Skip to main content

Alpin: Elit

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Här kan du som aktiv alpin tävlingsåkare ge din karriär ytterligare ett år sedan du avslutat din alpina gymnasieutbildning. Vi erbjuder en stimulerande kombination av träning, tävling och en god social gemenskap i en naturskön miljö.

Hos oss ges du stor frihet, med eget ansvar vad gäller dina studier och din träning. För att du ska kunna bli en så duktig alpin skidåkare det är möjligt erbjuder vi engagerade tränare och en fantastisk social gemenskap.

Syfte

Att utbilda deltagaren i vad som krävs för att vara elitidrottare samt en bra medmänniska.

Mål

Målet med utbildningen är att fostra så bra skidåkare som möjligt, även vad gäller personliga egenskaper. Vi strävar efter att du under utbildningen skall få de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas nå din fulla potential.

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av 50% skidåkning och i de resterande 50% ingår grundläggande  fysiologi, träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental  träning.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

 

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke där deltagande, delaktighet och engagemang är de stora byggstenarna.

Kursmoment

Skidträning
Bedrivs till största delen på plats i skidbacken. Under fysperioden tränar man efter individuellt anpassade träningsupplägg. Uppläggen är gjorda tillsammans med deltagaren och baseras på de tester som gjorts tillsammans med önskade utvecklingsområden. Som hjälpmedel i undervisningen använder vi bland annat video för analys, reflektion och förståelse över vad som skall göras samt hur allt hänger samman.

Ledarskap
Bedrivs i samband med den dagliga verksamheten. Till exempel att planera, strukturera och genomföra träningspass. Coacha varandra med mera.

Träningslära, fysiologi och näringslära
Grundläggande kunskap om kroppens basala funktioner och hur man bäst nyttjar dessa utifrån vårt syfte och målsättning. Undervisningen sker av lärare på skolan samt av externa experter/föreläsare (se ovan).

Mental träning
Undervisningen/lärandet baseras på Stig Wiklunds tankar och filosofi kring ett “coachande förhållningssätt” och hur vi bygger en mästare. Arbetet sker på daglig basis i samband med övrig verksamhet eller i samband med målsättnings-/utvecklingssamtal.

Träningsplanering
Görs tillsammans med deltagaren och bygger på personens behov, önskemål och utvecklingsområden samt målsättningar på kort och lång sikt.

Idrottsledare

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Lärare

Kursföreståndare
Anders Königsson (Nilsson) är före detta landslagsåkare och har jobbat inom svenska skidförbundet som ansvarig tränare för landslaget, både på dam- och herrsidan, under drygt 10 år.

Övriga tränare och externa experter/föreläsare

  • Erica Hillrings har jobbat som tränare inom alpint i 5 år. Examen från Elittränarutbildningen som drivs och genomförs av Svenska Skidförbundet tillsammans med Mittuniversitet.
  • Tobias Lundmark har 8 års erfarenhet som tränare inom alpin skidåkning.
  • Robert Nilsson har doktorerat i idrottsvetenskap och har gjort ett specialarbete om fysträning för alpina skidåkare. Han har aktivt hjälpt damlandslaget i 5 år. Robert anses vara expert inom det fysiska för alpina skidåkare och jobbar fortfarande aktivt med några av våra största alpina damstjärnor. Han anlitas som ämnesexpert inom det fysiska för att utföra fystester på deltagarna. Han hjälper även till med att ta fram träningsprogram för våra deltagare.
  • Mikael Junglind är utbildad lärare. Han har lång erfarenhet av alpin skidåkning på elitnivå. Han tränade bland annat Anja Pärson tillsammans med hennes far under 12 år.
  • Sara Königsson är fysioterapeut med OMT-utbildning. Sara har även jobbat med alpina damlandslaget under flera år.
  • Hans Bromee är tränare på Alpin: Allmän kurs och en tillgång för Alpin: Elit med sin specialidrottstränarutbildning inriktad mot alpin skidåkning.
Hampus Jonsson
Kursföreståndare och huvudtränare
072-200 82 42
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Till ansökan skall du bifoga betyg och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Antagningen baserar sig på personliga egenskaper samt kvalitet och kunskap kring sin egen skidåkning.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15