Trä och smide

Play Video

Vår utbildning i trä- och smideshantverk ger dig de allra bästa förutsättningarna att utvecklas. Genom kursen utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd, smide, möbelsnickeri och bildhuggeri.

För att få känsla för trä och dess ursprung hämtar vi virket direkt från naturen och bearbetar det med handverktyg och maskiner. Vi sågar plank ur stocken och torkar det till fint snickerivirke. Vi gör föremål som passar in och förhöjer skönheten i och kring byggnader.

Syfte

Att kursdeltagaren ska utvecklas mot en framtid inom hantverk och formgivning. Utbildningen är studieförberedande och deltagaren ges de förutsättningar som krävs för att bli antagen på hantverkskurser där arbetsprover och förkunskaper är ett krav.

Kursen passar även dig som vill ta en paus från ditt nuvarande jobb och/eller är nyfiken på slöjd, smide och möbelsnickeri.

Mål

  • Deltagaren ska nå en kunskapsnivå där hen kan arbeta självständigt inom genomförda hantverksområden. Deltagaren ska kunna ta egna beslut kring materialval, arbetsordning och välja lämpliga hantverkstekniska lösningar utifrån egen erfarenhet.
  • Deltagaren ska kunna analysera olika aspekter kring olika föremåls formgivning och förstå hur designprocessen även påverkar tillverkning.
  • Deltagaren ska vid kursens slut kunna sammanfatta, beskriva och presentera designprocess och tillverkning i ord och bild.

Utbildningens innehåll
Genom kursens olika arbetsområden utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd, smide och möbelsnickeri. Du fördjupar dig i designprocessen genom tillverkning av egna föremål och möbler. Du får även grunder i teckning och färglära samt ytbehandling av trä med lämpliga metoder.

Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör spännande studiebesök hos yrkesverksamma hantverkare. Vi besöker även andra hantverksskolor för att underlätta ditt val av framtida studier.

Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella hantverkstekniker.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning.

Kursen är främst en praktisk kurs som bedrivs i våra verkstäder. Föreläsningar och studiebesök förekommer för att bredda förståelsen för material och arbetsprocesser.

Kursmoment

Kursens innehåll fördelas på följande antal veckor: Träslöjd 11 veckor, möbelkonstruktion 6 veckor, smide 4 veckor, designprocess och prototyptillverkning 10 veckor, stilhistoria 2 veckor: skiss och teckning 1 vecka, bildhuggeri 2 veckor.

Träslöjd. Innefattar täljteknik, trälära, verktygsvård, ergonomi, ytbehandling och formgivning. Vi börjar med att hämta material i skogen som vi sedan bearbetar till skedar, krympburkar, stolar och skålar.

Näver- och rotslöjd. Innefattar olika tekniker kring dessa material. Vi tillverkar korgar, burkar och andra nyttoföremål i vardagen.

Möbelsnickeri. Innefattar maskinlära, fogteknik, ritningslära, intarsia, parkettläggning, ytbehandling och trälära. Vi tillverka en förutbestämd möbel där du lär dig grunderna i möbelsnickeri.

Smide. Innefattar varmbearbetning av metall, maskinlära, rutiner kring heta arbeten, svets och materiallära. Vi smider krokar, spik, ljusstakar, skålar, knivar och yxor.

Stilhistoria. Innefattar föreläsningar och självstudier där du gör research, sammanställer och presenterar valt område för gruppen.

Bildhuggeri. Innefattar karvsnitt, mönsterskärning och bildhuggeri. Vi skapar avancerade former och strukturer för att utsmycka sköljd och möbler.

Designprocess och prototyptillverkning. Innefattar fördjupning inom valt hantverk, skiss och teckning, ritningslära, formgivning och presentationsteknik. I detta moment får du fördjupa dig i det hantverk som intresserar dig mest. Här har du möjlighet att skapa din drömprojekt eller arbetsprover till en skola du vill söka till.

Motorsågsutbildning (tillval)
Innefattar motorsågsutbildning enligt Säker skogs utbildningssystem nivå A. Vid allt arbete med motorsåg utanför egen fastighet krävs dokumenterad utbildning enligt Arbetsmiljöverket.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Andreas Neves har jobbat på skolan sedan 2011 och har en lång erfarenhet av utbildning och hantverk. Vid sidan av jobbet anlitas han som bildhuggare, trädfällare och i antikvariatiska uppdrag. Andreas bor i Vindeln med sin familj och 2 katter.

Andra lärare med återkommande undervisning

  • Elisabeth Gottnersson utbildar i näver- och rotslöjd samt stilhistoria.
  • Mia Person är smed till yrket med lång erfarenhet.
Andreas Neves
Kursföreståndare
070-360 19 97
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns till folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari