Skip to main content

Permakultur: Ett levnadssätt

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Ny kurs: Text kommer.

Kursbeskrivning är på gång.

Syfte

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat hållbart levnadssätt över tid.

Mål

Det blir praktiskt och teoretiskt lärande med ett ökat samspel till den omgivande naturen.

Undervisningsform

Utbildningen tar avstamp i en upplevelsebaserad inlärning med både praktiskt och teoretiskt inlärning.

Kursmoment

En utbildning med inriktning på att leva som förr med hjälp av ny teknik, vilket syftar och ger en målbild till ett mer hållbart samspel mellan Natur – Människa – Teknik. Detta är utbildningen för dig som eftersträvar minskad sårbarhet, med ökad självförsörjning och självhushållning, mer autonomi, ökad hållbarhet och meningsfullhet. Ett liv närmare ursprunget i naturen med ett annat livstempo präglat av harmoni i ett lugn, till skillnad från nutidens stressproblematik. Kort och gott att bli lite mera av Naturdeltagare än Naturbetraktare, där människans basala behov, såsom skydd, värmebalans, mat, vätska, sömn, samt fysisk och psykisk trygghet är åter viktiga fokusområden.

Observera att kursen är ny och att denna kursplan kan komma att ändras och justeras. Tanken är att ni i god tid även skall få veckoscheman så att er planering och förberedelse kan bli så bra som möjligt.

<br
Höstterminen 2023
 • V34. Introduktion, värdegrund, regler, ansvarsområden och lagbygge
 • V35. De basala behoven: Skydd, värme, mat, vätska & sömn ett ute-dygn
 • V36. Rustikt friluftsliv
 • V37. Kustäventyr vandring i Skuleskogens nationalpark
 • V38. Primitivt leverne
 • V39. Nybyggarliv
 • V40. Jakt & fiske
 • V41. Bära & förvara
 • V42. Konservering och tillagning av kött, fisk och växter
 • V43. Eget projekt med koppling till Natur – Människa – Teknik
 • V44. Höstlov
 • V45. Fjälltur Jäkkvik och resonemang runt eget projekt
 • V46. Samarbete + Jägarexamen
 • V47. Besöka Tegsnäs och tillverka egna färdmedel på snö
 • V48. Smide och knivtillverkning
 • V49. Energilösningar: Batteri, vindkraftsel, solkraftsel, vattenkraftsel
 • V50. Hantverk om möjligt avsluta påbörjade projekt
 • V51. Lov
 • V52. Lov
Vårterminen 2024
 • V01. Lov
 • V02. Snöskoterkort och ripsnarning
 • V03. Vinterutbildning primitiv
 • V04. Möte med Samtingets ordförande med tema Jakt och fiske
 • V05. Samekultur/Jokkmokks marknad V ATV och Håkan J beskriver lite om samekultur
 • V06. MSB kriskommunikation med Claes Tovetjärn, psykolog och krisinformatör samt Ola Jonsson Ola Jonsson säkerhetssamordnare på Storumans kommun
 • V07. Kris i Urban miljö – teoretiskt & praktiskt (Harry Sep)
 • V08. Besöka Skogsnäskollektivet i Styrnäs Näsåker
 • V09. Hållbart byggande
 • V10. Sportlov
 • V11. Timring
 • V12. Timring
 • V13. Fjälltur
 • V14. Påsk
 • V15. Projektvecka
 • V16. Självledarskap
 • V17. Moderna energialternativ
 • V18. Studieresa
 • V19. Odling: Bygga växthus. Besök av olika odlingar (inklusive stadsodlingar)
 • V20. Jordkällare, förvaring och lagring (bygga egen variant)
 • V21. Projektredovisningar samt avslutning

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Mikael Åkerman är kursföreståndare för Prepping och Överlevnadsteknik. Mikael har mångårig erfarenhet av att leva i samspel med den omgivande naturen. Mikael har haft ett stort antal kurser både i Sverige och utomlands när det gäller att leva och överleva i olika typer av miljöer. Hans stora intresseområden är  samspelet mellan Natur – Människa och Teknik. Mikael Åkerman har en djupt positiv grundsyn på sin omgivning.
Andra lärare med återkommande undervisning
 • Andreas Söderlund (förmåga och värdet av samarbete)
Mikael Åkerman
Kursföreståndare
070-365 52 66
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Deltagarna ska ha personlig utrustning för att vistas i fältmässiga miljöer samt ha möjlighet att ligga borta kortare och längre perioder.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15