Vad kul att du vill söka till oss. Vi lovar att göra vårt yttersta för att din tid hos oss ska bli både lärorik och rolig. Du väljer själv om du vill fylla i formuläret eller om du hellre skriver ut ansökan och skickar via post.

Om du har några frågor om din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss. Du når Storumans folkhögskola på 0951-267 80 och Vindelns folkhögskola 0933-136 00.

Viktiga dokument

För att få studera hos oss måste du godkänna det som står i dokumenten nedan. Storumans och Vindelns folkhögskolor har regler som skiljer sig en aning åt. Därför är det viktigt att du läser just de regler som gäller för den skola du söker till.

Dokument för dig som vill studera vid Storumans folkhögskola
Etisk policy
Trivselregler

Dokument för dig som vill studera vid Vindelns folkhögskola
Drogpolicy
Ordningsregler

Kostnader

All undervisning vid Storumans och Vindelns folkhögskolor är kostnadsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.
Alla utbildningar har olika avgifter (beroende på omkostnader). Dessa finns specificerade på utbildningarnas respektive sidor.
Internatet i Storuman
Om du bor på internatet i Storuman betalar du 2930 kronor per månad (september – maj) för boende och frukost. Om du vill äta lunch på skolan kostar denna 60 kronor. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.
Internatet i Tärnaby
Om du bor på internatet i Tärnaby betalar du 4800 kronor per månad (september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om du väljer att avstå middagen blir priset istället 3500 kronor per månad. Enskild middag kostar 65 kronor. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.
Internatet i Vindeln
Om du bor på internatet i Vindeln betalar du 3990 kronor per månad (september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.
Serviceavgift
Serviceavgiften täcker kostnaden för bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar, den olycksfallsförsäkring som alla våra studerande har och tillgången till våra lokaler efter ordinarie skoltid. Serviceavgiften skiljer sig åt mellan våra olika orter. I Storuman, Tärnaby och Örnsköldsvik ligger serviceavgiften på 1100 kronor per läsår (550 kronor för dem som läser på distans), i Vindeln ligger serviceavgiften på 1500 kronor per läsår och i Lycksele, Umeå och Åsele är den 300 kronor per läsår.
Serviceavgift tas ut av alla som studerar vid Storumans folkhögskola. Bland dem som studerar vid Vindelns folkhögskola tas serviceavgiften endast ut av dem som ej bor på internatet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När din ansökan kommer in till oss registreras dina personuppgifter, vilken kurs du vill gå, din utbildningsbakgrund, CSN för studiemedel och eventuella önskemål om boende i datorprogrammet SchoolSoft.
När du sökt till oss skickar vi dina uppgifter till CSN för att du ska kunna söka studiemedel. Vi skickar även in statistikuppgifter till Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter vidarebefordras till Folkbildningsrådet (FBR) som har till uppgift att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.
Vi kan inte behandla en ansökan som saknar dina personuppgifter.
När du skickar in din ansökan godkänner du att vi registrerar dina uppgifter enligt ovan.

Antagningskriterier

Din ansökan behandlas och beslutas om av kursansvarig i samråd med rektor. Ditt personliga brev har mycket stor betydelse för dina möjligheter att studera hos oss. Vi strävar efter så stor mångfald som möjligt i varje kursgrupp och vi kommer att beakta detta vid antagningen.
En plats hos oss förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde, demokrati och solidaritet.

Adressändring

Om du planerar att tillfälligt befinna dig på annan adress, eller om du flyttar, är det viktigt att du kontaktar skolan. Om du inte bekräftar ditt antagningsbesked kan din utbildningsplats gå förlorad.