Skip to main content

Elitidrott och ledarskap

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Ny utbildning: Kursbeskrivning kommer.

Text kommer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt, kunskap och användbara verktyg för att veta vad som krävs och behövs för att utöva elitidrott eller leda grupper inom hälsosektorn.

Mål

Målet är att  du som idrottare ska känna att du har kunskap för att ta ditt idrottande till nästa nivå. Som ledare ska du känna dig trygg att planera och leda grupper inom hälsoområdet.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både mer teoretiska delar och även mer praktiska där så krävs. Viss del av utbildningen kommer även bedrivas i projektform. Utbildningen ges i Vindeln, med vissa moment i Umeå.

Kursmoment

Digitala verktyg och kommunikation
 • Google Classroom
 • Google Workspace
 • Databaser
 • Plattformar
 • Exorlive
 • Sociala medier och kommunikation
Evidensbaserat förhållningssätt
 • Källkritik och källtillit
 • Vetenskaplig metod
 • Informationssökning
Mental träning
 • Intro
 • Målsättning
 • Självförtroende och självmedkänsla
 • Coaching och övningar
Anatomi
 • Grundläggande anatomi kring rörelser och leder
 • Skelett
 • Muskelns uppbyggnad och funktion samt musklernas namn, funktion och ursprung/fäste
Näringslära och kost
 • Grundläggande näringslära om matsmältningsorganen och deras funktion och uppgift, energi samt de olika näringsämnena
 • Kost ur hållbarhetsperspektiv
 • Projektarbete kring valfritt ämne inom näringsläran
 • Energiberäkning
Konditionsträning,
 • Testning
 • Konditionsfysiologi
 • Hjärta, lungor och respirationssystemet samt anpassningar i kroppen av konditionsträning,
 • Träningsmetoder
 • Grundläggande tester
 • Fördjupning: Passupplägg och anpassning efter målgrupp
Instruktörsutbildning, Styrketräning
 • Anatomi och muskelfysiologi
 • Grundläggande biomekanik
 • Instruktioner och träningsupplägg
 • Verktyg
 • Fördjupning: träningsplanering och periodisering
Stress/sömn
 • Sömnkurvor
 • Hormoner
 • Sömnbrist
 • Fysiologi
 • KBT-modellen
 • Stresshantering.
Mindfulness/meditation
 • Introduktion till mindfulness och meditation
Kommunikation
 • Lösningsfokuserade samtal
 • Samtalsteknik
 • Feedback/feedforward
 • Motiverande samtal (Mi)
Deltagande Psykeveckan
 • Föreläsningsvecka på temat psykisk hälsa.
Det coachande förhållningssättet
 • Vad innebär det?
 • Hur ska en ledare/coach vara?
 • Finns det olika ledarstilar?
 • Vad funkar bäst?
 • Ska man leda/coacha på olika sätt beroende på vem som blir coachad?
 • Hur planerar och genomför man träningspass för en grupp?
Skadeförebyggande träning och prehab!
 • Hur kan man träna för att undvika skador i sin idrott?
Traumalogi
 • Lära sig linda fötter.
 • Hur ska man agera vid en stukning eller en kraftig blödning i muskeln?
 • Hjärnskakning! Hur ska man tänka vid en hårdare smäll mot huvudet?
 • Hur ska man tänka första tiden efter traumat?
Vad innebär det att vara elitidrottare.
 • Mat, kost, sömn, vänner , familj etcetera

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursföreståndare
Joel Lindström har en magisterexamen inom idrottsmedicin och coaching. Han har arbetat som PT och som instruktör.
Andra lärare
Anders Königsson har ett SM-guld i Super G. Han har jobbat i cirka 15 år som ledare, bland annat som tränare för det alpina landslaget och som huvudtränare vid Tärnaby Skidhem.
Mikael Junglind har mångårig erfarenhet av ledarskap och kommunikation. Han har bakgrund inom elitidrotten och var under många år tränare åt Anja Pärson och det alpina damlandslaget. Han har synts som expert i Vinterstudion hos SVT och på Viasat Sport.
Joel Lindström
Kursföreståndare
070-347 18 56
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Du bör ha någon typ av idrottslig erfarenhet och du ska kunna delta i fysiska aktiviteter. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15