Skip to main content

Allmän kurs: Distans

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Allmän kurs: Distans finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet och som gillar friheten att själv planera din skoldag. Kanske vill du kombinera dina studier med jobb?

Genom att läsa allmän kurs kan du bli behörig att söka till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi intresserar oss för vad du behöver för att nå dina mål med studierna.

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat och varvar teoretiska diskussioner med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

När du slutfört folkhögskolans allmänna kurs utfärdas ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Kursupplägg för allmän kurs på distans

Upplägg av kursen: Vi jobbar ämnesintegrerat med omvärldskunskap, samtidigt som du får tid att fokusera på enskilda ämnen för att fördjupa dina kunskaper och få behörighet till högre studier.
Kursen består av tre viktiga komponenter: 
Gemensamma lektioner
Varje enskilt ämne har schemalagda tider där man träffas och har gemensamma  lektioner. Lektionerna äger rum på dagtid mellan 09.00 – 15.00. Målet med lektionerna är att främja diskussioner och samarbeten mellan deltagare.
Individuella uppgifter
Du får själv bestämma när på dagen du vill jobba med dina individuella uppgifter. Det är det som skapar flexibiliteten i utbildningen. Vi erbjuder enskilda samtal med lärare och schemalagt lässtöd när du behöver hjälp eller vill redovisa en uppgift.
Gemensamma aktiviteter
Att studera på folkhögskola innebär att man även deltar i gemensamma temadagar och de klassråd som arrangeras. Skolan erbjuder även skolresor och digitala studiebesök – men de är frivilliga.
– – –
Närvarokrav: Som närvaro räknas att du är med på de gemensamma lektionerna och redovisar dina framsteg till din mentor en gång per vecka.
Anpassningar: För dig som har social fobi eller andra svårigheter kan vissa anpassningar kan göras.  Kontakta Alexandra Zinatullina om du vill veta mer. 

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till personlig utveckling som utvecklar förmågor och  färdigheter som är till nytta i studie-  och arbetsliv.

Mål

Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Undervisningsform

Varje deltagare får en individuell studieplanering med tydliga målsättningar. Varje läsår börjar med ett obligatoriskt digitalt informationsmöte.
Vi använder Google Classroom som utbildningsplattform. Vi har inga obligatoriska fysiska träffar, dock regelbundna videosamtal.
Deltagarna får den tid de behöver för att klara sina mål och de kan få extra stöd vid behov. Deltagarna som studerar på distans deltar i gemensamma temadagar. De har också rätt till att vara med på alla skolaktiviteter: utflykter, studiebesök, skolresor, friluftsdagar, etc. Vi skickar regelbundet ut information om våra aktiviteter.
Som närvaro räknas att deltagarna redovisar sina framsteg till sin mentor en gång i veckan. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs:  
 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
För att nå grundläggande behörighet till högskola krävs:  
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:  
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Alexandra Zinatullina undervisar i engelska och svenska som andraspråk
Andra lärare
 • Caroline Lundberg undervisar i matematik och naturkunskap
 • Susanne Andersson undervisar i matematik
 • Kajsa Olofsson undervisar i samhällskunskap och religion
 • AnnaLena Forsberg undervisar i svenska och svenska som andraspråk, historia
 • Allan Forsberg undervisar i svenska
Alexandra Zinatullina
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och följa undervisningen. Du måste ha bra internetuppkoppling, dator, kamera och mikrofon
Utbildningsort
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15