Dreamhill Music

Play Video

Dreamhill Music är platsen för dig som drömmer, andas och lever för att skapa musik. Utbildningen är intensiv, stundtals tuff och riktar sig till dig som vill satsa på en karriär som låtskrivare eller musikproducent. Det viktiga för oss är inte vad du gjort tidigare eller var du kommer ifrån, utan att du besitter en stor musikalisk talang.

Dreamhill Music är utbildningen för dig som drömmer och lever för att skapa musik. Utbildningen är intensiv och ställer krav på din kreativa och strukturella förmåga – precis som den bransch du utbildar dig för.

Initiativtagare till utbildningen är Anders Bagge, låtskrivare och känd som medlem i juryn för Idol. Han har satt sin prägel på kreativa inslag i utbildningen.

Som låtskrivare/producent besitter du en stor musikalisk talang. Vi vill ge dig verktygen för att utveckla ditt skapande och skriva låtar i världsklass.

Syfte

Utbildningen syftar till att utrusta talangfulla upphovsmän av populärmusik för en yrkeskarriär inom branschen.

Mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Musikproduktion och låtskrivande
 • Teknik och mjukvaror
 • Branschorganisationer och dess funktioner
 • Upphovsrättsfrågor
 • Distributionskanaler och olika medier för musik
 • Grundläggande musiklära
 • Mixning och Mastering
 • Efterfrågan av ny musik i Sverige och världen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera och utföra ett musikproduktionsuppdrag mot given deadline
 • Programmera och använda mjukvaror och teknik i det dagliga arbetet
 • Teckna juridiskt hållbara avtal för musikproduktion
 • Nyttja branschorganisationer i respektive funktion
 • Använda olika distributionskanaler och medier för musik
 • Strukturera upp ett hållbart branschnätverk att arbeta med efter utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt arbeta med hantverket musikproduktion
 • Ansvara för att upphovsrättsskydda och avtalsförhandla sina verk
 • Distribuera sin musik i olika medier och plattformar
 • Skapa och producera populärmusik av hög kvalitet
 • Samarbeta i låtskrivarteam och sessions i nätverk runt om i världen
 • Utvecklas som professionell låtskrivare på en global marknad

Utbildningens innehåll
Utbildningen ger dig som redan har baskunskaper i låtskrivande möjlighet att utveckla dina färdigheter i både låtskrivande och musikproduktion. Studierna är till stor del projektbaserade. Stor tonvikt läggs på att i team skriva musik till konkreta, skarpa uppdrag från branschen.

Utbildningen är mycket starkt branschförankrad. Du får genom studierna hos oss möjlighet att bygga ett värdefullt kontaktnät som kan ta dig vidare in i musiknäringen.

Utbildningen är förlagd i Örnsköldsvik. I samma lokaler drivs den prisbelönta och internationellt erkända yrkeshögskoleutbildningen Musikmakarna, med vilka ett antal projekt genomförs under utbildningstiden.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Kursdeltagarna har tillgång till ett tiotal musikstudios. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

Undervisningsform

 • Undervisning i hel klass
 • Föreläsningar av branschbesökare från Sverige och hela världen
 • Clinics och Masterclass
 • Projektarbeten
 • Studiebesök
 • Teamwork i grupper om två-tre studerande
 • Enskild undervisning
 • Feedback sessions
 • Speed dating sessions med branschbesökare

Kursmoment

 • Låtskrivande och musikproduktion
 • Logic och produktionsteknik
 • Mixning och mastering
 • Grundläggande musiklära
 • Lyrics
 • Referenslyssning och feedback
 • Branschkunskap, upphovsrätt mm
 • Personlig utveckling
 • Friskvård, mental hälsa, jämställdhet och hållbarhet är återkommande moment under utbildningen

Kursråd/studerandemöten hålls varje vecka.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare

 • Hannah Sedin, en serviceinriktad norrlänning som har vanan inne att hålla många bollar i luften efter många år som franchisetagare i butiksvärlden.

Andra medverkande

 • Lärare från Musikmakarna med väl dokumenterad pedagogisk kompetens och specialkunskaper inom ett flertal av kursmomenten, som Frank Ådahl, Peo Hedin, Niclas Lundin, Emil Sydhage.
 • Branschrepresentanter från musikförlag och bolag i Sverige men också från Europa och världen (GB, Norge, Tyskland, NL, USA, Kanada, Japan, Korea med flera.
 • Erfarna deltagare från våra utbildningar som nu innehar intressanta positioner inom musikbranschen
 • Artister som söker låtar
 • SVT, Radio Rix med flera
 • Branschorganisationer som STIM, Musikförläggarna med flera
Hannah Sedin
Kursföreståndare
070-617 47 57
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Din musikaliska talang är tungt vägande i antagningsprocessen. Du ska vid ansökan bifoga betyg och kunna presentera två egna låtar med en åtföljande kort processbeskrivning där du specificerar din roll som låtskrivare, producent, textförfattare, melodimakare och så vidare. Dessutom vill vi ha en tre minuter lång videopresentation av dig själv.
Utbildningsort:
Örnsköldsvik
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-03 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari