Skip to main content

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Utvärderingar visar att denna arbetsmarknadspolitiska insats varit framgångsrik. Ett år efter avslutad kurs har 38 procent gått vidare till fortsatta studier, och 17 procent har fått arbete. Nio av tio deltagare uppger att de skulle rekommendera kursen till en vän, och sju av tio har blivit motiverade till fortsatta studier.
Arbetsförmedlingen avgör
Studiemotiverande folkhögskolekurs är en kurs som folkhögskolorna erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i dessa kurser. Satsningen riktar sig till arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och har
• fyllt 16 men inte 25 år, eller
• fyllt 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
När Arbetsförmedlingen kommit överens med den arbetssökande om att en studiemotiverande kurs kan vara rätta vägen att gå, så tas en individuell studieplan fram i samarbete med den lokala folkhögskolan. Innehållet på kursen kan och bör alltså variera något, beroende på behoven hos kursdeltagarna. Träning i studieteknik med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik är i fokus. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.
Intyg utfärdas
När utbildningen är klar utfärdar folkhögskolorna ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som deltagaren tillgodogjort sig.
Du kan gå Studiemotiverande folkhögskolekursen i såväl Lycksele, Storuman, Tärnaby, Umeå, Vindeln som Åsele.