Trä och smide

Vår utbildning i trä- och smideshantverk ger dig de allra bästa förutsättningarna att utvecklas. Genom kursen utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd, smide, möbelsnickeri och bildhuggeri.

För att få känsla för trä och dess ursprung hämtar vi virket direkt från naturen och bearbetar det med handverktyg och maskiner. Vi sågar plank ur stocken och torkar det till fint snickerivirke. Vi gör föremål som passar in och förhöjer skönheten i och kring byggnader.

Genom kursens olika arbetsområden utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd smide, möbelsnickeri och bildhuggeri. Du fördjupar dig i designprocessen genom tillverkning av egna föremål och möbler. I den nyrenoverade smedjan möter du Mia, vår duktiga smideslärare. Hon lär dig grunderna i smide och du får tillverka allt från spik till ljusstakar och yxor. Du får även grunder i teckning och färglära samt ytbehandling av trä med lämpliga metoder.

Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör spännande studiebesök hos yrkesverksamma hantverkare. Vi besöker även andra hantverksskolor för att underlätta ditt val av framtida studier.

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning.

Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella hantverkstekniker.

Tidigare deltagare på Trä och smide har gått vidare med studier inom bland annat följande yrkesområden:

 • Möbel- och inredningssnickare
 • Smed
 • Snickare
 • Slöjdare
 • Formgivning
 • Möbeldesign
 • Konsthantverkare
 • Slöjdlärare
 • Hemslöjdskonsulent
 • Möbelrenoverare
 • Ingenjör
 • Arkitekt

Kursinnehåll • Höstterminen 2019

Under höstterminen lägger vi grunderna inom följande arbetsområden:
Smide
I skolans nya smedja tillbringar vi några veckor med att förstå järnets varierande egenskaper och hur det kan bearbetas med olika tekniker.
 • Metallära
 • Säkerhet i smedja
 • Grundläggande varmbearbetning av stål
 • Svets
 • Vi smider krokar, ljustakar, gångjärn, skålar och och eggverktyg
Trälära
Trälära är ett teoretiskt moment där vi utvecklar en djupare förståelse för skogen, trädet och vedens olika egenskaper.
 • Skogsbruk
 • Trädet i skogen
 • Trädets struktur, uppbyggnad och egenskaper
 • Virkets påverkan vid sågning och torkning
 • Förädlade skogsråvaror
Träslöjd
Med utgångspunkt i Västerbottnisk slöjdtradition tillverkar vi diverse föremål för att träna täljgrepp, fiberriktning och formkänsla.
 • Skärande bearbetning med handverktyg och svarv
 • Vi slöjdar bland annat skedar, krympburkar, tråg och pallar
 • Vi lär oss karvsnitt och mönsterskärning som dekorerar våra slöjdade föremål
 • Vi utforskar näver som material och gör korgar och burkar
Möbelkonstruktion
I detta moment lägger vi grunderna för hur man konstruerar en möbel. Vi väljer lämpliga träslag som bearbetas med maskiner. 
 • Tillverkning av möbel efter ritning
 • Fogtekniker
 • Limning
 • Säkerhet i maskinverkstad
 • Bearbetning med maskiner
 • Underhåll av maskiner
Ytbehandling
Vi går igenom olika färgsystem och diskuterar dess för och nackdelar.
 • Olja, linoljefärger, vax, olika typer av lack
 • Färglära

Kursinnehåll • Vårterminen 2020

Under vårterminen fördjupar vi oss inom följande arbetsområden:
Designprocess och prototyptillverkning
Under några veckor har du möjlighet att utifrån en egen idé tillverka föremål. Du väljer själv material och teknik i detta fördjupningsarbete.
 • Arbeta i designprocess
 • Skiss och ritning
 • Arbete med arbetsprover och personlig portfolio
 • Vi åker till Stockholm och besöker Möbelmässan, Malmstens och andra relevanta studiebesök.
Smide
Under denna fördjupning i smide utvecklar vi våra tekniska färdigheter och formkänslan för arbete i metall.
 • Större föremål som till exempel ljuskronor, yxor och eldkorgar
 • Konstnärlig gestaltning
Motorsågskörkort
Deltagare på våra hantverkskurser ges möjlighet att ta körkort för motorsåg på nivå AB. Kursen ges av våra duktiga lärare som jobbar på skolan i samarbete med Säker Skog. En extra avgift (1625 kronor) tillkommer för den som vill ta motorsågskörkort.
För detaljerat innehåll kan du besöka sakerskog.se
Andreas Neves
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. För kursmaterial på Trä och smide betalar du 1500 kronor per termin. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.