Skip to main content

Alpin: Elit

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Här kan du som aktiv alpin tävlingsåkare ge din karriär ytterligare ett år sedan du avslutat din alpina gymnasieutbildning. Vi erbjuder en stimulerande kombination av träning, tävling och en god social gemenskap i en naturskön miljö.

Hos oss ges du stor frihet, med eget ansvar vad gäller dina studier och din träning. För att du ska kunna bli en så duktig alpin skidåkare det är möjligt erbjuder vi engagerade tränare och en fantastisk social gemenskap. Utbildningen består till hälften av skidåkning och  i de resterande 50 procenten ingår grundläggande  fysiologi, träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental  träning.  

Syfte

Att utbilda deltagaren i vad som krävs för att vara elitidrottare och idrottsledare samt en bra medmänniska.

Mål

Målet med utbildningen är att utbilda så bra skidåkare som möjligt, även vad gäller personliga egenskaper. Vi strävar efter att du under utbildningen skall få de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas nå din fulla potential samtidigt som du får möjligheter till en utbildning i ledarskap, idrottspsykologi, alpin metodik & träningslära.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke där deltagande, delaktighet och engagemang är de stora byggstenarna. Stor del av undervisningen sker i praktisk form i form av alpin träning på snö och barmark. Den teoretiska delen sker i klassrummet tillsammans med ansvarig lärare eller tränare för det moment som genomförs.

Kursmoment

Skidträning
Bedrivs till största delen på plats i skidbacken. Under fysperioden tränar du efter individuellt anpassade träningsupplägg. Uppläggen planeras  tillsammans och baseras på tester som genomförts tillsammans med önskade utvecklingsområden. Som hjälpmedel i undervisningen använder vi bland annat video för analys, reflektion och förståelse över vad som skall göras samt hur allt hänger samman. 
Teoretiska moment
– Idrottspsykologi, alpin metodik, träningslära.
– Målsättningsarbete individuellt och i grupp.
– Alpin metodik och träningslära tillsammans i klassrummet med föreläsningar och instuderingsuppgifter.

De teoretiska momenten sker på plats samt via Google classroom. 
Fystester
Genomförs höst och vår enligt Ironmanprotokollet och utöver detta ett kompletterande testpaket från Svenska skidförbundet.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
  • Hampus Jonsson har tidigare arbetat som tränare vid Gällivare Skidgymnasium och Tärnaby Alpina Gymnasium. Utbildningar SATU 3 och examen från elittränarutbildningen som drivs och genomförs av Svenska Skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet.
Andra lärare med återkommande undervisning
  • Peter Riddarström är sprungen ur Storklintens AK Skalp med mångårig alpin erfarenhet i bagaget. Han har bland annat studerat och elitsatsat på folkhögskolan i Tärnaby.
Hampus Jonsson
Kursföreståndare och huvudtränare
072-200 82 42
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Till ansökan skall du bifoga betyg och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Antagningen baserar sig på personliga egenskaper samt kvalitet och kunskap kring sin egen skidåkning.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15