Skip to main content

Dreamhill Music

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Dreamhill Music är platsen för dig som drömmer, andas och lever för att skapa musik. Utbildningen är intensiv, stundtals tuff och riktar sig till dig som vill satsa på en karriär som låtskrivare eller musikproducent. Det viktiga för oss är inte vad du gjort tidigare eller var du kommer ifrån, utan att du besitter en stor musikalisk talang.

Dreamhill Music är en intensiv utbildning för dig som  är låtskrivare/producent och besitter en stor musikalisk talang. Du drömmer om och lever för att skapa musik. Den ställer höga krav på din kreativa och strukturella förmåga – precis som den bransch du utbildar dig för.

Initiativtagare till utbildningen är Anders Bagge, låtskrivare och känd bland annat som medlem i juryn för Idol. Han har satt sin prägel på kreativa inslag i utbildningen. Utbildningen är förlagd till Örnsköldsvik.

Syfte

Vi vill öka intresset för samhället, ge kunskap om demokratiska spelregler och vara en aktiv och miljömedveten del av dagens samhälle. Vi bygger upp förmågan att lära sig självständigt och utvecklas till sitt bästa jag.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Studierna är till stor del projektbaserade. Tonvikt läggs på att i team skriva musik till konkreta, skarpa uppdrag från branschen. Dreamhill Music är starkt branschförankrad. Du får genom studierna hos oss möjlighet att bygga ett värdefullt kontaktnät som kan ta dig vidare in i musikindustrin.
Kursdeltagarna har tillgång till tretton mindre musikstudios i ändamålsenliga lokaler.

Kursmoment

 • Låtskrivande och musikproduktion
 • Logic och produktionsteknik
 • Mixning & mastering
 • Lyrics
 • Referenslyssning och feedback
 • Branschkunskap, upphovsrätt mm
 • Hushållsekonomi och eget företagande
 • Personlig utveckling
 • Friskvård, mental hälsa, jämställdhet och hållbarhet är återkommande moment under utbildningen
 Därutöver hålls kursråd varje vecka.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare
 • Hannah Sedin, en serviceinriktad norrlänning som har vanan inne att hålla många bollar i luften efter många år som franchisetagare i butiksvärlden.
Andra medverkande
 • Lärare från Musikmakarna med väl dokumenterad pedagogisk kompetens och specialkunskaper inom ett flertal av kursmomenten, som Frank Ådahl, Peo Hedin, Niclas Lundin, Emil Sydhage.
 • Branschrepresentanter från musikförlag och bolag i Sverige men också från Europa och världen (GB, Norge, Tyskland, NL, USA, Kanada, Japan, Korea med flera.
 • Erfarna deltagare från våra utbildningar som nu innehar intressanta positioner inom musikbranschen
 • Artister som söker låtar
 • SVT, Radio Rix med flera
 • Branschorganisationer som STIM, Musikförläggarna med flera
Hannah Sedin
Kursföreståndare
070-617 47 57
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Utbildningen riktar sig till dem som är 18 år och äldre. För att ansöka skickar du in två låtar med specifikation vad du gjort i skapandet av dessa, och en kort film där du berättar varför du vill gå på Dreamhill.
Utbildningsort:
Örnsköldsvik
Läsårstider:
1 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15