Allmän kurs i Storuman

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

På allmän kurs i Storuman väljer du själv inriktning:

  • Hälsa
  • Musik
  • Yrke
  • Högskola
  • Läs och res

Om du av någon anledning har svårt att ta dig till skolan kan du dessutom välja att studera på distans.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Efter avslutad kurs
Du som studerar på allmän kurs hälsa kan få ett studieomdöme och intyg för behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Inriktning: Hälsa

För dig som vill förbättra din hälsostatus genom ökad kunskap inom området hälsa samt fysisk träning.

Inriktning: Musik

För dig som vill utveckla dina kreativa sidor genom att arbeta med musikproduktion.

Inriktning: Yrke

För dig som vill gå vidare till yrkeshögskola eller hitta ditt framtida yrke genom att läsa inriktade kurser och göra yrkespraktik.

Inriktning: Högskola

För dig som vill vara väl förberedd inför högre studier genom att fördjupa kunskaperna i det svenska språket.

Inriktning: Läs och res

För dig som vill öka din kunskap om kulturen i det nordligaste området av Sverige genom en kombination av studiebesök, litteratur och möten.
Curt Mönch
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. På allmän kurs i Storuman tar vi ut en serviceavgift på 1100 kronor per läsår (550 kronor för dig som läser på distans). Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.