Skip to main content

Vad kul att du vill söka till oss. Vi lovar att göra vårt yttersta för att din tid hos oss ska bli både lärorik och rolig. Du väljer själv om du vill fylla i formuläret eller om du hellre skriver ut ansökan och skickar via post.

Ansökan: Allmän kurs: Distans

Dina personuppgifter

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.

Upplysningar om närmast anhörig

Din utbildningsbakgrund

Referenter

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Personligt brev

Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.

Bilagor

För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

När du skickar in din ansökan bekräftar du också att den innehåller korrekta uppgifter. Du intygar dessutom att du tagit del av och tänker följa de viktiga dokument som är listade i kolumnen till höger (längts ned på denna sida om du använder mobiltelefon).

Om du har några frågor om din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss. Du når Storumans folkhögskola på 0951-267 80 eller info@fhsk.nu

Studeranderättslig standard

För att få studera hos oss måste du godkänna det som står i den studeranderättsliga standarden. Därför är det viktigt att du läser igenom den innan du skickar in din ansökan.

Studeranderättslig standard

Kostnader

All undervisning hos oss är avgiftsfri. På allmän kurs på distans tar vi ut en serviceavgift på 550 kronor per läsår. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När din ansökan kommer in till oss registreras dina personuppgifter, vilken kurs du vill gå, din utbildningsbakgrund, CSN för studiemedel och eventuella önskemål om boende i datorprogrammet SchoolSoft.
När du sökt till oss skickar vi dina uppgifter till CSN för att du ska kunna söka studiemedel. Vi skickar även in statistikuppgifter till Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter vidarebefordras till Folkbildningsrådet (FBR) som har till uppgift att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.
Vi kan inte behandla en ansökan som saknar dina personuppgifter.
När du skickar in din ansökan godkänner du att vi registrerar dina uppgifter enligt ovan.

Antagningskriterier

Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
En plats hos oss förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde, demokrati och solidaritet.

Adressändring

Om du planerar att tillfälligt befinna dig på annan adress, eller om du flyttar, är det viktigt att du kontaktar skolan. Om du inte bekräftar ditt antagningsbesked kan din utbildningsplats gå förlorad.