Alpin: Allmän kurs

Alpin: Allmän kurs vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier med tävlingsåkning och alpin träning. Undervisningen är ämnesintegrerad och genomförs i block.

Studierna vid alpina linjen är förlagda till världsmästarbyn Tärnaby. Här erbjuds utomordentliga möjligheter till effektiv träning. Skolan ligger en minut från liftstationen.

Undervisningen är kostnadsfri. Skolan ställer läroböcker i form av klassuppsättningar till förfogande. Förbrukningsmateriel som används i undervisningen betalas av den studerande.

Vid skolan finns tre heltidsanställda lärare och fyra heltidsanställda tränare. Tärnaby skidhem anlitar även externa föreläsare och instruktörer när det gäller kurserna i näringslära, träningslära och mental träning. Detta gäller även den estetiska verksamheten.

I övrigt genomförs, i början på varje läsår, lägerskolor i form av fjällvandringar och undervisning i vår samiska kultur och nybyggarkultur.

Folkhögskolereformen ger oss stor frihet att anpassa studierna efter skidåkningen. På folkhögskolan planerar du dina studier och din träning i samarbete med lärare/tränare och tar själv ansvar för resultatet. Detta i kombination med träning och internatboende skapar en stark gemenskap. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling.

Matilda Fjällström
Kursföreståndare
0954-147 57
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock ska du ha dokumenterade tävlingsmeriter. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 – 4 år, 37 veckor per läsår
2019-08-26 — 2019-12-20
2020-01-09 — 2020-05-27
Sista ansökningsdag:
2019-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. På Alpin: Allmän kurs betalar du 15 500 kronor per läsår. Kostnaden täcker förbrukningsmaterial och resor. Dessutom tillkommer ungefär 2500 kronor för liftkort och 15 000 kronor för lägerverksamhet.