Skip to main content

Trä och smide

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Vår utbildning i trä- och smideshantverk ger dig de allra bästa förutsättningarna att utvecklas. Genom kursen utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd, smide, möbelsnickeri och bildhuggeri.

För att få känsla för trä och dess ursprung hämtar vi virket direkt från naturen och bearbetar det med handverktyg och maskiner. Vi sågar plank ur stocken och torkar det till fint snickerivirke. Vi gör föremål som passar in och förhöjer skönheten i och kring byggnader.

Syfte

Att kursdeltagaren ska utvecklas mot en framtid inom hantverk och formgivning.  Utbildningen är studieförberedande och deltagaren ges de förutsättningar som krävs  för att bli antagen på hantverkskurser där arbetsprover och förkunskaper är ett krav.

Kursen passar även dig som vill ta en paus från ditt nuvarande jobb och/eller är  nyfiken på slöjd, smide och möbelsnickeri. 

Mål

  • Deltagaren ska nå en kunskapsnivå där hen kan arbeta självständigt inom  genomförda hantverksområden. Deltagaren ska kunna ta egna beslut kring  materialval, arbetsordning och välja lämpliga hantverkstekniska lösningar  utifrån egen erfarenhet.
  • Deltagaren ska kunna analysera olika aspekter kring olika föremåls  formgivning och förstå hur designprocessen även påverkar tillverkning.
  • Deltagaren ska vid kursens slut kunna sammanfatta, beskriva och presentera  designprocess och tillverkning i ord och bild.

Utbildningens innehåll
Genom kursens olika arbetsområden utvecklar du goda kunskaper i exempelvis  träslöjd, smide och möbelsnickeri. Du fördjupar dig i designprocessen genom  tillverkning av egna föremål och möbler. Du får även grunder i teckning och färglära  samt ytbehandling av trä med lämpliga metoder.

Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör spännande studiebesök hos  yrkesverksamma hantverkare. Vi besöker även andra hantverksskolor för att  underlätta ditt val av framtida studier.

Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger  oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella  hantverkstekniker.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsformer

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där  du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom  valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover  för vidare utbildning.

Kursen är främst en praktisk kurs som bedrivs i våra verkstäder. Föreläsningar och  studiebesök förekommer för att bredda förståelsen för material och arbetsprocesser. 

Du har möjlighet att nyttja skolans verkstäder även på din fritid som kvällar, helger och lov. Du har en egen arbetsplats/snickarbänk under hela läsåret. Självklart förser dig med alla nödvändiga verktyg du behöver för att genomföra kursen.

Kursmoment

Kursens innehåll fördelas på följande antal veckor: Träslöjd 11 veckor, möbelsnickeri  8 veckor, smide 2 veckor, Eget fördjupande projektarbete 10 veckor, stilhistoria 2  veckor: skiss och teckning 1 vecka, bildhuggeri 2 veckor.

Träslöjd
Innefattar täljteknik, trälära, verktygsvård, ergonomi, ytbehandling och  formgivning. Vi börjar med att hämta material i skogen som vi sedan bearbetar till  skedar, krympburkar, stolar och skålar.

Näver- och rotslöjd
Innefattar olika tekniker kring dessa material. Vi tillverkar  korgar, burkar och andra nyttoföremål i vardagen.

Möbelsnickeri
Innefattar maskinlära, fogteknik, ritningslära, intarsia,  parkettläggning, ytbehandling och trälära. Vi tillverkar en förutbestämd möbel där du  lär dig grunderna i möbelsnickeri.

Smide
Innefattar varmbearbetning av metall, maskinlära, rutiner kring heta  arbeten, svets och materiallära. Vi smider krokar, spik, ljusstakar, skålar och knivar.

Stilhistoria
Innefattar föreläsningar och självstudier där du gör research,  sammanställer och presenterar valt område för gruppen.  

Bildhuggeri
Innefattar karvsnitt, mönsterskärning och bildhuggeri. Vi skapar  avancerade former och strukturer för att utsmycka slöjd och möbler.

Designprocess och prototyptillverkning
Innefattar fördjupning inom valt hantverk,  skiss och teckning, ritningslära, formgivning och presentationsteknik. I detta  moment får du fördjupa dig i det hantverk som intresserar dig mest. Här har du möjlighet att skapa ditt drömprojekt eller arbetsprover till en skola du vill söka till. 

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Lärare

Kursföreståndare  

  • Andreas Neves är kursföreståndare för trä och smide. Han har jobbat på skolan sedan 2011 och har en lång erfarenhet av utbildning och hantverk. Andreas har gesällbrev i träslöjd och vid sidan av jobbet anlitas han flitigt som bildhuggare, trädfällare och i antikvariska uppdrag. Andreas bor i Vindeln med sin familj och 2 katter.

Andra lärare med återkommande undervisning  

  • Elisabeth Gottnersson är lärare med specialitet på näver- och rot-slöjd samt stilhistoria.
  • Eleonor Lindqvist och Maria Östensson håller kurs i  skiss och teckning.
  • I smedjan möter du Mia Person som är smed till yrket med lång erfarenhet.
Andreas Neves
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns till folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15