Skip to main content

Permakultur: Ett levnadssätt

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Permakultur är ett levnadssätt som syftar till att skapa ett hållbart och harmonisk samhälle, som tar hänsyn till såväl människa som natur. Konceptet är en kombination av traditionell kunskap och modern teknik.

Permakultur är en verktygslåda fylld med verktyg du kan använda för att skapa och upprätthålla effektiva, motståndskraftiga och hållbara miljöer och platser. Kursen ger dig en inblick i permakultur som levnadssätt och en förståelse för dess grundläggande principer. Kursen går igenom permakulturens teori och filosofi och hur de kan användas i praktiken för hållbar omställning.

Kärnan i permakulturen består av tre etiska principer:

 • Omsorg om jorden – förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste respektera och agera därefter.
 • Omsorg om människan – stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv. 
 • Rättvis fördelning – att världens begränsade resurser används vist och rättvist och att överskottet återinvesteras i omsorg om jord och människor.

Kursen är mestadels praktisk och du kommer att få lära dig hur du kan integrera permakultur i ditt eget levnadssätt. Vi kommer att lära oss grunderna i skogs/trädgårdsodling och jordbruk. Vi kommer att få kunskap om jakt, fiske och om ätliga växter och bär.  Dessutom lär vi oss mer om naturligt byggande och renovering.

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och fallstudier.

Syfte

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat hållbart levnadssätt över tid.

Mål

Det blir praktiskt och teoretiskt lärande med ett ökat samspel till den omgivande naturen.

Undervisningsform

Utbildningen tar avstamp i en upplevelsebaserad inlärning med både praktiskt och teoretiskt inlärning.

Kursmoment

Kursen kommer bland annat att täcka följande ämnen:
 • Introduktion till permakultur: Historia, definition och grundläggande principer.
 • Permakultur som samhällsmodell: Hur permakultur kan användas för att skapa en mer hållbar samhällsmodell och vikten av samhällsengagemang och samverkan.
 • Hållbart levnadssätt: Lär dig hur du kan integrera permakultur i ditt egna levnadssätt och bli mer självförsörjande.
 • Trädgårdsodling och jordbruk: Lär dig grunderna i permakulturträdgårdsodling och hur dun kan odla din egen mat och leva mer hållbart.
 • Jakt,fiske insamling av vilda växter och bär: Lär dig och få kännedom om Jakt och fisketekniker, lär dig mer om vilda ätliga växter och bär som en hållbar energikälla.
 • Naturligt byggande och renovering: Lär dig om miljövänliga och hållbara byggmetoder och hur du kan renovera och bygga ditt hem på ett mer hållbart sätt.
 • Prepping och överlevnadsteknik att förbereda sig för det oväntade, mentalt/fysiskt samt med praktiska färdigheter
 • Downshiftingmindre är mer” samtal och praktisk tillämpning på att försöka använda mindre men mera ”rätt” utrustning med goda resultat. 

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
Mikael Åkerman är kursföreståndare. Han har mångårig erfarenhet av att leva i samspel med den omgivande naturen. Mikael har haft ett stort antal kurser både i Sverige och utomlands när det gäller att leva och överleva i olika typer av miljöer. Hans stora intresseområden är  samspelet mellan Natur – Människa och Teknik. Mikael Åkerman har en positiv grundsyn på sin omgivning.
Mikael Åkerman
Kursföreståndare
070-365 52 66
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Deltagarna ska ha personlig utrustning för att vistas i fältmässiga miljöer samt ha möjlighet att ligga borta kortare och längre perioder.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
Kursstart 2024-01-08
Sista ansökningsdag:
2023-12-15