Skip to main content

Allmän kurs: Distans

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Allmän kurs: Distans finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet och som gillar friheten att själv planera din skoldag. Kanske kombinerar du studier med jobb? Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper på gymnasienivå, samt goda kunskaper inom mänskliga rättigheter och demokrati. Vi vill att du ska kunna agera som en god demokratisk medborgare på ett medmänskligt plan.

Mål

Målet är grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Målet med kursen är även att utbilda kloka demokratiska medmänniskor som är medvetna om sin samtida omvärld och värnar om mänskliga rättigheter. 

Förutom ämneskunskaper bedömer vi din förmåga att utföra uppgifter och lösa problem. Kognitiva förmågor tas i beaktande samt förmåga att tillgodogöra dig inlärd information såsom fakta, principer, teorier med mera. Vi bedömer också din förmåga att kunna använda och utveckla dina kunskaper och färdigheter. Din förmåga att samarbeta och ta ansvar i arbets- och studiesituationer är också viktig.

Distansundervisning
Distansundervisning med Google Classroom som plattform. Inga obligatoriska fysiska träffar, dock regelbundna videosamtal. 

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. 

Utvecklingssamtalen innefattar självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Studerandehälsan finns som stöd för alla studerande på Västerbottens folkhögskola. Inom studerandehälsan finns det personer som har tystnadsplikt.

Kursmoment

För att nå allmän behörighet till högre studier:

Svenska 1, 2 och 3
I ämnet svenska får deltagaren möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa, lyssna och tala utvecklas du som människa. Vilket troligen medför att deltagaren kommer att känna sig tryggare i sin språkliga förmåga. Vilket kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier plus i det övriga sociala livet. Hela utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnar övningar. Samt olika digitala medier.

Engelska 5 och 6
Från grund och uppåt så strävar vi efter att utveckla en förmåga att behärska det engelska språket i tal och skrift och kunna tillämpa nya kunskaper. Vi vill ge verktyg att förstå artiklar, rapporter och föreläsningar som behandlar aktuella problem och uttrycker attityder och åsikter. Utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnarövningar samt olika digitala medier.

Naturkunskap 1a1
Undervisningen och kurslitteraturen skall leda fram till en större naturvetenskaplig förståelse för samverkan mellan människan och miljön.

Matematik 1a, 1b eller 1c
Vi använder kurslitteratur och digitala verktyg för inlärning och problemlösning. Kursen innebär att du får lättare att lösa vardagliga problem som på olika sätt inkluderar matematiskt tänkande.

Religion 1
Här tar vi upp de stora världsreligionerna för att öka förståelsen för andras syn på livet. Vi diskuterar etiska och moraliska frågor knutna till bland annat existentiella livsfrågor vilket ger ökade kunskaper som kan utveckla omvärldsanalysen.

Samhällskunskap 1a1
Kursen innehåller kunskaper som är relevanta för att du skall kunna orientera sig i det svenska samhället och därmed öka graden av delaktighet. Det sker med hjälp av kurslitteratur, diskussioner, tidningsartiklar, nyhetssändningar och mycket annat.

Historia 1a1
Vi gör en resa från dåtid till nutid genom stora historiska händelser. Tanken är att du ska få en förståelse för hur och varför samhällen och kulturer utvecklats som de har gjort. Varför världen befinner sig i det tillstånd den gör där historiska händelser och beslut påverkats av den.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Kursens omfattning

1 – 3 år. Omfattningskraven beror delvis på tidigare studier eller erfarenheter från yrkesliv. Kursen kan läsas 100 %, 75%, 50 % eller 25% och ett läsår är 37 veckor. 

Lärare

Kursansvarig
Alexandra Zinatullina undervisar i engelska och svenska som andraspråk. 

Andra lärare med återkommande undervisning
Caroline Lundberg undervisar i matematik och naturkunskap
Susanne Andersson undervisar i matematik
Kajsa Olofsson undervisar i samhällskunskap och religion
AnnaLena Forsberg undervisar i svenska och svenska som andraspråk, historia
Allan Forsberg undervisar i svenska
Elin Eriksson undervisar i engelska

Alexandra Zinatullina
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och följa undervisningen. Du måste ha tillgång till uppkoppling digitalt (bredband) samt ha en viss datorvana så du kan använda Google classroom, skicka och ta emot e-post, se på föreläsningar och film samt koppla upp dig på videosamtal. Undervisningen inkluderar regelbundna videosamtal mellan deltagare och lärare.
Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag inför vårterminen 2023:
2022-11-15