogens nationalpark.

V39. Bära och förvara tillverka något eget.

V40. Fjälltur Jäkkvik och resonemang runt eget projekt.

V41. Jakt & fiske teori samt praktisk tillämpning

V42. Konservering och tillagning av kött, fisk och växter

V43. Eget projekt med koppling till Natur – Människa – Teknik

V44. Höstlov.

V45. Forts eget projekt samt Jägarexamen. (Tommy Gustavsson)

V46. Nybyggarliv (Magnus Lysell)

V47. Besöka Tegsnäs och tillverka egna skidor.

V48. Smide och knivtillverkning. (Mikael)

V49. Avsluta påbörjade projekt i vad mån det går.

V50. Fast & mobilt boende med fordon räkna på kostnader, för & nackdelar?

V51. Lov

V52. Lov

Vårterminen 2023

V01. Lov

V02. Näringsfysiologi, hypotermi, utrustnings genomgång vinter, bygga och sova i snötunnel bivack.

V03. Snöskoterkort. /Ripsnarning Licens. /Förberedelse vinterutbildning V4

V04. Vinterutbildning-praktisk (Jonas Marjamaa.) Första hjälpen i fält!

V05. Samekultur/Jokkmokks marknad  ATV och Håkan J beskriver lite om samisk kultur

V06. MSB kriskommunikation Claes Tovetjärn Psykolog och kris informatör, Storuman kommun Ola Jonsson säkerhetssamordnare

V07. Kris i Urban miljö – teoretiskt och praktiskt (Harry Sep)

V08. Besöka Myckelgensjö Skogsnäskollektivet i Styrnäs Näsåker antikvarie restaurering hus.

V09. Hållbart byggande. (Mikael Cederback)

V10. Sportlov.

V11. Timring. (Gunnar Hedman)

V12. Forts timring med (Gunnar Hedman)

V13. Konsten att leva (Janolof Nordström) Självledarskap (Erik Palmqvist)

V14. Eget projekt tema  Natur – människa – teknik.

 

V15. Moderna energialternativ med 12 V Solceller, Vind, Vatten?

V16. Påsklov

V17. Studieresa?

V18. Studieresa?

V19. Odling Bygga växthus? (Besöka olika odlingar) (Ev besöka stadsodlingar)

V20. Jordkällare förvaring & lagring (titta i skolans jordkällare) (bygga egen variant)

V21. Projektredovisningar samt avslutning

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Lärare

Kursföreståndare
Mikael Åkerman är kursföreståndare för Prepping och Överlevnadsteknik. Mikael har mångårig erfarenhet av att leva i samspel med den omgivande naturen.

Mikael har haft ett stort antal kurser både i Sverige och utomlands när det gäller att leva och överleva i olika typer av miljöer. Hans stora intresseområden är  samspelet mellan Natur – Människa och Teknik. Mikael Åkerman har en djupt positiv grundsyn på sin omgivning.

Andra lärare med återkommande undervisning

  • Andreas Söderlund (förmåga och värdet av samarbete)
  • Tommy Gustavsson (jägarexamen och ripsnarning)
  • Magnus Lysell (nybyggarliv praktiskt hållbart leverne)
  • Jonas Marjamaa (överlevnadsteknik med vintertema)
  • Harry Sepp (specialist i överlevnadsteknik i natur och urban miljö)
  • Janolof Nordström (konsten att leva)
Mikael Åkerman
Kursföreståndare
070-365 52 66
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Deltagarna ska ha personlig utrustning för att vistas i fältmässiga miljöer samt ha möjlighet att ligga borta kortare och längre perioder.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15