Skip to main content

Bristen på folkvett drev Filip till Vindeln

Om inte Filip Gerhardsson en dag 1943 drabbats av en viss insikt, så hade denna folkhögsksola gått miste om en framstående elev och länet en skicklig polismästare! Insikten var den att en 20-årig yngling inte såg någon framtid i arbete med skog och jord på fädernegården. Bättre då att söka sig till böcker och bildning!

Text: Per Runesson // Foto: Ingiberg Olafsson

I handlingarna kan man läsa att när Filip Gerhardsson 1943 skulle söka till Vindelns folkhögskola och motivera sin ansökan skrev han att han ville dit för att han ”insett sin brist på folkvett”. Det var förresten hans äldre bror Gideon som inspirerat honom till denna insikt och handling. Han hade själv gått igenom skolans treårskurs och tyckte inte att ett liv med spade, såg och plog på föräldrahemmanet var Filips rätta element.

Filip sökte och kom in. Han fick ett litet stöd av kommunen och sitt fackförbund (Skogs- och flottning) och hade därtill en sparad slant. Mötet med skolan var, säger han ”en mental överraskkning”.

– Jag kom från en miljö där det ansågs att studier skulle vara förbehållna bättre mans barn. Jag hade alltid varit nyfiken och hade sedan ett mycket gott synminne, lätt för att lära kan man säga. Här kom jag nu in i böckernas värld, en makalös värld! Och lärarna var som besjälade av sin roll att undervisa. Sedan gällde det ju också en allmän fostran. Från mina föräldrar hade jag och mina sju syskon fått höra att man skulle göra rätt för sig och liknande tankar.

– Jag kan än minnas glädjerysningen när jag hörde Carl Segerståhl stå där framme och deklamera Viktor Rydbergs kantat med raderna ”vad mer om spejarblicken ser hur bortom fästet tusen solar fejas” (här fortsätter Filip citera en text som han hört sjuttiotvå år tidigare…)  Och Nils Ferlin hade vid det här laget givit ut tre diktsamlingar och dem läste man förstås.

Filip Gerhardsson har begåvats med otaliga medaljer, fyra hundra stycken, många i skytte samt förtjänsttecken. Men, säger han, ”den finaste utmärkelsen jag varit med om var när man röstade fram mig som den bästa kamraten på skolan. Jag fick en tia (i dag 200 kronor) – allt var en upplevelse, ja hela vistelsen på skolan var stort för den som gått för sig själv i skog och mark”.

Intervjun gjordes i maj 2015
Att studera på folkhögskola kan vara ett avbrott i en stressig tillvaro. Det kan också vara en chans att läsa in gymnasiet eller en början på en yrkeskarriär. Under denna rubrik har vi samlat intervjuer med tidigare studeranden. Personer för vilka folkhögskolan betytt mycket.
Fler intervjuer