Skip to main content

Dreamhill Music

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Dreamhill Music är platsen för dig som drömmer, andas och lever för att skapa musik. Utbildningen är intensiv, stundtals tuff och riktar sig till dig som vill satsa på en karriär som låtskrivare eller musikproducent. Det viktiga för oss är inte vad du gjort tidigare eller var du kommer ifrån, utan att du besitter en stor musikalisk talang.

Om du redan har baskunskaper i låtskrivande, hjälper vi dig att ta dina färdigheter i låtskrivande och musikproduktion till nästa nivå. Du kommer att jobba mycket med praktiska projekt där du tillsammans med andra skriver musik för riktiga uppdrag direkt från musikbranschen.

Dreamhill Music är djupt förankrat i musikbranschen, vilket ger dig en unik chans att knyta värdefulla kontakter som kan hjälpa dig framåt i din musikkarriär.

Anders Bagge, välkänd låtskrivare och Idol-jurymedlem, är hjärnan bakom denna utbildning och har bidragit med sin kreativitet till kursens upplägg.

Våra kursdeltagare får tillgång till tretton toppmoderna musikstudios, vilket ger dig alla möjligheter att utforska och utveckla din musikaliska talang.

Syfte

Utbildningen syftar till att utrusta talangfulla upphovsmän av populärmusik för en yrkeskarriär inom branschen.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kunskaper om:
 • Låtskrivande och musikproduktion
 • Logic och produktionsteknik
 • Mixning & mastering
 • Lyrics
 • Referenslyssning och feedback
 • Branschkunskap, upphovsrätt mm
 • Personlig utveckling
 • Friskvård, mental hälsa, jämställdhet och hållbarhet
Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha färdigheter i att:
 • Planera och utföra ett musikproduktionsuppdrag mot given deadline
 • Programmera och använda mjukvaror och teknik i det dagliga arbetet
 • Teckna juridiskt hållbara avtal för musikproduktion
 • Nyttja branschorganisationer i respektive funktion
 • Använda olika distributionskanaler och medier för musik
 • Strukturera upp ett hållbart branschnätverk att arbeta med efter utbildningen
Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kompetenser för att:
 • Självständigt arbeta med hantverket musikproduktion
 • Ansvara för att upphovsrättsskydda och avtalsförhandla sina verk
 • Distribuera sin musik i olika medier och plattformar
 • Skapa och producera populärmusik av hög kvalitet
 • Samarbeta i låtskrivarteam och sessions i nätverk runt om i världen
 • Utvecklas som professionell låtskrivare på en global marknad

Undervisningsform

Undervisningsformer:
 • Undervisning i helklass
 • Föreläsningar av branschbesökare från Sverige och hela världen
 • Clinics och Masterclass
 • Projektarbeten
 • Studiebesök
 • Teamwork i grupper om två-tre studerande
 • Enskild undervisning
 • Feedback sessions
 • Speed dating sessions med branschbesökare
Undervisningen sker huvudsakligen i lokalerna på Sjögatan i Örnsköldsvik, i klassrum och studios. Ett antal föreläsningar och praktiska moment förläggs hos musikbransch vid olika studiebesök samt vid låtskrivarcamps utanför skolan. Friskvårdsaktiviteter sker utomhus eller i speciellt anpassade lokaler.

Kursmoment

 • Låtskrivande och musikproduktion
 • Logic och produktionsteknik
 • Mixning och mastering
 • Lyrics
 • Referenslyssning och feedback
 • Branschkunskap, upphovsrätt mm
 • Personlig utveckling
 • Friskvård, mental hälsa, jämställdhet och hållbarhet är återkommande moment under utbildningen
Därutöver hålls klassmöten varje vecka samt utvecklingssamtal terminsvis.
Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare:
 • Hannah Sedin är anställd sedan 2017 som kursföreståndare på en 50% tjänst, under ”Songwriters Academy of Sweden” där även folkhögskolan S.I.M. och Yrkeshögskolan Musikmakarna ingår.
Övriga lärare:
I teamet på ”Songwriters Academy of Sweden” på plats i Örnsköldsvik återfinns erfarna lärare och medarbetare med väl dokumenterad pedagogisk kompetens och specialkunskaper, som alla på olika sätt och i varierande grad medverkar i Dreamhill Music under läsåret:
 • Ulla Sjöström, platschef
 • Frank Ådahl, lärare i musikbranschkunskap, artistprofilering mm
 • Peo Hedin, musikproduktion, mixning & masteringskunskap
 • Niclas Lundin, lyrik, låtskrivande mm
 • Marcus Stridsberg, foto & film
 • Oscar Sundelin, projektkoordinering, tekniksupport
 • Marlene H Ödling, kanslist
Därtill medverkar externa lärare bland annat Axel Åkerlund i kursen Entreprenörskap och eget företagande, och en rad branschanknutna specialister inom olika musikgenrer och områden.
Representanter från musikindustrin nationellt och internationellt besöker skolan regelbundet och delar med sig av kunskap inom den breda musikbranschen samt ger verkliga uppdrag till deltagarna att arbeta med. Musikförlag och bolag ger också uppdrag att skriva med och för deras artister, ibland på plats på skolan. Branschorganisationer ger clinics och föreläsningar, exempelvis STIM, SKAP, Export Music Sweden och Musikerförbundet.
Seminarier och föreläsningar ges också online med musikbranschföreträdare från många länder.
Dessutom engageras föreläsare inom friskvård, mental hälsa, jämställdhet och hållbarhet med mera, en del av detta med hjälp av Studerandehälsan vid Västerbottens folkhögskola.
Hannah Sedin
Kursföreståndare
070-617 47 57
Förkunskapskrav:
Du kan söka till utbildningen om du är över 18 år. Vi kräver inga meriter eller betyg från grundskola eller gymnasium, din musikaliska talang är avgörande i antagningsprocessen. Du ska vid ansökan kunna presentera två egna låtar med en kort beskrivning, där du specificerar din roll som låtskrivare, producent, textförfattare, melodimakare och så vidare. Dessutom vill vi ha en två minuter lång videopresentation av dig själv.
Utbildningsort:
Örnsköldsvik
Läsårstider:
1 år, 39 veckor
2024-08-21 — 2024-12-18
2025-01-09 — 2025-06-05
Sista ansökningsdag:
2024-05-15