Skip to main content

Allmän kurs: Kock

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Det finns ett stort behov av yrkesskickliga kockar som kan laga mat från grunden. På Allmän kurs: Kock får du specialkunskaper om hållbarhet och hälsosam kost som efterfrågas på dagens arbetsmarknad, samtidigt som du får möjlighet att läsa in din gymnasiebehörighet.

Vi arbetar med säsongsanpassad matlagning och traditionella tekniker som exempelvis att syra, sylta och röka. Vi strävar efter att eliminera matsvinn och använder oss av ekologiska och närproducerade råvaror i mån av tillgång. Vi värnar om miljön genom helhetstänkande.

I utbildningen ingår olika tillagningstekniker som exempelvis långkok, sous vide och tryckkokning. Andra moment är livsmedelskunskap, näringslära, ekonomi, styckning, specialkost, hygien, bakning och odling. Kursen är praktiskt orienterad.

På Allmän kurs: Kock läser du in gymnasiebehörighet samtidigt som du utbildar dig till kock. Utbildningen är flexibel och du har möjlighet att utvecklas i din egen takt utifrån dina intressen och önskemål.

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet ska få gymnasiebehörighet och att utbilda kockar som är redo för arbetslivet.

Mål

  • Grundläggande behörighet för högre studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola.
  • Att genom studier blandat med praktik känna sig trygg med alla delar i en lunchrestaurang. Att ha tillräckligt med kunskap för att direkt efter studier kunna börja jobba på en restaurang. Att ha kunskap för att sköta alla delar av en lunchrestaurang så som att Planera och organisera arbetet för en lunchrestaurang samt upprätta dagliga rutiner. Att utveckla deltagarens förmåga att ta ansvar, till självständighet och samarbete.

Undervisningsform

Du studerar på Allmän kurs: Vindeln tre dagar i veckan och vid kockskolan två dagar i veckan. Kockutbildningen är till största del förlagd till befintligt kök som serverar frukost, lunch och middag alla vardagar. Utbildningen är framförallt praktisk, men även teoretiska delar ingår. Idéen är att det vi lär oss i teorin också ska omsättas i praktiken genom hela utbildningen. Detta har vi förmånen att praktisera i vår restaurang på ca 60 – 80 gäster som ger oss direkt feedback på vårt jobb efter det är utfört. Hållbarhet är viktigt för oss och därför strävar vi efter att jobba tillsammans med och besöka lokala kött -och grönsaksproducenter för att få en helhetsbild.

Kursmoment

HACCP
Skapa alla rutiner som krävs enligt Miljö och Hälsa (städ, hygien, egenkontroll, spårbarhet med mera). Målet är att ha grundläggande kunskap om varumottagning, mikroorganismer och bakterier, rengöring och personlig hygien, egenkontroll och myndighetens krav på lokalen.
Näringslära
Målet är att den studerande ska ha en grundkunskap om hur kroppen påverkas av det vi äter.
Styckning
Att vara med och stycka fisk, nöt, älg, lamm, gris. Målet är att den studerande ska ha en förståelse för anatomin, paketering och att ta tillvara på hela djuret.
Servering
Målet är grundkunskaper i hur man serverar vid en á la carte. Dukning á la carte och buffé. Service och bemötande. Organisatorisk insikt om vilka uppgifter hovmästare, sommelier, servis, restaurangchef, kökschef, sous chef och kallskänk/varmkök har.
Bageri
Målet är att ha grundkunskap om surdegsbröd, jäsprocessen och hur bröd påverkas (skorpa). Vi gör egen ljus och mörk surdeg samt lär oss om olika bröd.
Ekonomi
Målet är att planera och beräkna åtgång på mat vid mindre samt större event. Att kunna räkna ut råvaruprocent och känna till hur man gör beställningar samt få en förståelse för hur en beställningssida fungerar. Vi lär oss även hur en inventering går till.
Livsmedelskunskap
Målet är att kunna hantera livsmedel på ett säkert och miljömedvetet sätt samt att ha kompetens att välja rätt produkter ur hållbarhetssynpunkt. Grundläggande kunskap i hur man förvarar och tar tillvara på livsmedel. Att få inblick i hur man odlar själv och känna till hur mat och miljö/klimat hänger ihop. Vi lär oss om KRAV/ekoprodukter och vi får kännedom om säsong för grönsaker/rotsaker.
Specialkost
Målet är att känna till den lag som finns om allergener samt få grundläggande kunskap om de vanligast förekommande matallergenerna. Även grundkunskap i de dieter som är aktuella. Matlagning löpande – Målet är att den studerande på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt ska kunna planera och bygga upp egna varierande lunchmenyer. Ha grundkunskap om olika tillagningstekniker såsom sous-vide, långkok, röka, torka. Känna till lite om våra traditioner såsom julbord med mera. Den studerande får prova på á la carte, catering och luncher.
Projekt
Vi tar på oss olika uppdrag som kan komma från företag eller organisationer som är kopplade till vår verksamhet. Dessa ser olika ut år från år.

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
Peder Gustafsson har många års erfarenhet av att arbeta som kock och kökschef inom restaurangbranschen.
Vi samarbetar med lokala företag där vi ibland tar in gästlärare eller åker på studiebesök. Exempelvis bondgårdar, grönsaksodlare, styckare.
Peder Gustafsson
Kursföreståndare
070-333 71 79
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 – 2 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15