Skip to main content

Vad kul att du vill söka till oss. Vi lovar att göra vårt yttersta för att din tid hos oss ska bli både lärorik och rolig. Du väljer själv om du vill fylla i formuläret eller om du hellre skriver ut ansökan och skickar via post.

Ansökan: Alpin: Allmän kurs

Dina personuppgifter

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.

Upplysningar om närmast anhörig

Din utbildningsbakgrund

Referenter

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Personligt brev

Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.

Internat

Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Bilagor

För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

När du skickar in din ansökan bekräftar du också att den innehåller korrekta uppgifter. Du intygar dessutom att du tagit del av och tänker följa de viktiga dokument som är listade i kolumnen till höger (längts ned på denna sida om du använder mobiltelefon).

Om du har några frågor om din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss. Du når Storumans folkhögskola på 0951-267 80 eller info@fhsk.nu

Studeranderättslig standard

För att få studera hos oss måste du godkänna det som står i den studeranderättsliga standarden. Därför är det viktigt att du läser igenom den innan du skickar in din ansökan.

Studeranderättslig standard

Kostnader

All undervisning hos oss är avgiftsfri. Dock tar vi ut en serviceavgift på 15 500 kronor per läsår. Denna täcker kostnad för resor till nio (9) tävlingar med tränare, plus resekostnad för tio (10) dagars läger med tränare. Personlig utrustning för såväl barmarksträning som skidträning håller deltagarna själva, liksom kostnader för träningsläger och tävlingsresor. Samt käppar, salt, trasséavgift med mera. Skolan tillhandahåller läromedel medan deltagarna själva står för förbrukningsmaterial till exempel pennor och skrivblock.
Internatet i Tärnaby
Om du bor på internatet i Tärnaby betalar du 4800 kronor per månad (september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om du väljer att avstå middagen blir priset istället 3500 kronor per månad. Enskild middag kostar 65 kronor. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När din ansökan kommer in till oss registreras dina personuppgifter, vilken kurs du vill gå, din utbildningsbakgrund, CSN för studiemedel och eventuella önskemål om boende i datorprogrammet SchoolSoft.
När du sökt till oss skickar vi dina uppgifter till CSN för att du ska kunna söka studiemedel. Vi skickar även in statistikuppgifter till Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter vidarebefordras till Folkbildningsrådet (FBR) som har till uppgift att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.
Vi kan inte behandla en ansökan som saknar dina personuppgifter.
När du skickar in din ansökan godkänner du att vi registrerar dina uppgifter enligt ovan.

Antagningskriterier

Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. På Alpin: Allmän kurs kan dock personer under 18 år antas om deras hemkommun bekostar platsen. Ta gärna kontakt med vår studie- och yrkesvägledare, Jesper Hjelte om du behöver hjälp. Du når honom på 073- 081 80 37
En plats hos oss förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde, demokrati och solidaritet.

Adressändring

Om du planerar att tillfälligt befinna dig på annan adress, eller om du flyttar, är det viktigt att du kontaktar skolan. Om du inte bekräftar ditt antagningsbesked kan din utbildningsplats gå förlorad.