Skip to main content

Elitidrott och ledarskap

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Är du idrottare och vill satsa på en elitkarriär och på samma gång få en gedigen utbildning i ledarskap? Hos oss kan du kombinera träning och studier: Allt för att du ska ha de bästa förutsättningarna i din fortsatta karriär.

Under ditt år hos oss får du fördjupade kunskaper i vad det innebär att vara elitidrottare och/eller ledare. Du får lära dig mer om bland annat anatomi, näringslära, träningsmetoder, skadehantering och idrottspsykologi. Vi arbetar processbaserat och du får pröva och ompröva idéer och resonemang. De teorier vi använder är etablerade och forskningsbaserade.

Vi lägger stor vikt vid mental träning. Du kommer att få jobba med målsättningar, motivation, självförtroende och självmedkänsla. Du kommer också att få lära dig hur du kan coacha andra och hur du kan planera och genomföra träningspass för olika grupper.

För att lyckas som elitidrottsutövare krävs en insikt om hur livets olika delar samspelar. Hos oss får du lära dig hur du genomför motiverande samtal och hur du lindar dina fötter. Men än viktigare är att du får fylla din verktygslåda med metoder som ger balans. Hur kost, sömn och dina relationer med vänner och familj bygger långsiktig framgång.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt, kunskap och användbara verktyg för att veta vad som krävs och behövs för att utöva elitidrott eller leda grupper inom hälsosektorn.

Mål

Målet är att  du som idrottare ska känna att du har kunskap för att ta ditt idrottande till nästa nivå. Som ledare ska du känna dig trygg att planera och leda grupper inom hälsoområdet.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både mer teoretiska delar och även mer praktiska där så krävs. Viss del av utbildningen kommer även bedrivas i projektform. Utbildningen ges i Vindeln, med vissa moment i Umeå.

Kursmoment

Mental träning
I detta moment testar vi verktyg för att arbeta med mental träning som individ och ledare. Detta satsar vi på och förvaltar under hela läsåret. Efter en introduktion tar vi oss igenom målsättning, självförtroende och självmedkänsla. För att du ska ha möjlighet att bli en bättre idrottare, men även ledare, knyter vi ihop säcken med coaching som förhållningssätt och relevanta övningar.
Anatomi och fysiologi
Fokuset på anatomi och fysiologi är hur kroppen och rörelseapparaten fungerar och dess potential. Vi repeterar detta genomgående under året då flera moment är kopplat till kroppen och dess funktion.  VI går igenom grundläggande anatomi kring rörelser och leder, skelett, muskelns uppbyggnad och funktion, men även  kondition och respirationssystemet (hjärta, lungor och blod).
Digitala verktyg och kommunikation
Här möter vi de verktyg som behövs för att studierna ska bli roliga och effektiva. Vi rör oss i Google Workspace där du har din arbetsyta, ditt klassrum och dina möjligheter att kommunicera. I Exorlive kan vi arbeta för att skapa och dela ut träningsprogram. I anatomin testar vi 3D-program med mera. Tillsammans med andra digitala verktyg blir lärandet nytänkande och spännande.
Evidensbaserat förhållningssätt och MIK
Vi har ambitionen att använda aktuell och tillgänglig kunskap för att dina studier ska bli värdefulla. I detta moment lär ni er mer om medie- och informationskunskap (MIK). Förenklat lär vi oss hur och var en kan söka information, men även hur information kan användas. I detta moment ingår källtillit, källkritik och vetenskaplig metod.
Näringslära och kost
Inom näringslära lär vi oss om de olika ämnena, hur matsmältningsorganen fungerar och hur maten på tallriken påverkar oss. Vi undersöker hur vi kan anpassa livsstilen efter dagens livsmedel och samspelet mellan hälsa, prestation och hållbarhet. I ämnet näringslära får vi lära oss att näringsberäkna och jobba i projekt med aktuella ämnen inom kost och näringslära.
Konditionsträning
Inom konditionsträningen får vi lära oss hur hjärta, lungor, blod och muskler hänger ihop kopplat till rörelse. Vi får chans att testa syreupptaget, lära oss om träningsmetoder, verktyg och tester. I en fördjupning kan vi också undersöka olika träningspass och program anpassat efter idrott eller målgrupp.
Instruktörsutbildning, Styrketräning
I styrketräningen repeterar vi anatomi och fysiologi och lär oss även om nyttan med olika övningar, belastning och anpassning. Vi lär oss om profiler och fördelar för olika aktiviteter och idrotter, välja övningar och redskap, instruera och skapa träningsupplägg. Det ges även möjlighet till fördjupning inom träningsplanering.
Stress/sömn
Stress och sömn är viktiga pusselbitar för att orka med en aktiv vardag. Vi lär oss om återhämtning och fysiologiska kopplingar till detta. Vi lär oss om hur stress och sömn är kopplat till mående och prestation. Det kan innehålla sömnkurvor och cykler, hormoner, brister och metoder för optimal vila. Här ges möjlighet till mindfulness och meditation som metoder för återhämtning.
Kommunikation
Här bekantar vi oss med kommunikation och samtalsteknik.  Vi använder kommunikation för att bli bättre som aktiva och ledare. Här lär vi oss om lösningsfokuserade samtal, feedback/feedforward, motiverande samtal (MI) och fördjupar oss i vissa delar.
Det coachande förhållningssättet
Här bekantar vi oss med coaching som begrepp. Vi använder oss av mental coaching och kopplar det till den idrott eller fysiska aktivitet som är aktuell. Vi lär oss om olika metoder och sätt att coacha, samt skapa instruktioner och övningar. Vi får praktiskt  coacha och instruera individer och grupper inom idrott och träningsmetoder.
Skadeförebyggande träning och prehab
Vi använder oss av kunskaper om kroppen och träningslära för att förebygga skador och på så sätt utvecklas. Metoder och principer om belastning är en röd tråd här.
Skadehantering
Som idrottare och ledare är det vanligt att någon i ens närhet blir skadad. Under detta moment får vi lära oss mer om att hantera några av de vanligare skadorna.
Vad innebär det att vara elitidrottare?
Förutom sin aktivitet eller idrott finns mycket annat som ska fungera under dygnets 24 timmar. Här belyser vi  sömn, kost, återhämtning, relationer och andra värden som spelar roll för att du ska utvecklas.
Projektarbete
Här får deltagaren öva sitt coachande och ledarskap inom en förening eller på annat vis i området hälsa. Projektet kan rikta sig mot individer såväl som grupper.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare
Joel Lindström har en magisterexamen inom idrottsmedicin och coaching. Han har arbetat som PT och som instruktör.
Andra lärare
Anders Königsson har ett SM-guld i Super G. Han har jobbat i cirka 15 år som ledare, bland annat som tränare för det alpina landslaget och som huvudtränare vid Tärnaby Skidhem.
Mikael Junglind har mångårig erfarenhet av ledarskap och kommunikation. Han har bakgrund inom elitidrotten och var under många år tränare åt Anja Pärson och det alpina damlandslaget. Han har synts som expert i Vinterstudion hos SVT och på Viasat Sport.
Joel Lindström
Kursföreståndare
070-347 18 56
Förkunskapskrav:
Antagningen baserar sig på personliga egenskaper samt kvalitet och kunskap kring ditt idrottsutövande. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15