Skip to main content

Om krisen kommer

Välkommen till en omfattande intensivkurs i krisberedskap och självhushållning. Kursen är utformad för att ge dig praktiska färdigheter och kunskaper i att effektivt kunna hantera olika kriser.

Kursen är utformad för att ge dig praktiska färdigheter och kunskaper för att effektivt hantera olika kriser. Genom övningar, diskussioner och kunskapsutbyte täcker vi allt från basala behov och livsmedelsberedskap till vattenhantering, alternativa energikällor, personlig säkerhet och psykologisk resiliens. Du kommer att lära dig om vikten av att vara förberedd, tekniker för vattenrening, energieffektivitet, första hjälpen, samt att hantera stress och bygga psykologisk motståndskraft. Kursen leds av överlevnadsexperten Mikael Åkerman.

Fredag 10 maj

Introduktion till våra behov i kris
 • 09:00 Start med presentationer.
 • 10.00 Människans basala behov.
 • 11.30 LUNCH
 • 13.00 Förståelse för olika typer av kriser och deras påverkan
 • 14.30 FIKA
 • 15.00 Fördelen och vikten av att vara förberedd och ha en handlingsplan
 • 16.00 Praktiskt handhavande om den skärande eggen och protein/växtfibrer
 • 18.00 MIDDAG (slut ordinarie program)
 • 19.00 Fisketur för de som vill och orkar

Lördag 11 maj

Vattenhantering och energiförsörjning i en kris
 • 09.00 Hur säkra tillgång till rent vatten vid brist och nödsituationer?
 • 10.30 Vattenreningstekniker och lagring av reservvatten
 • 11.30 LUNCH
 • 13.00 Alternativa energikällor och energieffektivitet i nödsituationer
 • 14.30 FIKA
 • 15.00 Kommunikationslösningar vid strömavbrott och brist på traditionella
  kommunikationsmedel
 • 18.00 MIDDAG
 • 19.00 Kvällsaktivitet (ej obligatoriskt)

Söndag 12 maj

Säkerhet och första hjälpen
 • 09.00 Säkerhet och första hjälpen
 • 11.30 LUNCH
 • 12.30 Hantera stress och ängslan i kriser
 • 13.30 Bygga upp psykologisk motståndskraft (resiliens) och stödja andra under svåra omständigheter
 • 14.15 Reflektioner och utvärdering och avslutning med utdelning av intyg

Lärare

Mikael Åkerman har mångårig erfarenhet av att leva i samspel med den omgivande naturen. Mikael har haft ett stort antal kurser både i Sverige och utomlands när det gäller att leva och överleva i olika typer av miljöer. Hans stora intresseområden är samspelet mellan Natur – Människa och Teknik. Mikael Åkerman har en positiv grundsyn på sin omgivning.

Anmälan

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.
När du skickar in din ansökan bekräftar du att den innehåller korrekta uppgifter.
Mikael Åkerman
Kursföreståndare
070-365 52 66
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs
Utbildningsort:
Storuman
Kostnad:
500 kronor. I avgiften ingår boende (eget rum) på vårt elevhem, med möjlighet att laga egen mat.
Kurstid:
2024-05-10 — 2024-05-12
Sista ansökningsdag:
2023-04-12